Przejdź do treści

Pozostałe uzgodnienia Wprowadzono zmiany na liście jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Entamer la mise en œuvre de la stratégie nationale relative au système de santé pour la période

Główne uwagi na temat Reversi Pozytywna strategia strategii na rzecz młodzieży Observations essentielles sur l'efficacité de la stratégie pour la jeunesse Z wielkim zadowoleniem przyjmuję pozytywną postawę Parlamentu w odniesieniu do nowej strategii na rzecz ochrony zdrowia zwierząt.

Rada ECOFIN przyjęła dyrektywę ws. opodatkowania publikacji elektronicznych

Monsieur le Président, je me félicite de la réaction positive du Parlement vis-à-vis de la nouvelle stratégie de santé animale. Jestem szczęśliwy, że mogę poprzeć to sprawozdanie, w którym uznano konieczność opracowania strategii na rzecz rozwiązania problemu oszustw podatkowych.

C'est avec plaisir que je soutiens ce rapport, qui reconnaît la nécessité de développer une stratégie de lutte contre la fraude fiscale. Niestety, taki przepis nie jest zawarty w nowej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tłumaczenie hasła "strategii rozwoju" na angielski

Malheureusement, cette disposition n'est pas prévue dans la nouvelle stratégie en faveur des personnes handicapées. Głównym celem odnowionej strategii na rzecz młodzieży powinno być zatem lepsze stosowanie istniejących narzędzi i lepsze informowane o nich.

Par conséquent, la nouvelle stratégie en faveur de la jeunesse devrait avoir pour premier objectif d'assurer une meilleure utilisation des instruments existants et de mieux les faire connaître.

Oprócz wspierania strategii na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii i efektywności energetycznej, Europa powinna opracować plan inwestowania w nowe technologie energetyczne.

En plus de promouvoir une stratégie de sécurité de l'approvisionnement énergétique et de Reversi Pozytywna strategia énergétique, l'Europe doit concevoir un plan pour investir dans les nouvelles technologies énergétiques. Przyjęcie oraz rozpoczęcie wdrażania planowanej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Adopter et commencer à mettre en œuvre la stratégie de développement durable prévue.

Zakończenie wdrażania strategii na rzecz zwalczania korupcji.

Reversi Pozytywna strategia Mozliwosci kariery na zakupy szkolne

Achever la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption. Dalsze wdrażanie strategii na rzecz sprawiedliwej reprezentacji grup mniejszościowych.

Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie relative à la représentation équitable des communautés non majoritaires. UE potrzebuje szerszej strategii na rzecz innowacyjności. Mozliwosci handlowe kurtki européenne a besoin d'une stratégie plus large en matière d'innovation.

Reversi Pozytywna strategia Co wiedziec o opcjach na czas

Ważne jest stworzenie i stosowanie strategii na rzecz administracji elektronicznej. Il est important de créer et d'appliquer une stratégie en matière d'administration électronique. Po trzecie, chciałbym podkreślić znaczenie strategii na rzecz stymulowania przedsiębiorczości.

Othello Lesson 1 - Introduction

Troisièmement, je voudrais souligner l'importance de politiques destinées à stimuler l'esprit d'entreprise. Ponadto należy podkreślić i przypomnieć znaczenie wspólnej strategii na rzecz trwałego rozwoju, która została określona przez Radę Europejską z Göteborga w r. D'autre part, il importe de souligner et rappeler l'importance d'une stratégie concertée pour le développement durable, telle qu'elle a été définie par le Platnosc opcji FX. européen de Göteborg en Opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii na rzecz poprawy niezależności sądów oraz autonomii prokuratury.

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie globale visant à renforcer l'indépendance de l'appareil judiciaire, ainsi que l'autonomie du ministère public.

Zakończenie procesu decentralizacji oraz dalsze wdrożenie strategii na rzecz sprawiedliwej reprezentacji mniejszości w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach państwowych. Achever le processus de décentralisation et poursuivre la mise en œuvre de la stratégie relative à la représentation équitable des minorités dans l'administration et les entreprises publiques. Przedmiot: Priorytety europejskiej strategii na rzecz młodzieży Objet: Priorités pour la stratégie de l' Union européenne en faveur de la jeunesse Niestety dotychczas Unii Europejskiej nie udało się przyjąć wspólnej strategii na rzecz wspierania demokracji za granicą.

L'UE n'a malheureusement pourtant pas encore été en mesure d'adopter une stratégie commune d'encouragement de la démocratie à l'étranger. Entamer la mise en œuvre de la stratégie nationale relative au système de santé pour la période Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach.

Reversi Pozytywna strategia Szwajcarskie wskazniki ekonomii handlowej

Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język. Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne.

Tłumaczenie hasła "strategii na rzecz" na francuski

Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub Reversi Pozytywna strategia zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Zasugeruj przykład.