Przejdź do treści

Po udostępnieniu drukarki można uzyskać do niej dostęp z dowolnego programu za pośrednictwem okna dialogowego Drukowanie — podobnie jak w przypadku drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera.

Strategia handlu ropa naftowej na przyszly rynek jako profesjonalny

Zmień elementy udostępniane w grupie domowej Umożliwia wybranie bibliotek, drukarek i urządzeń, które chcesz udostępnić grupie domowej. Zezwalaj wszystkim urządzeniom w tej sieci, np.

Możesz na przykład udostępnić obrazy, aby były widoczne w elektronicznej ramce na zdjęcia, lub pliki muzyczne, aby korzystać z nich w sieciowym odtwarzaczu multimedialnym.

  • Konfigurowanie paska narzędzi Google Toolbar - Toolbar - Pomoc
  • Opcje zapasow podczas fuzji
  • Grupa domowa — od początku do końca
  • Trening opcji handlowych w Tamilnadu
  • Mozliwosci handlu energia

Uwaga: Udostępniona zawartość nie jest zabezpieczona. Każdy użytkownik połączony z daną siecią może uzyskać dostęp do tej zawartości.

  • Szybki dostęp do ustawień udostępniania plików i folderów - Porady Komputerowe
  • Warianty binarne MiFID II
  • Opcje udostepniania staja sie popularne
  • 5 13 System handlu kanalem EMA

Wyświetl lub wydrukuj hasło grupy domowej Pozwala wyświetlić hasło grupy domowej. Jeśli inna osoba będzie chciała przyłączyć się do grupy domowej, przekaż jej to hasło. Zmień hasło Pozwala zmienić hasło grupy domowej. Na wszystkich innych komputerach w grupie domowej konieczne będzie wpisanie nowego hasła, które wygenerujesz.

Account Options

Opuść grupę domową Pozwala opuścić grupę domową. Wprawdzie grupy domowej nie można usunąć, ale jeśli wszyscy ją opuszczą, nie będzie już dostępna. Jeśli chcesz, możesz wówczas skonfigurować nową grupę domową. Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania Pozwala zmienić opcje odnajdowania sieci, udostępniania plików i drukarek Opcje udostepniania Narzedzie wyszukiwania połączenia z grupą domową, a także zaawansowane opcje zabezpieczeń.

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów w grupie domowej Pozwala rozwiązać problemy z grupą domową. Co to jest grupa domowa? Grupa domowa to grupa komputerów w sieci domowej, które mogą udostępniać pliki i drukarki. Korzystanie z grupy domowej ułatwia udostępnianie. Użytkownikom grupy domowej można udostępniać obrazy, muzykę, filmy, dokumenty i drukarki.

Grupa domowa może być chroniona hasłem, które można zmienić w dowolnym momencie.

Strategie opcji w 2021 roku

Inne osoby nie mogą zmieniać plików udostępnianych przez użytkowników, o ile nie otrzymają odpowiednich uprawnień. Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej należy wybrać biblioteki na przykład Moje obrazy lub Moje dokumentyktóre chce się udostępnić. Można również uniemożliwić udostępnianie określonych plików lub folderów albo udostępnić dodatkowe biblioteki później.

Zanim zaczniesz (opcjonalnie)

Aplet Grupa domowa jest dostępny w systemie Windows 10, Windows 8. Na komputerze z systemem Windows RT 8. W systemach Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic można dołączyć do grupy domowej, ale nie można jej utworzyć. Tworzenie grupy domowej Podczas konfigurowania komputera z systemem Windows 8. Jeśli w sieci domowej Pobieranie sygnalow handlowych. już grupa domowa, możesz do niej dołączyć.

Aby utworzyć grupę domową Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienianaciskając lub klikając pozycję Szanse Broker Eric Thompson ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.

Zmień elementy udostępniane w grupie domowej Umożliwia wybranie bibliotek, drukarek i urządzeń, które chcesz udostępnić grupie domowej. Zezwalaj wszystkim urządzeniom w tej sieci, np. Możesz na przykład udostępnić obrazy, aby były widoczne w elektronicznej ramce na zdjęcia, lub pliki muzyczne, aby korzystać z nich w sieciowym odtwarzaczu multimedialnym.

Naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej. Uwagi: Jeśli w sieci znajduje się już grupa domowa, zostanie wyświetlony monit o przyłączenie się do niej zamiast tworzenia nowej grupy. Jeśli Opcje udostepniania Narzedzie wyszukiwania znajduje się w domenie, można przyłączyć się do grupy domowej, ale nie można na nim utworzyć grupy domowej.

Wybór języka

Masz dostęp do bibliotek i urządzeń znajdujących się na innych komputerach grupy domowej, ale nie możesz udostępniać w niej własnych bibliotek ani urządzeń. Po utworzeniu grupy domowej mogą do niej dołączać inne znajdujące się w danej sieci komputery z systemem Windows 10, Windows 8. Dodawanie innych komputerów do grupy domowej Można przyłączyć się do grupy domowej utworzonej wcześniej przez innego użytkownika w sieci.

W tym celu trzeba znać hasło grupy domowej, które można uzyskać od dowolnego jej członka. Wszystkie konta użytkownika z wyjątkiem konta Gość będą należeć do grupy domowej. Każda osoba kontroluje dostęp do swoich własnych bibliotek. Aby przyłączyć się do grupy domowej, na przyłączanym komputerze wykonaj następujące kroki: Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od Opcje udostepniania Narzedzie wyszukiwania krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienianaciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.

Wprowadź hasło grupy domowej, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Dołącz. Uwaga: Brak miejsca na wpisanie hasła może oznaczać, że nie ma dostępnej grupy domowej. Upewnij się, że ktoś utworzył grupę domową. Możesz także zrobić to samodzielnie. Naciśnij lub kliknij kontrolkę w obszarze Urządzenia multimedialne, jeśli chcesz zezwolić na odtwarzanie udostępnionej zawartości na urządzeniach dostępnych w sieci, takich jak telewizor czy konsola do gier.

Znajdowanie plików grupy domowej Komputery znajdujące się w grupie domowej są wyświetlane w Eksploratorze plików. Aby uzyskać dostęp do bibliotek udostępnionych na innych komputerach w grupie domowej Otwórz Eksploratora plików, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając pozycję Wyszukiwanie jeśli używasz Opcje udostepniania Narzedzie wyszukiwania, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij pozycję Wyszukiwaniewpisując ciąg Eksplorator plików w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Eksplorator plików.

W obszarze Grupa domowa naciśnij lub kliknij nazwę konta użytkownika osoby, do której bibliotek chcesz uzyskać dostęp. Na wyświetlonej liście plików naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie bibliotekę, do której chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie odpowiedni plik lub folder.

Windows 10 - wszystko o udostępnianiu zasobów i pracy w sieci

Uwagi: Komputery, które są wyłączone, znajdują się w stanie uśpienia lub hibernacji, nie zostaną wyświetlone w grupie domowej. Jeśli udostępniono pliki lub foldery grupy domowej w trybie offline, nie będą one widoczne w oknie Biblioteki po odłączeniu komputera od sieci.

Aby je znaleźć, przejdź do folderu Sieć. Udostępnianie bibliotek i urządzeń lub zatrzymywanie ich udostępniania Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej określasz, które biblioteki i urządzenia mają być udostępniane innym użytkownikom w grupie.

Opcje udostepniania Narzedzie wyszukiwania biblioteki mają wstępnie przypisany poziom dostępu Odczyt, co oznacza, że inne osoby mogą przeglądać i odsłuchiwać zawartość biblioteki, ale nie mogą wprowadzać zmian w tych plikach.

Dzięki udostępnianiu zasobów użytkownicy tej samej sieci, pracując przy różnych komputerach, mogą mieć wzajemnie dostęp do swoich plików, folderów czy drukarki - pod warunkiem że mają odpowiednie uprawnienia.

Możliwa jest późniejsza zmiana poziomu dostępu oraz wyłączenie udostępniania określonych plików i folderów. Udostępniane biblioteki i urządzenia są widoczne wyłącznie dla użytkowników należących do danej grupy domowej. Można zdecydować, czy biblioteki, urządzenia oraz poszczególne pliki i foldery mają być udostępniane określonym osobom w grupie domowej, czy też wszystkim.

Uwaga: Pamiętaj, że dzieci należące do grupy domowej będą miały dostęp do wszystkich udostępnianych bibliotek i urządzeń. Aby udostępniać urządzenia i całe biblioteki Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienianaciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.

Aby udostępniać poszczególne pliki lub foldery Otwórz Eksploratora plików, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając pozycję Wyszukiwanie jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij pozycję Wyszukiwaniewpisując ciąg Eksplorator plików w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Eksplorator plików.

Wybierz element, a następnie naciśnij lub kliknij kartę Udostępnianie.

Opcje handlu awangardowym

Wybierz opcję z grupy Udostępnianie. W zależności od tego, czy komputer jest połączony z siecią, oraz od rodzaju tej sieci, w grupie Udostępnianie znajdują się różne opcje.

Okno Centrum sieci i udostępniania

Aby udostępnić elementy określonej osobie, wybierz konto tej osoby. Aby udostępnić elementy wszystkim członkom grupy domowej, wybierz jedną z opcji w obszarze Grupa domowa.

Aby wybrać biblioteki, które będą udostępniane wszystkim członkom grupy domowej, szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera.

Następnie naciśnij lub kliknij pozycję Grupa domowa. Aby uniemożliwić udostępnianie komukolwiek danego pliku lub folderu, naciśnij lub kliknij kartę Udostępnianie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zatrzymaj udostępnianie. Aby zmienić poziom dostępu przypisany do pliku lub folderu, naciśnij lub kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz pozycję Grupa domowa wyświetlanie lub pozycję Grupa domowa wyświetlanie i edycja.

Jeśli chcesz udostępnić lokalizację, na przykład dysk lub folder systemowy, użyj opcji Udostępnianie zaawansowane. Udostępnianie drukarki W Opcje udostepniania Narzedzie wyszukiwania domowej można udostępniać drukarki podłączone za pomocą kabla USB. Po udostępnieniu drukarki można uzyskać do niej dostęp z dowolnego programu za pośrednictwem okna dialogowego Drukowanie — podobnie jak w przypadku drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera.

Aby udostępnić drukarkę w grupie domowej Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienianaciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.

Naciśnij lub kliknij kontrolkę, aby udostępnić Drukarki i urządzenia. Aby drukować na drukarce w grupie domowej Otwórz menu Drukuj w aplikacji, z której chcesz drukować, wybierz drukarkę w grupie domowej, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Drukuj.

Co to jest Zaawansowane udostępnianie w systemie Windows?

Uwaga: Aby można było korzystać z drukarki, komputer, do którego jest ona podłączona, musi być włączony. Zmienianie ustawień grupy domowej w razie potrzeby Po skonfigurowaniu grupy domowej możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia, wykonując następujące kroki: Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienianaciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.

Bonusy handlowe systemu gamestop

Wybierz odpowiednie ustawienia.