Przejdź do treści

Zarządzanie portfelem w celu zerowania współczynnika delta określone jest jako delta hedging. Oznacza to, że kursy realizacji położone są względnie symetrycznie po obu stronach kursu terminowego.

Zależność tą przedstawimy na przykładzie opartym na opcjach na indeks WIG Przykład ten jest o tyle wiarygodny, że był opisany w czasie rzeczywistym na forum futures. Skoro WIG20 jest w długoterminowym trendzie zwyżkującym zatem można założyć, że trend będzie kontynuowany.

Opcje: przeciąganie strategii opcyjnej Butterfly w praktyce

Nasza pozycja nie ma ryzyka "w dół", zatem część otrzymanej premii możemy przeznaczyć na kupno opcji o wyższej delta Call która to w przypadku kontynuacji trendu będzie szybciej zyskiwac na wartości niż pozostałe opcje. Żeby jednak ograniczyć koszt i utrzymać zerowe ryzyko pozycji w przypadku spadku, sprzedaliśmy drugą opcję Call Zwróciliśmy również uwagę na fakt, że przy poprzedniej korekcie WIG20 potrzebował prawie dwa miesiące aby utworzyć nowy szczyt, wyższy od poprzedniego o ok.

Zdefiniowana strategia handlowa

Ten scenariusz idealnie komponował się z rozkładem zysku naszego motyla, gdyż poziom był obszarem największego zysku strategii. Ważnym również było to, że po konwersji w motyla zakres naszej zykowności wynosił teraz 0 do Zajmowanie pozycji krótkiej w opcjach kupna jest uzasadnione, gdy spodziewany jest spadek cen instrumentu bazowego.

Menu nawigacyjne

Pozycja krótka w opcjach sprzedaży polega na wystawianiu opcji sprzedaży. Wystawca zobowiązuje się do kupna w terminie wykonania opcji instrumentu bazowego po ustalonej cenie wykonania w zamian za premię opcyjną otrzymaną od nabywcy opcji. Gdy cena rynkowa będzie wyższa niż cena wykonania, wówczas opcja nie zostanie zrealizowana, a zysk wystawcy będzie równy otrzymanej premii.

System handlowy VSD 15 min 1 H

Gdy jednak cena rynkowa będzie niższa niż cena wykonania, wystawca opcji ponosi stratę, gdyż musi kupić instrument bazowy drożej niż na rynku. Wielkość straty jest ograniczona przez wysokość ceny wykonania opcji pomniejszonej o otrzymaną premięgdyż cena instrumentu bazowego nie może spaść poniżej zera.

Zajmowanie pozycji krótkiej w opcjach sprzedaży jest zatem uzasadnione, gdy spodziewany jest wzrost cen instrumentu bazowego. Strategia bull spread; gdzie: K — cena wykonania opcji ang.

Przykładowe strategie opcyjne [2] : strategia byka Bull spread — złożenie długiej pozycji w opcji kupna z niższą ceną wykonania i krótkiej pozycji w opcji kupna z wyższą ceną wykonania; pozwala zarobić przy wzroście ceny instrumentu bazowego, przy czym skala zysków i strat jest ograniczona strategię bull spread można realizować również w oparciu o opcję sprzedaży ; strategia niedźwiedzia Bear spread — złożenie długiej pozycji w opcji sprzedaży z wyższą ceną wykonania i krótkiej pozycji w opcji sprzedaży z niższą ceną wykonania; pozwala zarobić na spadku ceny instrumentu bazowego, przy czym skala zysków jest ograniczona podobnie jak w strategii bull spread.

Strategię bear spread można realizować również w oparciu o opcję kupna; strategia stelaża Straddle — złożenie długich pozycji long straddle w opcjach kupna i sprzedaży z tą samą ceną i terminem wykonania; generuje zyski niezależnie od tego czy cena instrumentu bazowego wzrośnie czy spadnie, straty zaś w sytuacji, w której cena instrumentu bazowego zrówna się z ceną wykonania możliwa jest również strategia oparta na sprzedaży opcji kupna i sprzedaży z tą samą ceną i terminem wykonania — short straddle ; strangle — złożenie długich pozycji w opcjach kupna i sprzedaży z tym samym terminem wykonania, ale innymi cenami wykonania; generuje potencjalnie nieograniczone zyski gdy cena instrumentu bazowego znajdzie się poza ustalonym przedziałem, z uwzględnieniem uiszczonych premii opcyjnych; strategia Delta neutralna opcja strategia transakcji zysk Butterfly spread — strategia polegająca na złożeniu czterech pozycji opcyjnych, np.

Wartość opcji[ edytuj edytuj kod ] Wartość opcji w dowolnym momencie pomiędzy chwilą jej zawarcia a momentem wygaśnięcia jest sumą jej wartości wewnętrznej ang.

Paweł Niniewski

W ten sposób inwestorzy, którzy oczekują dużych ruchów na rynku w krótkim okresie, powinni otworzyć dodatnią pozycję w gammie, poprzez zakup krótkoterminowych opcji podwójnych o zerowej delcie. Dodatkowo gwałtowny ruch kursu może doprowadzić również do wzrostu rynkowych zmienności i wtedy zarabia się również na długiej pozycji we współczynniku vega.

Zakup takich krótkoterminowych opcji znacznie podnosi gammę portfela inwestycyjnego, ale tylko nieznacznie vegę, ponieważ jest ona największa dla opcji o najdłuższych terminach realizacji.

Gra na zmienności nie tylko dla profesjonalistów 26 lutego r.

Jeżeli spodziewany jest trwały wzrost zmienności dla wszystkich okresów, wtedy optymalną strategią inwestycyjną jest zakup opcji podwójnych o długich terminach zapadalności, ponieważ mają największą vegę. Obie opcje są poza pieniądzem i mają taką samą, co do wartości bezwzględnej, wielkość delty.

Konwersja vertical spread w butterfly

Oznacza to, że kursy realizacji położone są względnie symetrycznie po obu stronach kursu terminowego. W efekcie obie strategie, straddle i strangle, mają deltę równą zero. Różnią się jednak wielkością i przebiegiem gammy, thety i vegi. Są to zazwyczaj strategie samofinansujące, które często przynoszą dodatkowo jeszcze premię. W przypadku opcji zakupu wystawiana jest opcja z niższym kursem realizacji i kupowana opcja kupna o większym nominale i wyższym poziomem kursu realizacji.

Dla opcji sprzedaży jest odwrotnie, ale w obu przypadkach opisane strategie mają zerową deltę. Strategia złożona z opcji kupna charakteryzuje się dodatnia gammą i vegą oraz dodatkowo daje możliwość wzięcia pod uwagę prognozowanego kierunku zmiany kursu. Strategia tego typu oznacza zajęcie przeciwnych pozycji w opcjach różniących się jedynie, co do terminu wygaśnięcia.

Długa pozycja w tej strategii oznacza zakup opcji z dłuższym terminem do zapadalności oraz sprzedaż opcji z takimi samymi charakterystykami, ale krótszym okresem życia. W praktyce długa pozycja w takiej strategii oznacza krótką pozycję w gammie i długą w vedze.

Inwestor osiągnie zyski, jeżeli na początku rynek jest spokojny i kurs nie ulega dużym wahaniom, a w późniejszym terminie następuje wzrost zmienności rynkowych. Taka strategia jest idealna w sytuacji, kiedy oczekiwana jest za jakiś czas ważna informacja, która może wywołać duże ruchy, ale do tego momentu następuje wyczekiwanie i uspokojenie rynku.

Klasa handlu opcjami

Praktyczną modyfikacją teoretycznych modeli wyceny opcji jest płaszczyzna zmienności, która oznacza różne wartości zmienności dla opcji dla różnych kursów realizacji i terminów zapadalności. W ten sposób powstaje płaszczyzna zmienności rynkowej dla wszystkich możliwych kombinacji kursów realizacji oraz terminów zapadalności.

Strategie delta neutralne

Opcje binarne Podobnie jak opcje azjatyckie i barierowe, opcje binarne są najbardziej popularnymi opcjami egzotycznymi. Opcje binarną charakteryzuje stała wielkość dochodu po spełnieniu warunku wypłaty przekroczenie kursu wykonania.

Strategia gry za darmo Pobierz pelna wersje

Nie ma znaczenia, o ile kurs w dniu wygaśnięcia będzie wyższy od ceny wykonania. Liczy się tylko to, aby kurs aktywa bazowego przekroczył ten poziom. Tak jak inne rodzaje opcji, opcje binarne dzielimy na typu europejskiego i amerykańskiego. Opcje binarne europejskie rozliczane są więc jedynie w dniu wygaśnięcia opcji nie uwzględnia się to co się działo z kursem aktywu bazowego podczas trwania życia opcji.

W amerykańskiej odmianie tej opcji, wystarczy aby w dowolnej chwili kurs aktywu bazowego spełnił warunek wypłaty. Okres monitoringu relacji kursu aktywu bazowego do ceny wykonania opcji można dowolnie ustalić, np.

Kod naika do bitkoinow handlowych

Jeżeli chodzi o funkcje wypłaty to jest ona zerojedynkowa. Oznacza to, że, inwestor otrzymuje określony dochód lub ponosi stratę w wysokości zapłaconej premii za opcje.

Gra na zmienności nie tylko dla profesjonalistów

Zastosowanie: -W produktach strukturyzowanych, które charakteryzują się przewidywalnym i dokładnie określonym wynikiem końcowym inwestycji. Opcja walutowa Opcja walutowa wystawiana jest na wybraną walutę zagraniczną. Polega na możliwości zakupu w przyszłości określonej ilości waluty obcej po z góry ustalonej cenie wyrażonej w walucie krajowej.

Moje 2 najlepsze strategie handlowe Altcoin

Należy dodać, że zarówno cena wykonania, jak i cena waluty instrumentu bazowego w momencie wyceny, są wyrażone w walucie krajowej. Przy wycenie uwzględnia się różnice stóp wolnych od ryzyka dla obu walut stopy wolne od ryzyka dla Polski i UE mają inne wartości. Opcja walutowa stanowi atrakcyjną alternatywę kontraktów futures i forward które są najpopularniejszą formą zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym.

O ile w kontraktach nie ponosimy kosztów nominalnych na rzecz alternatywnych gdy kurs spot stał się atrakcyjniejszy w dniu wygaśnięcia niż zakontraktowanyto w opcji walutowej płacimy pewną premię za możliwość dostosowania wypłaty do korzystniejszych dla nas warunków.

Spis treści

Opcja Quanto Opcje typu quanto umożliwiają ekspozycje na zagraniczne rynki bez ponoszenia ryzyka kursowego. Innymi słowy można nabyć opcje na miedź na londyńskiej giełdzie towarowej waluta —USD wyrażoną w złotówkach przeliczona po ustalonym kursie wymiany.

Pozycja długa — nabycie opcji Pozycja długa w opcjach kupna polega na nabyciu opcji kupna.

Alternatywą tego typu opcji jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym opcją walutową lub kontraktem forward, jednak należy pamiętać, iż wypłata z opcji na miedź jest warunkowa. Koszt nabycia opcji quanto jest zawsze niższy od łącznych kosztów poniesionych na zabezpieczenie dwóch instrumentów bazowych osobno.