Przejdź do treści

Zatem w klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji jest to przedsięwzięcie polegające na wejściu i zaangażowaniu się przez przedsiębiorstwo w nowe branże , technologie i rynki. Zakrzewska—Bielawska , s. To właśnie wprowadzanie innowacji i różnych usprawnień, często nieznacznych, ale poprawiających jakość czy funkcjonalność produktów, powoduje wzrost zainteresowania ze strony odbiorców, co z kolei przyczynia się do wzrostu sprzedaży.

Strategia koncentracji Dywersyfikacją nazywamy poszerzenie przez firmę obszarów swojej działalności.

Strategia dywersyfikacji rynku produktow Opcja handlu surowcami

Zatem w klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji jest to przedsięwzięcie polegające na wejściu i zaangażowaniu się przez przedsiębiorstwo w nowe branżetechnologie i rynki. Wiąże się to również z nabywaniem przez firmę nowych kompetencji w celu poznania jak i opanowania nowych rynków zbytu oraz umocnienia swej konkurencyjności. Jednakże w praktyce znaczna część stosowanych dywersyfikacji wiąże się z dotychczasowymi produktami oraz rynkami przedsiębiorstwa.

Strategia dywersyfikacji rynku produktow Strategie baru handlowego

Zakrzewska-Bielawskas. To zróżnicowanie może wynikać z podziału na produkty i usługi ze względu na rodzaj klientów, różnic w procesach wytwórczych oraz rozszerzenia rynku zbytu w sensie geograficznym.

Strategia dywersyfikacji rynku produktow System zadan Handlowych Slave

Kennys. Stanowi ona również jedną z najbardziej złożonych strategii, ze względu na konieczność uwzględnienia przez zarządzających zmiennych, których wartość w przyszłości jest często bardzo trudna do przewidzenia. Stopień dywersyfikacji wzrasta wraz ze wzrostem rozmiarów przedsiębiorstwa. Romanowskas.

Strategia dywersyfikacji rynku produktow Wskazowki dotyczace mozliwosci spyware

Rajzers. Może się odnosić do różnicowania produktówrynków i technologii.

Strategia dywersyfikacji rynku produktow Opcje szwedzkie

W jej zakresie wyróżnia się dodatkowo dywersyfikację takie Strategia dywersyfikacji rynku produktow Wertykalną pionową - "oznacza rozszerzenie działalności firmy na fazy procesu technologicznego, poprzedzające fazę dotychczas realizowaną w tył bądź następujące po niej w przódHoryzontalną poziomą - oznacza rozszerzenie działalności firmy na produkty należące do przemysłu, w którym działa firmapokrewna technologiasprzedawane na tych samych rynkach geograficznych za pomocą posiadanego systemu sprzedaży" A.

Zakrzewska—Bielawskas. Musznickis.

Strategia dywersyfikacji rynku produktow Jak handlowalem przy wyborze transakcji