Przejdź do treści

Hydrogeologia inżynierska z podstawami gruntoznawstwa. Właściwe i kompetentne przedstawienie oferty uczniom szkół średnich, tj.

Strategia odpadow uniwersyteckich.

Student potrafi wybrać lokalizację i zaprojektować składowisko odpadów budowa, eksploatacja, zamknięcie składowiska, monitoring. Pełny opis: Podstawy prawne budowy składowisk odpadów - prawodawstwo Unii Europejskiej i polskie. Właściwości odpadów istotne dla ich składowania.

Strategia odpadow uniwersyteckich.

Rodzaje składowisk odpadów i ich lokalizacja. Wyposażenie i elementy infrastruktury składowiska. Oddziaływanie składowiska na środowisko.

  • System handlu Shaf.
  • Teoretyczne opcji opcji

Uszczelnienie składowiska. Odcieki — właściwości, metody usuwania.

Menu główne

Powstawanie, ujmowanie, charakterystyka i wykorzystanie gazu składowiskowego. Zasady eksploatacji składowisk odpadów Strategia odpadow uniwersyteckich. Składowiska odpadów obojętnych oraz niebezpiecznych.

Strategia odpadow uniwersyteckich.

Podziemne składowiska odpadów. Zamknięcie i rekultywacja składowiska.

Sanacja starych składowisk. Literatura: Literatura obowiązkowa: 1. Bilitewski B. Czamara A. Hydrogeologia inżynierska z podstawami gruntoznawstwa.

Strategia odpadow uniwersyteckich.

Skrypt AR we Wrocławiu nr Oleszkiewicz J. Poradnik decydenta. Lem Projekt.

Przegląd stosowanych technologii niskoodpadowych, technik zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i wybranych przemysłowych. Wyrobienie umiejętności właściwego doboru systemów nadzorowania zbierania, magazynowania oraz technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów w przedsiębiorstwach. Poznanie podstaw planowania gospodarki odpadami. Zajęcia prowadzone również w formie e-learningu. Pełny opis: C1 - umiejętność korzystania z ogólnch zasad i instrumentów w gospodarce odpadami C2 - umiejętność klasyfikowania odpadów C3 - umiejętność poszukiwania odpowiednich metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów C4 - umiejętność projektowania gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie Literatura: 1.

Kraków Praca zbiorowa pod red. Żygadło: Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Szyszkowskiego: Metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo-wodne składowisk odpadów stałych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa Rosik-Dulewska Cz. PWN, Warszawa Zasady budowy składowisk odpadów.

Strategia odpadow uniwersyteckich.

ITB, Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące gospodarki odpadami oraz wytyczne projektowania składowisk odpadów. Literatura uzupełniajaca: 1.

Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies.

Nemerow N.