Przejdź do treści

Wiedząc o tym, przygotowaliśmy dla naszych pracowników coffee cornery oraz miękkie kanapy we wspólnych przestrzeniach. Szczegółowe informacje programowe podamy wkrótce. Personalizuj swoją ścieżkę rozwoju Masz już konto?

Aktorzy i aktorki Teatru 21 — osoby z zespołem Downa i autyzmem — z przyczyny pandemii zostali pozbawieni możliwości pracy w Strategia dla roznorodnosci biura domowego.

W wywiadzie dla magazynu Rekruter opowiedziała co zrobić aby metamorfoza biura była zgodna z strategią i wartościami firmy — jej DNA, powiedziała, które miejsce jest sercem firmy i jak wykorzystać biuro w procesie rekrutacji.

Próby teatru stały się niemożliwe do przeprowadzenia w tradycyjny sposób, odwołane zostały spektakle, anulowano zaproszenia na festiwale. Sytuacja ta zaowocowało nowym rodzajem twórczości.

Strategia dla roznorodnosci biura domowego

Pozbawieni możliwości artystycznej ekspresji na scenie, aktorzy i aktorki Teatru 21 rozpoczęli swoje autorskie działania, które realizowali we własnych domach. Działania aktorów stanowiły twórczą odpowiedź na zamknięcie w domu, brak możliwości kontaktu z przyjaciółmi, brak możliwości pracy. Projekt można określić jako swoiste archiwum prac, które przetwarzają doświadczenie izolacji.

Strategia dla roznorodnosci biura domowego

W ramach niego znajdują się: prace plastyczne, opowiadania, wiersze, bajka dla dzieci, pamiętniki, dzienniki, zdjęcia, krótkie filmy, zapisy snów, ambalaże oraz autorskie choreografie. Między marcem a czerwcem roku próby Teatru 21 przeniosły się do Internetu.

Raz w tygodniu Justyna Wielgus oraz Justyna Sobczyk prowadziły próby z aktorami, które stanowiły możliwość kontaktu, rozmowy, krótkiego treningu aktorskiego, ale przede wszystkim stanowiły okazję do dzielenia się przemyśleniami dotyczącymi stanu izolacji.

To na próbach aktorzy pokazywali pozostałej części zespołu efekty swojej pracy, a także przetwarzali nowe tematy i pomysły. Zrealizowane przez nich dzieła zostały z pomocą Magdaleny Łazarczyk oraz Łukasza Sosińskiego przetworzone i przygotowane do prezentacji online.

Strategia dla roznorodnosci biura domowego

Kontakt z twórczością aktorów Teatru 21 jest fascynującą podróżą w nieznane nam obszary wyobraźni, mamy wrażenie mniej skrępowanej i będącej odzwierciedleniem niezwykłej wrażliwości i ciekawości świata. Lockdown był i jest granicznym doświadczeniem dla wszystkich. Niezwykła swoboda aktorów w mówieniu o tym czasie uświadamia nam nasze nawyki i ograniczenia.

Sprawdź wszystkie serwisy od ICAN

Swoją rolę w projekcie rozumiemy jako znalezienie sposobu na przeniesienie tych tak różnych tematycznie i formalnie dzieł do sieci, zachowując jednocześnie na ile to możliwe ich integralność, oraz odsłaniając potencjały ujawnione przez ekranowy interfejs. Magdalena Łazarczyk, Łukasz Sosiński We wrześniu Magdalena Łazarczyk i Łukasz Sosiński, przygotują wideoinstalację, która będzie miała charakter zmontowanego kolażu prac zespołu aktorskiego Teatru Kolejne filmy aktorów i aktorek Teatru 21 już wkrótce!

Strategia dla roznorodnosci biura domowego

Centrum Sztuki Włączającej: Nie zostawiaj nikogo w tyle! W ramach kolejnego sezonu Centrum Sztuki Włączającej będziemy rozwijać refleksję o polskim środowisku teatralnym w kontekście różnorodności, zastanawiać się jak idee sztuki inkluzywnej uczynić realnymi narzędziami do wprowadzania zmiany, która nie będzie zbiorem deklaracji na papierze, ale rzeczywistym procesem otwierania się na trwałą obecność osób z niepełnosprawnościami zarówno jako odbiorców sztuki jak i jej pełnoprawnych twórców.

Strategia dla roznorodnosci biura domowego

Szczegółowe informacje programowe podamy wkrótce. Program Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.

Aktorzy i aktorki Teatru 21 — osoby z zespołem Downa i autyzmem — z przyczyny pandemii zostali pozbawieni możliwości pracy w teatrze. Próby teatru stały się niemożliwe do przeprowadzenia w tradycyjny sposób, odwołane zostały spektakle, anulowano zaproszenia na festiwale. Sytuacja ta zaowocowało nowym rodzajem twórczości.

Zobacz inne:.