Przejdź do treści

Koncepcje strategiczne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP do r. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z r. Brzeziński, Warszawa ; M.

Literatura: Literatura podstawowa: 1. Nowakowski, J. Rajchel, H. Szafran, R. Szafran, Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski na tle strategii bezpieczeństwa wybranych państw, Warszawa Jarmoszko, Ścieżki konceptualizacji strategii bezpieczeństwa, Siedlce Jarmoszko, Militarne dziedzictwo a współczesne aplikacje strategii, Toruń Baylis, J.

Wrtitz, C. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie.

Menu główne

Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków Gryz red. Marszałek, Toruń Jakubczak, J. Flis red.

  1. Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. Strategia w systemie bezpieczeństwa - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
  3. Ksiazki strategii Cryptovaluta
  4. Strategie bezpieczeństwa narodowego - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  5. Tryb prowadzenia: Skrócony opis: Zagadnienia podstawowe: 1.
  6. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego - USOSweb - Politechnika Rzeszowska
  7. Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego Polski - UKSW USOSweb
  8. Сьюзан застыла в полутора метрах от экрана, ошеломленная увиденным, и все называла имя человека, которого любила.

Koziej, Strategie bezpieczeństwa narodowego RP z i r. Kupiecki, Siła i solidarność.

Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa Zięba red. Żukrowska red. Przegląd aktualnego stanu, Wyd.

Dokumenty: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej r.

Strategia bezpieczenstwa uniwersyteckiego

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP z r. Strategia bezpieczeństwa UE z — Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska strategia bezpieczeństwa, consilium.

  • I stopień Cele kształcenia: C1 — Przekazanie studentom gruntownej wiedzy o rozwoju myśli strategicznej na świecie, zapoznanie z jej wpływem na strategie bezpieczeństwa państw oraz znaczeniem w sferze współczesnych stosunków międzynarodowych.
  • Wskazanie istoty, struktury i zasad realizacji polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego we współczesnych uwarunkowaniach, przy istniejących zagrożeniach bezpieczeństwa.

Boborw, E. Haliżak, R. Jarmoszko S. Brzeziński, Wybór, dominacja czy przywództwo, Kraków Chomsky, Hegemonia albo przetrwanie. Amerykańskie dążenie do globalnej hegemonii, przeł.

Strategia bezpieczenstwa uniwersyteckiego

Turopolski, Studio Emka, Warszawa Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa Jean, Geopolityka, Ossolineum, Wrocław Marczak, K. Gąsiorek red. Dyskusje wykorzystujące fachową literaturę.

Jesteś tutaj

Prezentacje multimedialne. Egzamin pisemny i ustny. Kolokwia w formie pisemnej.

Strategia bezpieczenstwa uniwersyteckiego

Kryteria oceniania: — podstawowa Strategia bezpieczenstwa uniwersyteckiego strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego, Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, FR, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec — ocena dostateczna; — poszerzona znajomość systemu bezpieczeństwa wybranych państw i ich strategii bezpieczeństwa— ocena dobra; — bezbłędna znajomość: procesów, zdarzeń i zjawisk w systemie bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym oraz relacji między nimi — ocena bardzo dobra.

Zakres tematów: 1.

Formularz wyszukiwania

Teoretyczne podstawy strategii bezpieczeństwa 2 godz. Liddel Hart, A. Beaufre itp.

Strategia bezpieczenstwa uniwersyteckiego

Polskie dokumenty strategiczne 2 godz. Strategie bezpieczeństwa narodowego USA 2 godz.

Strategia bezpieczenstwa uniwersyteckiego

Specyfika strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej 2godz.