Przejdź do treści

Przykłady wykorzystania mediów społecznościowych Media społecznościowe mogą być wykorzystywane przez biblioteki jako kanał komunikacyjny i promocyjny na wiele sposobów. Bardzo skutecznym sposobem budowania społeczności jest również wplatanie treści pokazujących kulisy funkcjonowania biblioteki. Doświadczenia wyjazdów służbowych i konferencji są stałym punktem blogowego programu. Live from the Library. Media społecznościowe stały się również nową 4 L. Serwisy społecznościowe, których przykładem jest Facebook, NK.

Największe znaczenia miało zastosowanie łączy internetowych o dużej przepustowości oraz łatwych w obsłudze narzędzi do samodzielnego tworzenia treści. Wśród wykorzystywanych przez biblioteki mediów społecznościowych znajdują się serwisy społecznościowe, serwisy z plikami wideo, blogi i mikroblogi, strony z zakładkami, strony typu wiki, serwisy do dzielenia się dokumentami, fora i grupy dyskusyjne. Media społecznościowe stosowane są w bibliotece jako narzędzie komunikacyjne, charakteryzujące się przejrzystością, dialogiem, integracją, zaangażowaniem, wirusowością oraz autentycznością.

Są również nowym sposobem zarządzania organizacją przez wykorzystanie w takich obszarach działalności, jak: marketing, obsługa klienta, badania i rozwój usługi oraz budowanie wizerunku.

Do korzyści płynących z istnienia biblioteki w mediach społecznościowych należą: akceptacja, nieinwazyjność, wzmacnianie wiarygodności i zaufania, informacja zwrotna od użytkowników, szeroki zasięg oraz wzrost liczby odwiedzin. Wstęp Media społecznościowe to serwisy, usługi i aplikacje, których działanie opiera się na dostępie do sieci internetowej oraz telefonii komórkowej.

Wykorzystywane są do uczestniczenia, dzielenia, tworzenia, łączenia i zapamiętywania informacji w celu ich późniejszego użycia. Są to również miejsca wymiany opinii, dyskutowania 1. Media społecznościowe pojawiły się w efekcie rozwoju technologii wprowadzenia łączy internetowych o dużej przepustowości, które pozwalały na udostępnianie większych plików, takich jak filmy, pliki audio i zdjęcia, oraz prostych w obsłudze narzędzi internetowych do samodzielnego tworzenia treści i wymienia nia się nimi z innymi użytkownikami.

Nie bez znaczenia był także fakt popularyzacji samego Internetu jako medium umożliwiającego komunikację i rozrywkę 2. Mac: E-przyjaciele.

Największe znaczenia miało zastosowanie łączy internetowych o dużej przepustowości oraz łatwych w obsłudze narzędzi do samodzielnego tworzenia treści. Wśród wykorzystywanych przez biblioteki mediów społecznościowych znajdują się serwisy społecznościowe, serwisy z plikami wideo, blogi i mikroblogi, strony z zakładkami, strony typu wiki, serwisy do dzielenia się dokumentami, fora i grupy dyskusyjne. Media społecznościowe stosowane są w bibliotece jako narzędzie komunikacyjne, charakteryzujące się przejrzystością, dialogiem, integracją, zaangażowaniem, wirusowością oraz autentycznością. Są również nowym sposobem zarządzania organizacją przez wykorzystanie w takich obszarach działalności, jak: marketing, obsługa klienta, badania i rozwój usługi oraz budowanie wizerunku. Do korzyści płynących z istnienia biblioteki w mediach społecznościowych należą: akceptacja, nieinwazyjność, wzmacnianie wiarygodności i zaufania, informacja zwrotna od użytkowników, szeroki zasięg oraz wzrost liczby odwiedzin.

Zobacz, co media społecznościowe mogą zrobić dla Twojej firmy. Wydawnictwo Helion, Gliwices A. Miotk: Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty.

Wydawnictwo Helion, Gliwices. Szerokie grono użytkowników otrzymało tę możliwość w latach Pierwsze serwisy społecznościowe pojawiły się w drugiej połowie dekady na rynku amerykańskim. Dynamiczny rozwój tej formy komunikacji przyniósł XXI w. W r. Był to również czas pojawienia się największej wirtualnej encyklopedii Wikipedii. YouTube, lider serwisów do umieszczania filmów wideo, wszedł na rynek w r.

Natomiast r.

Biblioteka Uniwersytecka Strategia mediow spolecznosciowych

Rodzaje mediów społecznościowych Mapa social media jest niezwykle rozległa. Na potrzeby artykułu zostały wymienione jedynie te narzędzia, których wykorzystanie przez biblioteki jest zasadne. Serwisy społecznościowe, których przykładem jest Facebook, NK. Są świetnym sposobem promowania wizerunku instytucji. Dodatkowo, jedną z funkcjonalności Facebooka jest geolokalizacja, za pomocą której użytkownik informuje innych, w jakim miejscu przebywał, aktualnie przebywa lub planuje przebywać.

Funkcję tę można zaadaptować do celów marketingowych częste meldowanie się w danej placówce może być zachętą dla innych do jej sprawdzenia.

Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website.

Serwisy z plikami wideo przeznaczone są do umieszczania w sieci nagrań wideo. W tym obszarze Gdzie znalezc handel opcjami liderem jest YouTube. Blogi, spełniające funkcję internetowego dziennika, prowadzone indywidualnie wykorzystywane są do dzielenia się z innymi specjalistyczną wiedzą z jakiejś dziedziny, natomiast zarządzane przez organizację służą do promowania wizerunku instytucji.

Biblioteka Uniwersytecka Strategia mediow spolecznosciowych

Istotą ich funkcjonowania jest regularne publikowanie treści. Mikroblogi zaś to skrzyżowanie bloga z krótką wiadomością tekstową ang. Short Message 3 M. Sadowski: Rewolucja social media.

Najczęściej składa się on z hiperłącza do innych tekstów w sieci. Komunikaty można oznaczyć tzw. Za pomocą mikroblogów, np. Twittera czy Blipa, instytucje informują o produktach i usługach, nawiązują kontakty z potencjalnymi klientami czy udostępniają opinie użytkowników.

Biblioteka Uniwersytecka Strategia mediow spolecznosciowych

Strony z zakładkami umożliwiają oznaczenie ulubionej strony internetowej i powiadomienie o tym innych. Im więcej osób opatrzy daną stronę zakładką, tym większa szansa jej obecności na głównej stronie serwisu. Przykładem takiego działania jest serwis Pinterest.

Strony typu wiki przeznaczone są do tworzenie wirtualnych encyklopedii, w których użytkownicy przekazują innym swoją wiedzę, jak to ma miejsce w przypadku Wikipedii. Natomiast serwisy do dzielenia się dokumentami służą do publikowania w sieci dokumentów, takich jak prezentacje z konferencji i szkoleń czy raporty badań. System handlowy Reuters FX prace mogą być komentowane, oceniane i pobierane.

Możliwości takie oferuje m.

Biblioteki akademickie w mediach społecznościowych

Należy również wspomnieć o forach i grupach dyskusyjnych jako najstarszej części Internetu, działającej jeszcze przed pojawieniem się mediów społecznościowych sensu stricte. Ich najważniejszym zadaniem jest prowadzenie równorzędnej dyskusji przez użytkowników serwisu przy możliwości wymiany plików graficznych i tekstowych 4.

Funkcje mediów społecznościowych Media społecznościowe spełniają dwie główne funkcje komunikacyjną oraz marketingową.

Biblioteka Uniwersytecka Strategia mediow spolecznosciowych

Mogą mieć zastosowanie zarówno w organizacjach nastawionych na zysk finansowy, jak i w tych o charakterze non profit. Użytkownicy cenią w mediach społecznościowych równorzędny dialog i dzielenie się wartościowymi treściami. Stary model przekazu komunikatu, skierowanego od jednego nadawcy do wielu odbiorców, odszedł w zapomnienie. Obecnie użytkownicy oczekują interakcji, pragną dyskusji z autorem wiadomości. Dzięki mediom społecznościowym nawiązują kontakty, rozmawiają, budują więzi, uczestniczą w społeczności dzielącej te same pasje i zainteresowania.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W BIBLIOTECE RODZAJE, FUNKCJE, STRATEGIA DZIAŁANIA

Doceniają przejrzystość, szczerość i autentyczność komunikatów 5. Media społecznościowe stały się również nową 4 L. Evans: Social media marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych. Miotk: op. Szybka informacja zwrotna pochodząca od zaangażowanych internautów wykorzystywana jest przy ocenie stopnia zadowolenia z oferowanych usług oraz przy ewentualnych poprawkach i udoskonaleniach.

Media społecznościowe są środkiem do uzyskania poparcia dla prowadzonych działań bibliotecznych oraz kreowania pozytywnego obrazu biblioteki 6. Przygotowanie do obecności w mediach społecznościowych Planując strategię działań w mediach społecznościowych należy wziąć pod uwagę etapy charakterystyczne dla planowania biznesowego, tj. Na początku trzeba odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące sytuacji komunikacyjnej biblioteki jej mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla komunikacji przez media społecznościowe.

Im więcej informacji uda się zebrać, tym łatwiej będzie określić cele, które biblioteka pragnie osiągnąć dzięki uczestnictwu w social media. Kolejnymi krokami są zdefiniowanie grupy docelowej oraz nakreślenie ogólnego pomysłu na działania komunikacyjne, związanego z misją i wizją biblioteki. Wówczas następuje wybór odpowiedniego medium społecznościowego oraz stworzenie harmonogramu działań. Niezwykle ważny jest bieżący monitoring, Opcje gry na gieldzie sprawdzanie czy realizowana strategia rozwija się zgodnie z założeniami.

Ostatnim punktem jest ocena efektów działań w social media, której dokonuje się za pomocą mierników realizacji celu.

Menu główne

Większość serwisów ma wbudowane własne mierniki, dzięki którym można określić dwa najważniejsze aspekty funkcjonowania w internetowych społecznościach, mianowicie zasięg i zaangażowanie. Zasięg oznacza liczbę osób, które potencjalnie widziały daną treść, a zaangażowanie to odsetek liczby osób, które potencjalnie widziały treść i w związku z nią dokonały jakiejś interakcji. Dla przykładu w serwisach społecznościowych miarą zasięgu jest liczba osób, które widziały post, liczba postów dodanych przez fanów na fanpage u czy liczba zdjęć i filmów, na których biblioteka została oznaczona.

Natomiast miarę zaangażowania określa liczba komentarzy, liczba kliknięć Lubię to i liczba udostępnień. Serwisy z plikami wideo dostarczają mierniki zasięgu w postaci liczby wyświetleń filmu, liczby linków do filmu, liczby subskrybentów, liczby udostępnień filmu w innych 6 Ibidem, s 5 serwisach, a miernikami zaangażowania jest liczba komentarzy oraz liczba kliknięć oceniających film pozytywnie lub negatywnie.

Mierniki zasięgu dla blogów i mikroblogów to liczba obserwujących profil, liczba wpisów oznaczonych tagiem, liczba subskrybentów, Biblioteka Uniwersytecka Strategia mediow spolecznosciowych pojawień się posta w innych mediach społecznościowych, zaś mierniki zaangażowania to liczba komentarzy, stosunek liczby komentarzy do liczby postów, liczba udostępnień, liczba dodania do ulubionych oraz liczba aktywnie obserwujących, którzy angażują się w dialog.

Mierzenie komunikacji w mediach społecznościowych jest badaniem ewaluacyjnym mierniki pomiaru są każdorazowo dobierane, w zależności od celów kampanii 7.

Metody badania mediów społecznościowych Media społecznościowe dysponują szeroką paletą metod badawczych, znanych z metodologii nauk społecznych, jednak w powszechnej praktyce stosuje się dwie z nich: analizę treści oraz analizę ilościową danych.

Analiza treści to systematyczne, jakościowo-ilościowe analizowanie tekstów, postów, zdjęć, komentarzy i materiałów graficznych zawartych w mediach społecznościowych. Najczęściej stosowana jest w badaniu opinii internautów na temat instytucji, jej produktów i usług.

  • Media społecznościowe, biblioteki i pandemia | Uniwersytet Warszawski
  • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W BIBLIOTECE RODZAJE, FUNKCJE, STRATEGIA DZIAŁANIA - PDF Free Download
  • Biblioteki akademickie w mediach społecznościowych |
  • Facebook, Instagram, blog… i co dalej?

Zaletą tej analizy jest łatwość jej przeprowadzenia, wadą zaś subiektywizm osób oceniających. Natomiast analiza ilościowa to badanie danych zaczerpniętych z zestawień, takich jak statystyka ruchu czy statystyki poszczególnych narzędzi social media.

Zaletą tej metody również jest łatwość jej przeprowadzania, a z wad wymienić należy niepełność i ogólność informacji, zwłaszcza jeśli początkowe dane nie były gromadzone. Warto pamiętać o łączeniu badań ilościowych z jakościowymi 8. Właściwa strategia działań w mediach społecznościowych Jest wiele sposobów informowania użytkowników o obecności w mediach społecznościowych.

Absolutną koniecznością jest umieszczenie widżetu ikony na stronie internetowej instytucji. Nowy wizerunek Biblioteka Uniwersytecka Strategia mediow spolecznosciowych otwartej na media społecznościowe można wypromować także przez umieszczenie w korespondencji elektronicznej odnośnika do profilu lub przyłączenia się do społeczności, której 7 L.

Evans: op.

Realizację ustalonej strategii dobrze jest rozpocząć od samej biblioteki, tj. Mogą oni okazać się pośrednikami w przekazie informacji płynącej do społeczności, której prywatnie są już członkami. Mogą być również autorami pierwszych komentarzy, zachęcając i ułatwiając innym zaangażowanie 9.

Kreśląc strategię istnienia w mediach społecznościowych należy kierować się kilkoma zasadami. Przede wszystkim trzeba być autentycznym, konsekwentnym i spójnym w swoich działaniach.

Aby zbudować grupę skupioną wokół naszego profilu, niezbędna jest obecność w kręgach, w których dyskutuje się na Biblioteka Uniwersytecka Strategia mediow spolecznosciowych biblioteczne.

Nawiązany kontakt należy podtrzymywać, nie przerywać informacji, wykazywać się stałą aktywnością i zaangażowaniem. Niezbędne są również odważne pomysły oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom użytkowników z kreatywnymi rozwiązaniami. Najlepiej, aby profile w różnych serwisach prowadziła jedna osoba, która wypracuje swój schemat pracy. Do jej zadań będzie należało dbanie o wizerunek biblioteki i stan relacji społecznościowych, pobudzanie zaangażowania użytkowników, wsłuchiwanie się i reagowanie na opinie oraz proponowanie i dopasowywanie usług.

Niewykluczony jest jednak udział innych pracowników, gdyż zadbają oni o różnorodność przekazu. Osoby takie nazywane są autorami treści.