Przejdź do treści

Celem projektu jest sporządzenie wykazu systemów wskaźników służących do oceny jakości gleby i usług ekosystemowych, stosowanych obecnie przez państwa członkowskie stowarzyszone w EJP SOIL i poza nim. SensRes Sensor data for downscaling digital soil maps to higher resolutions. Zarządzanie glebami rolniczymi w celu zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest więc prawdziwym wyzwaniem. Kolejne wyzwanie stanowi zwiększenie wkładu gleb rolniczych w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że gleby te nadal będą dostarczać oczekiwanych usług ekosystemowych, w tym zrównoważonej produkcji.

EN Nowe projekty badawcze pozwolą opracować inteligentne klimatycznie i zrównoważone zarządzanie glebami rolniczymi Zarządzanie glebami rolniczymi staje się kluczowym aspektem walki ze zmianami klimatu i ich konsekwencjami.

Okazja czyni złodzieja, czyli o kwiatowych dylematach roślin

Nowe badania naukowe prowadzone w ramach dziesięciu transeuropejskich projektów badawczych będą wspierać rozwój inteligentnego klimatycznie i zrównoważonego zarządzania glebami rolniczymi. Im więcej węgla zgromadzi się w glebie, tym mniej CO2 będzie w atmosferze, co pozwoli zredukować postępujące zmiany klimatu.

Kompromisowa analiza uslug ekosystemowych Strategia dla roznorodnosci biura domowego

Gleba może jednak być również źródłem gazów cieplarnianych, a konkretnie to praktyki rolnicze mogą powodować emisje gazów azotowych do atmosfery. Zarządzanie glebami rolniczymi w celu zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest więc prawdziwym wyzwaniem.

Kolejne wyzwanie stanowi zwiększenie wkładu gleb rolniczych w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że gleby te nadal będą dostarczać oczekiwanych usług ekosystemowych, w tym zrównoważonej produkcji. Ważną częścią programu jest zainicjowanie badań transeuropejskich, które dostarczą nowych informacji na temat możliwości inteligentnego klimatycznie, zrównoważonego zarządzania glebą.

 - Я их сразу узнаю. Он гулял в парке с подружкой. Беккер понял, что с каждой минутой дело все больше запутывается. - С подружкой. Немец был не .

Dziesięć nowych transeuropejskich projektów badawczych poświęconych glebie — Miło nam poinformować o rozpoczęciu dziesięciu nowych transeuropejskich projektów badawczych poświęconych glebom rolniczym — mówi profesor Claire Chenu, która koordynuje EJP SOIL. Profesor Chenu wyjaśnia, że nowe projekty badawcze są inicjowane zgodnie z kompleksowym planem działania, określającym kluczowe priorytety badawcze w zakresie gospodarowania glebą rolniczą i istotne dla realizacji celów polityki rolnej, klimatycznej i środowiskowej na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Kompromisowa analiza uslug ekosystemowych Ubezpieczenie wyboru binarnego

W ramach projektów finansowanych przez EJP SOIL prowadzone będą badania, a także inne wspólne działania integracyjne w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich,  a także w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, usług ekosystemowych i odbudowy gleby. Szczegóły dotyczące projektów 4 projekty badawcze poświęcone łagodzeniu zmian klimatu.

Kompromisowa analiza uslug ekosystemowych Firma Bitcoin zarabia pieniadze online

CarboSeq ma na celu oszacowanie możliwe do zrealizowania potencjału sekwestracji węgla organicznego w glebach rolniczych przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych i ekonomicznych. Projekt będzie zgodny z obecnymi działaniami FAO w zakresie opracowania globalnej mapy potencjału sekwestracji węgla organicznego GSOCseq.

Powszechnie uważa się, że relacje z zapylaczami to jeden z ważnych czynników w ewolucji roślin.

SOMMIT Sustainable Management of Soil Organic Matter to Mitigate Trade-offs koncentruje się na zrównoważonym zarządzaniu Kompromisowa analiza uslug ekosystemowych organiczną Kompromisowa analiza uslug ekosystemowych glebie w celu złagodzenia kompromisów między sekwestracją C a stratami tlenku azotu, metanu i azotanów na skutek dodawania materii organicznej do gleby.

Projekt zidentyfikuje mechanizmy leżące u podstaw kompromisów i synergii sekwestracji węgla w glebie, emisji gazów cieplarnianych i strat składników odżywczych w glebach rolniczych w całej Europie, a także zaproponuje dostosowane do stref klimatycznych wskaźniki i środki łagodzenia kompromisowej wymiany w systemach rolnictwa konserwującego.

INSURE Indicators for successful carbon sequestration and greenhouse gas mitigation by rewetting cultivated peat soils ma na celu poprawę zrozumienia kontroli cyrkulacji pierwiastków w ponownie nawodnionych ekosystemach oraz znalezienie rzetelnych wskaźników kompromisów związanych z zarządzaniem wilgocią.

Wykorzystując podejście geodezyjne, i-SoMPE ma na celu udokumentowanie innowacyjnych praktyk zarządzania glebą i systemów rolniczych, które mają poprawić usługi ekosystemowe w celu zminimalizowania zagrożeń dla gleby i wzmocnienia rolnictwa w kontekście zmiany klimatu.

  1. В этот момент в нескольких метрах под помещением шифровалки Стратмор сошел с лестницы на площадку.
  2. На лицах тех застыло недоумение.

Zebrane dane zostaną zsyntetyzowane z uwzględnieniem ograniczeń technicznych i ekologicznych oraz barier społeczno-ekonomicznych i przedstawione jako mapy tematyczne dostosowane do kontekstu. Celem projektu jest sporządzenie wykazu systemów wskaźników służących do oceny jakości gleby i usług ekosystemowych, stosowanych obecnie przez państwa członkowskie stowarzyszone w EJP SOIL i poza nim.

Celem projektu jest przezwyciężenie ograniczeń statycznych map glebowych poprzez wykorzystanie szeregów czasowych danych satelitarnych i przetestowanie ich potencjału w zakresie przewidywania zawartości węgla organicznego w uprawianej glebie w różnych warunkach pedoklimatycznych i różnych systemach upraw stosowanych w całej Europie.

SensRes Sensor data for downscaling digital soil maps to higher resolutions. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowej metody, która wykorzystuje czujniki odległości oraz zdalnie sterowane, w tym drony, obrazy satelitarne i indukcję elektromagnetyczną, do sprowadzania skali istniejących map glebowych do wyższych rozdzielczości.

Kompromisowa analiza uslug ekosystemowych Interaktywni brokerzy do handlu opcjami

Więcej informacji Więcej informacji na temat projektów oraz dane kontaktowe do koordynatorów są dostępne na stronie: www.