Przejdź do treści

Różnorodność powinna być inwestycją przynoszącą długoterminowe korzyści i nie powinna być postrzegana jako obciążenie administracyjne dla MŚP lub ograniczona do przedsiębiorstw wielonarodowych o dużym budżecie. Należy uznać ich wkład, a strategia na rzecz różnorodności powinna odegrać w tym ważną rolę. Wstęp 2. Poza tym stworzono Europejską Sieć Integracji EIN , która skupia przedstawicieli ministerstw z wszystkich państw UE oraz Islandii i Norwegii odpowiedzialnych za integrację migrantów w celu przeprowadzania konsultacji z Komisją w sprawie polityki integracji 9. Kształcenie i szkolenie są również ważne dla zwiększenia integracji społeczności migrantów i mniejszości etnicznych. Karty różnorodności istnieją we wszystkich czterech państwach w ramach unijnej platformy Kart różnorodności.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

PT Please note a post-event recording is not available for this event. You will be sent a Zoom link to participate in this event by a.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

PT on Tuesday, May 4, Please do not share the link as it will inhibit your ability to join. If you do not receive the link by then or encounter any difficulties, please contact.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

A highly interactive and collaborative learning experience. Engaging, immersive sessions in a virtual classroom.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

Features include breakout discussions, brainstorming activities, and polling. There are three separate sessions held over three days.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

Please note that in order to receive the CCDI Foundation Certificate, you will need to attend all three sessions: SESSION 1 — May 4 Diversity and Inclusion Fundamentals This session provides participants with a robust, shared understanding of what we talk about when we refer to diversity and inclusion, and why diversity and inclusion are keys to the success of organizations as well as individuals.

We explore the sources and mechanics of bias, its impact and cyclicality.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

We then provide participants with strategies to increase awareness and mitigate the impact of bias in the workplace. We build a shared knowledge on how to identify what respect looks like in the workplace, and how to address manifestations of disrespect.

CD PROJEKT Group: Strategy Update - Aktualizacja Strategii [EN/PL]