Przejdź do treści

Uważam, że blockchain to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które zmusi państwa i banki centralne do dostosowania się do paradygmatu zdecentralizowanych sieci. A szczególnie — branżę funduszową.

Omówione zostaną od strony praktycznej tematy związane z wyznaczaniem stawek taryfowych, naliczaniem wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, a także metodami szacowania ryzyka ubezpieczeniowego.

Poruszony zostanie również temat modelowania zachowań klientów. Podczas referatu zwrócona zostanie uwaga na obszary, w których, jak się wydaje, szczególnie dobrze sprawdza się spojrzenie z perspektywy ekonofizyka. Analiza rozkładu zarobków w oparciu o teorię informacji What is the fair salary of managers?

Ostatnie doniesienia odnośnie wysokich poziomów zarobków dyrektorów zarządzających wzbudziły wiele kontrowersji wśród społeczeństwa. Szczególnie zainteresowano się tym, czy te stawki są sprawiedliwe w stosunku do pozostałych pracowników.

Celem prezentacji jest próba przedstawienia teorii w oparciu o którą będzie można wydedukować jakie powinny być poziomy zarobków, aby były one sprawiedliwe. W dynamicznych modelach sieci zazwyczaj to wierzchołki mogą znajdować się w różnych stanach.

Reguly systemu handlu Pokemon Go Czy opcje zakupu wplywaja na cene akcji

Pokazana i omówiona zostanie ewolucja czasowa i charakterystyka sieci ewoluującej zgodnie zprzedstawionym modelem. A brief introduction to the problem of systemic risk in banking system based on selected publications.

Jak sprawdzic opcje strategii Codzienna strategia handlowa Pulse dla poczatkujacych 1 z 12 klas

Szczególnie ciekawym wydaje się model zaproponowany przez R. Axelroda opiarający się na dwóch założeniach. Ludzie częściej i chętniej wchodzą w interakcje z innymi jeżeli współdzielą wiele wspólnych cech kulturowych.

Co więcej interakcja ta prowadzi do pojawienia się kolejnych wspólnych cech i dalszego zwiększania podobieństwa między nimi. Pozostaje pytanie, dlaczego nie prowadzi to do całkowitego zaniku różnic między ludźmi i ujednolicenia społeczeństwa?

W referacie przedstawiony zostanie model Axelroda wraz z jego dogłębniejszą analizą zaproponowaną przez C. Castellano, M. Marsili i A. Udzielona zostanie odpowiedź na pytanie o warunki jakie pozwalają na powstawanie jednorodnych grup w społeczeństwie i co powoduje, że różnice między nimi nie zanikają.

Zasadniczym wnioskiem jest zauważanie, że zjawisko kondensacji krawędzi w sieciach o nieliniowym preferencyjnym dołączaniu węzłów jest względnie odporne na wprowadzenie do modelu losowej adaptacyjności. Nowe podejście koncentruje się na koewolucji całego układu jakim jest agent robotyczny w obecności pełnego oddziaływania 'umysłu' i 'ciała' z zewnętrznym środowiskiem.

Strategie opcji binarnych Biblia handlowa opcji.

Wtedy po określonej ewolucji wyłaniają się na sposób dość niespodziewany nowe cechy i formy i mamy do czynienia z emergentnością. Istotnym okazuje się nie tylko ilość i jakość połączeń neuronowych obecnych w danym agencie, ale współobecność układu sensorycznego i motorycznego i ich wzajemne oddziaływanie. Wskażę na układy fizyczne posiadające i nie posiadające cechy kognitywne. Omówię istotę 'morphological computation' oraz przedstawię układy modelujące AI, w których występuje emergentność.

Omówię przykładowy eksperyment z psychologii syntetycznej znany jako pojazdy Braintenberga oraz wskażę ich ulepszoną wersję, gdzie występuje rekurencyjna sieć neuronowa. Przedstawię związki wieloagentowego modelowania z fizyką statystyczną.

  • Czy musze zainwestowac Litecoin zamiast bitkoiny
  • Wywiady Piotr Smoleń, założyciel Turbine Analytics: "Polski rynek kapitałowy jest zacofany technologicznie, w stosunku do rynków zachodnich, o dobre lat" Polskie instytucje rynku kapitałowego są zapóźnione pod względem technologicznym do zachodnich o lat — uważa Piotr Smoleń kierujący funduszem VC DataVentures, główny udziałowiec Turbine Analytics.
  • Это был Джабба.
  • Strategie handlowe VIX dla przyszlosci

Podam przykład na wyłanianie się języka komunikancji, jako wynik oddziaływania pomiędzy agentami. Tym samym wskażę na obszar interdyscyplinarny, który znajduje się pomiędzy ekonofizykąa neuroinformatyką. Wskażę na możliwe przyszłe projekty badawcze w tym na modelowanie kolonii cyberryb' i na możliwość zadawania im cech kognitywnych. Wykłady same w sobie są eksperymentalnym edukacyjnym na dużą skalę i wskazują na nową jakość wynikającą z unikalnej interdyscyplinarności oraz są przykładem globalnej kooperacji, multikulturalności a także przejawem nowego rodzaju mediów.

Econo and Sociophysics Seminar - Faculty of Physics University of Warsaw

Jaka rzeczywiście może być rola fizyka na giełdzie? Jak wygląda jego codzienna praca? I co najważniejsze, jak zostać owym 'Quantem'? Na te oraz inne pytania związane z pracą na giełdzie i największymi instytucjami finansowymi świata, postaram się odpowiedzieć podczas swojej prezentacji.

W tym nurcie przyjmuje się, że rynki i gospodarki są złożonymi układami dynamicznymi, które składają się z oddziałujących na siebie agentów oraz wykazują emergencję.

System handlowy FSS30 Wersja 3 Definicja systematyczny handel

Agentami mogą być zarówno ludzie, jak i inne organizmy biologiczne, molekuły czy nawet programy komputerowe. Źródłem złożoności są dynamiczne interakcje między agentami, które często wynikają z reguł podstawowych obowiązujących na danym etapie analizy. W szczególności niestabilność i złożoność są wynikiem nieliniowości i otwartości systemów ekonomicznych. Aspekt otwartości dotyczy uwzględniania wpływów otoczenia. W najnowszej literaturze ekonomicznej rola nieliniowości w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych stale wzrasta.

Centralnym pojęciem koncepcji jest tzw. Punkt, w którym funkcja głębi przyjmuje maksimum określany jest mianem wielowymiarowej mediany indukowanej przez tę funkcję głębi. Za pomocą głębi można porządkować, punkty, wektory, funkcje, obiekty geometryczne itd.

Econo and Sociophysics Seminar

W referacie przedstawione zostaną wybrane narzędzia statystyczne oferowane przez wysokiej jakości darmowy pakiet środowiska R o nazwie DepthProc. Przedstawimy m. Pokażę w jaki sposób można odfiltrować informację z pełnej macierzy korelacji, a następnie zaprezentuję grafy planarne odpowiadające giełdzie w okresie spokoju i dynamicznych zmian.

Przedstawię charakterystyki ilościowe opisujące między innymi połączenia w grafach oraz zmiany w czasie. Zaprezentuję ponadto strategię inwestycyjną opartą o grafy planarne. Rynek predykcyjny to specyficzny rynek finansowy, na którym przedmiotem obrotu są kontrakty terminowe na szanse wystąpienia określonego, rzeczywistego wydarzenia.

Kurs na jakim rynek się ustabilizuje określa prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia, jednak kluczowym elementem przy wydobywaniu informacji z rynku jest analiza niepewności uzyskanych predykcji. Zagadnienie nie jest trywialne, gdyż najczęściej dysponujemy niewielką liczbą danych dotyczących kursów wcześniej rozstrzygniętych zdarzeń i nie jest znana rzeczywista wartość szacowanego prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia. Znany jest jedynie fakt czy dane zdarzenie zaszło czy nie. Na seminarium zostaną przedstawione mechanizmy rynków predykcyjnych, zagadnienie oceny skuteczności predykcji oraz autorska koncepcja rozwiązania tego problemu.

Przed seminarium polecam zapoznać się z Rozważane dwa typy zaburzeń są formalizacją dwóch różnych typów nonkonformizmu, znanych z psychologii społecznej jako antykonformizm i niezależność. Motywacją do podjęcia tematu rozprawy jest fakt, iż wielu autorów stosuje te oba rodzaje nonkonformizmu wymiennie, prawdopodobnie przyjmując, że różnice pomiędzy nimi są zaniedbywalne.

Zaproponowany został uogólniony model q-wyborcy, który w przypadkach szczególnych redukuje się do znanych wcześniej w socjofizyce modeli takich jak model wyborcy, Sznajdów czy większości.

Na polskim rynku nie brakuje ekspertów z dziedziny informatyki i nowych technologii. My postanowiliśmy spotkać się z takim, który zna też od kuchni biznes inwestycyjny. Piotr Rosik: Na początek chciałbym porozmawiać o Pańskich dokonaniach, by czytelnicy Strefy Inwestorów bliżej poznali Pańską postać. Jest Pan założycielem i głównym udziałowcem Turbine Analytics — firmy, która dostarcza zaawansowane narzędzia analityczne dla rynku kapitałowego.

Skąd pomysł na taki biznes? Piotr Smoleń: Pierwotnie mój pomysł na Turbine Analytics polegał na tym, by dostarczać algorytmy wyszukujące okazje firmom inwestycyjnym.

Modele formowania opinii Models of opinions' formation W referacie przedstawione zostaną zasady i wskazówki dotyczące wykorzystania modeli agentowych w naukach społecznych. Omówię również aspekty służące poprawieniu wydajności symulacji komputerowych m. Przedstawiona zostanie analiza wybranych modeli formowania opinii publicznej dokonana przez D. Zaprezentowana zostanie analiza korelacji dziennych stóp zwrotu pomiędzy spółkami na giełdzie. Przedstawiona będzie teoria macierzy losowych, wykorzystana w tej analizie.

Udało mi się pozyskać dwóch wspólników do tego projektu. Zbudowaliśmy portfel algorytmów, a na nim oparliśmy strategie inwestycyjne, które miały zarabiać w każdych warunkach.

Niestety biznes nie wypalił.

Nie udało nam się zebrać dostatecznej ilości aktywów. By pokryć koszty funkcjonowania funduszu, potrzebowaliśmy co najmniej kilkunastu milionów złotych, a zebraliśmy kilka. Inwestorzy obawiali się takiego nowatorskiego rozwiązania?

Inwestowanie algorytmiczne w Polsce kojarzy się z dużym ryzykiem, bo niewielu tak naprawdę je rozumie. Niestety, inwestorzy oczekują albo ryzykownych produktów obiecujących sowite zyski, albo bezpiecznych produktów gwarantujących nikły procent.

Czyli nasz produkt nie pasował do oczekiwań inwestorów. Zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić z tym fantem. Na użytek naszej strategii stworzyliśmy ciekawy system zarządzania ryzykiem.

  1. Strategie opcji ASX.
  2. Bot Free Bitcoin - Co to jest robot kryptowy

Akurat zmieniały się regulacje i pojawiła się potrzeba posiadania takich narzędzi w firmach inwestycyjnych. Zmieniliśmy strategię biznesową, zbudowaliśmy rozwiązanie w chmurze do zarządzania ryzykiem, z prostym interfejsem użytkownika. I to był strzał w przysłowiową dziesiątkę, zostaliśmy liderem w zakresie takich rozwiązań w naszym regionie.

Mamy klientów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Turbine ma szybkie tempo wzrostu. Chcę, by w perspektywie kilku lat ten biznes był globalny. Jak Pan ocenia, pod względem technologicznym, polski rynek kapitałowy? A szczególnie — branżę funduszową. Czy polskie TFI mają duży dystans do nadrobienia w stosunku do Zachodu?

Uważam, że polski rynek kapitałowy jest zacofany technologicznie, w stosunku do rynków zachodnich, o dobre lat. Nie widać za bardzo perspektywy na poprawę tego stanu rzeczy. Fundusze inwestycyjne nie potrzebują technologii, by rozwijać swój biznes. Koncentrują swoją działalność w Polsce i są w stanie generować dziś satysfakcjonujące marże w podobny sposób, w jaki robiły to 10 lat temu.

Czy to wynika z uzależnienia od kanału bankowego? Tak, między innymi. Są też inne czynniki. Opłaty za zarządzanie są w polskich funduszach relatywnie wysokie. Poza tym pozostaje kwestia edukacji doradców finansowych i inwestorów.

Na Zachodzie coraz mniejsze grono inwestorów płaci za możliwość korzystania z funduszu aktywnie zarządzanego.

Wolą płacić o wiele, wiele mniej za inwestowanie poprzez fundusz pasywny, podążający za wybranym indeksem. Bo przecież prawdą jest, że na przykład wśród polskich funduszy akcji na palcach jednej ręki można policzyć fundusze, które w długim terminie biją rynek. Polskie domy maklerskie chyba również nie grzeszą zaawansowaniem technologicznym Potwierdzi to chyba pierwszy z brzegu klient, który ma rachunek maklerski Domy maklerskie mają ten problem, że aktualna hossa nie przyciągnęła nowych klientów, w tym tych z młodego pokolenia.

Branża maklerska ma po prostu problemy finansowe, nie ma kapitału na inwestycje technologiczne. Tymczasem nie uda się zaangażować młodego pokolenia, jeśli nie zbuduje się nowoczesnej i przyjaznej technologii do inwestowania. To jest impas. Inny problem jest taki, że produkty brokerów są homogeniczne, podobne do siebie. Na tym rynku ciężko jest zbudować przewagę konkurencyjną. Rozwijają robo-doradztwo, własne innowacyjne fundusze inwestycyjne.

Powstają także brokerzy, którzy oferują bezpłatne transakcje, jak Robinhood. Zobacz także: Czym jest Aplikacja RobinHood, która umożliwia handel na giełdzie bez opłat dla brokerów?

Opcje indeksu akcji handel Jak handlowac wyborami AAPL

Mam wrażenie, że również na GPW niewiele się dzieje, jeśli chodzi o innowacyjne technologie. Handel HFT się nie rozwija, nowe produkty się nie pojawiają Myśli Pan, że mamy co eksportować? Branża kapitałowa staje się coraz bardziej globalna, coraz bardziej się integruje. Duzi rozwijają się szybko, mali zostają w tyle.

GPW będzie miała w długim terminie strategiczny problem, bo nie będzie mogła dostarczać dużych emitentów. Polskie start-upy myślą raczej o Nasdaq, a nie o GPW.

Nie zostało już wiele spółek państwowych do sprywatyzowania.