Przejdź do treści

Determinanty dywersyfikacji. W jej zakresie wyróżnia się dodatkowo dywersyfikację takie jak: Wertykalną pionową - "oznacza rozszerzenie działalności firmy na fazy procesu technologicznego, poprzedzające fazę dotychczas realizowaną w tył bądź następujące po niej w przód , Horyzontalną poziomą - oznacza rozszerzenie działalności firmy na produkty należące do przemysłu, w którym działa firma , pokrewna technologia , sprzedawane na tych samych rynkach geograficznych za pomocą posiadanego systemu sprzedaży" A. Wiąże się to również z nabywaniem przez firmę nowych kompetencji w celu poznania jak i opanowania nowych rynków zbytu oraz umocnienia swej konkurencyjności.

Działalność firmy opiera się na gałęzi przemysłu spożywczego, dlatego jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, grożąca nawet upadkiem przedsiębiorstwa. Przyczyną spadku sprzedaży jest zwiększająca się na rynku liczba firm oferujących takie same produkty w konkurencyjnych cenach.

Firma z strategia dywersyfikacji

Podejmowane działania marketingowe i promocyjne nie przyniosły pożądanych rezultatów. Podjęto więc decyzję o dywersyfikacji przedmiotu działalności firmy w celu zwiększenia sprzedaży i konkurencyjności firmy oraz uzyskania niezależności finansowej od jednej grupy docelowej — klientów przemysłu spożywczego. Głównym celem jest Firma z strategia dywersyfikacji ryzyka upadku jednostki poprzez urozmaicenie źródeł przychodów.

Firma z strategia dywersyfikacji

W tym przypadku zostanie zastosowana dywersyfikacja koncentryczna, polegająca na rozszerzeniu produkcji o wyroby dla innej gałęzi przemysłu niż dotychczas, ale przy zastosowaniu powiązań technologicznych i logistycznych oraz obsługiwanego rynku. Dywersyfikacja to działanie polegające na urozmaiceniu asortymentu produkcji czy usług, mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego zprowadzeniem działalności w obrębie jednej branży.

Prosto w fundusz: Esaliens Małych Spółek Amerykańskich

Głównym celem dywersyfikacji jest możliwość wyrównania strat poniesionych w jednej z gałęzi działalności firmy zyskiem uzyskanym w innej. Dywersyfikacja ma wiele zalet: zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności poprzez urozmaicenie źródeł przychodów, powoduje, że likwidacja jednej z grup produktów czy usług nie ma wpływu na stabilność firmy w tak wielkim stopniu jak w wypadku jednej grupy, zwiększa konkurencyjność firmy. Główne rodzaje dywersyfikacji to: horyzontalna — działalność firmy zostaje rozszerzona o wytwarzanie produktów usług niewykraczających poza branże, w których przedsiębiorstwo działa obecnie, wertykalna — produkcja zostaje rozszerzona o działanie stanowiące fazę następną bądź poprzednią obecnej działalności np.

Firma z strategia dywersyfikacji