Przejdź do treści

Determinanty dywersyfikacji. Dywersyfikacja wertykalna —zwana również dywersyfikacją pionową, oznacza objęcie działalności dwóch faz: poprzedzającej oraz następną w stosunku do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa. Jako przykład można podać przedsiębiorstwo wytwarzające produkt, rozszerza swoją działalność dodatkowo o transport tego produktu dywersyfikacja wertykalna w przód. Zakrzewska-Bielawska , s.

Jako uzupełnienie kierunków rozwoju o charakterze ograniczania przyjęto warianty: konsolidacja oraz wycofanie.

Systemy handlowe Surbiton.

Konsolidacja oznacza dążenie przedsiębiorstwa do zabezpieczenia i wzmocnienia swojej pozycji w ramach aktualnie prowadzonej działalności. W pewnych sytuacjach taki cel jest możliwy do zrealizowania poprzez bardziej drastyczne decyzje, takie jak wycofanie się z pewnych aktywności lub zmniejszenie rozmiarów przedsiębiorstwa downsizing. Wskazane kierunki strategiczne obejmują obszerne grupy potencjalnych rozwiązań strategicznych odznaczających się różnym ryzykiem.

Wartosc warianty binarne.

Zarządzanie strategiczne najwięcej uwagi poświęca strategiom dywersyfikacji, głównie ze względu na ich duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Dywersyfikacja powiązana to strategia rozwoju wychodząca poza bieżące produkty i rynki, ale pozostająca w ramach posiadanych zdolności np.

Miedzynarodowy system danych handlu ITDS

W ramach tej grupy strategii mieszczą się także decyzje w zakresie integracji wertykalnej oznaczające poszerzanie działalności przedsiębiorstwa o aktywności właściwe dla poprzedzających integracja wstecz lub następnych integracja w przódw stosunku do dotychczasowej działalności firmy, ogniw w łańcuchu wartości, w których uczestniczy przedsiębiorstwo.

Opcje strategiczne w przedsiębiorstwie Dywersyfikacja niepowiązana to strategia wchodzenia w nowe dziedziny działalności, niepowiązane pod względem technicznym czy marketingowym z dotychczasową działalnością przedsiębiorstwa.

Udostepnij sciezke wyboru

Rozróżnienie rodzajów dywersyfikacji jest niezwykle ważne. Wiążą się one z różnym wpływem na wyniki działalności przedsiębiorstwa i ryzykiem niepowodzenia.

Opcje strategii integracji interesariuszy