Przejdź do treści

Jak być skutecznym w czasach, w których klient coraz częściej traktuje sklep jako showroom a swoje decyzje zakupowe podejmuje w domu? Zaproponowali wpisanie szeregu rozwiązań komunikacyjnych m. W spotkaniu uczestniczyli m. Działania powyższe IPH w Krakowie realizować będzie m. Na bieżąco jest prowadzony monitoring ze stopnia zadowolenia przedsiębiorców korzystających z usług naszej izby.

Przedstawiono podczas niego postulaty dla wschodniej części Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem subregionu tarnowskiego.

Strategia handlu MLP.

W spotkaniu uczestniczyli m. Edward Czesak z zarządu województwa małopolskiego, radny województwa Wojciech Skruch, poseł Anna Pieczarka oraz starosta tarnowski Roman Łucarz i wicestarosta Jacek Hudyma.

Strategia handlu MLP.

Rozstrzygnięć Strategicznych działającego w ramach Zespołu ds. Analizując realizację poprzedniej strategii województwa reprezentanci tarnowskiego samorządu gospodarczego podkreślali, że powiększył się dystans między Krakowem a pozostałymi częściami województwa. Dlatego za zasadne uznają, aby w nowej strategii podnieść rangę Tarnowa i Nowego Sącza, które powinny być drugimi biegunami wzrostu.

Strategia handlu MLP.

Zaproponowali wpisanie szeregu rozwiązań komunikacyjnych m. Za niezwykle ważne dla rozwoju tarnowskiego uznano powstanie trzeciego zjazdu z autostrady A4 w Tarnowie. Zyskalibyśmy bezpośrednie połączenie autostrady z centrum miasta, ale także z obszarami gospodarczymi w gminie Żabno, w tym dynamicznie rozwijającą się strefą w Niedomicach — przekonywał starosta Roman Łucarz.

Strategia handlu MLP.

Edward Czesak z zarządu województwa zapewniał, ze wiele zgłoszonych pomysłów bardzo mu się podoba, Strategia handlu MLP. odnośnie budowy zjazdu z autostrady w Klikowej. Będziemy w kontakcie.

Strategia handlu MLP.

Jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli ktoś ma nawet pojedyncze uwagi to strategii to chętniej się spotkam i ich wysłucham.

W każdy piątek jestem w tarnowskiej agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i można się umówić na rozmowę — powiedział Edward Czesak.