Przejdź do treści

Niezwykle ważną rolę Komisja przypisuje rozwojowi zrównoważonych praktyk tj. Do przygotowania takiego dokumentu upoważnił wiceministra Mazurka premier Mateusz Morawiecki w rozporządzeniu powołującym go na stanowisko pełnomocnika ds. Konkretne rozwiązania w tym zakresie zostaną ujęte jeszcze w roku w postaci Planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. Część III — od str. Prawidłowo funkcjonujące ekosystemy są podstawą i warunkiem naszego życia — to one są źródłem czystej wody i powietrza, tak koniecznych do życia składników. Jak zapewniają organizatorzy, każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w opracowaniu projektu "Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia".

Zdjęcie www.

Promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej PR UEWspółpraca z odpowiednikami z krajów europejskich zrzeszonych w ramach sieci IGLO, Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE KPKOrganizowanie wydarzeń będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych, w tym pracownikami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Monitorowanie polityk UE w zakresie badań i innowacji.

Komisja Europejska przyjęła dokument pt. W ramach tych prac prowadzone są konsultacje publiczne w celu uzyskania opinii zainteresowanych stron na temat warunków, na jakich wytyczne te powinny być realizowane.

Strategia będzie stanowić centralny element unijnego planu odbudowy po pandemii COVID i ma przede wszystkim służyć przywróceniu dobrego stanu przyrody w UE. Cel dobry i szczytny. Ale metody? Każde państwo członkowskie będzie musiało uczestniczyć w działaniach w odpowiednim stopniu, który zostanie określony na podstawie obiektywnych kryteriów ekologicznych.

Strategia roznorodnosci pracy 2021- 13

Przedmiotem ochrony ścisłej mają być wszystkie występujące w UE lasy naturalne, lasy półnaturalne i starodrzewy powyżej 80 lat. Z reguły będą to lasy własności państwa.

Zdjęcie www.

W niektórych krajach członkowskich udział lasów państwowych bez samorządowych jest bardzo niski np. A Polska? Biorąc pod uwagę dotychczasową powierzchnię objętą ochroną ścisłą w Polsce, będzie ona zwiększona o kolejne minimum 2,75 mln ha.

Strategia roznorodnosci pracy 2021- 13

Ochrona ścisła to nie tylko zaniechanie wszelkich działań gospodarki leśnej w tym pozyskania odnawialnych surowców, ale również zakaz turystyki, wstępu do lasu czy też zmniejszenie wpływów do kas samorządów z tytułu mniejszych podatków. Strategia jest ogólnikowa i zawiera wiele niedookreślonych niebezpiecznych treści.

Strategia roznorodnosci pracy 2021- 13

Pomyślmy przede wszystkim o miejscach pracy i potędze polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego 2. Bez dostępu do surowca na poziomie porównywalnym do obecnego ta Strategia roznorodnosci pracy 2021- 13 przestanie się liczyć na rynku europejskim i światowym a tysiące Polaków straci miejsca pracy.

Strategia roznorodnosci pracy 2021- 13

Czy o to chodzi twórcom Strategii? Powinniśmy odpowiedzieć sobie również na podstawowe pytanie: czy chcemy, aby otaczające nas lasy były zielone, dostępne, racjonalnie zagospodarowywane przez leśników?

Praca w Trybunale / dla Trybunału

Czy też: ściśle chronionepełne martwych drzew, suche, niebezpieczne, niedostępne? Dobitnym, choć niestety bardzo drogim doświadczeniem ostatnich lat jest Puszcza Białowieska — gdzie wskutek zablokowania możliwości zwalczania kornika drukarza podczas wystąpienia jego masowego pojawu doszło do zamarcia świerka na co najmniej ¼ powierzchni Puszczy a szacowana masa posuszu stojącego i w części już leżącego wynosi kilka mln m3.

My, leśnicy apelujemy: postawmy na zrównoważony rozwój wszystkich form korzystania z lasu a nie tylko na ochronę ścisłą!

Strategia roznorodnosci pracy 2021- 13

Chrońmy nasze lasy w sposób aktywny. Opowiedzmy się za zrównoważoną gospodarką leśną a lasy będą trwałe i bezpieczne.

Drukuj Przedstawiciele ponad organizacji i środowisk młodzieżowych z Mazowsza rozpoczęli prace nad projektem rządowej strategii dla młodzieży.

W trwających konsultacjach publicznych inicjatyw unijnego działania na rzecz różnorodności biologicznej może wziąć udział każdy obywatel UE poprzez zarejestrowanie się wymagany adres mailowya następnie wypełnienie ankiety  pod tym linkiem : Oceniam, że ankieta jest sformułowana tendencyjnie i ma utwierdzić KE w przekonaniu, że obrana Strategia jest właściwa.

Ankieta zajmuje 36 stron i oprócz informacji ogólnych zawiera 3 zasadnicze części: Część I — od str. Część II — od str.

Strategia roznorodnosci pracy 2021- 13

Część III — od str. To w tej części ważą się losy możliwości decydowania państw członkowskich o sobie. Podczas wypełniania ankiety proszę rozważyć następujące sugestie: — nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania; — unikać odpowiedzi: nie mam zdania; — korzystać z możliwości wpisania własnego komentarza; — Można zadawać pytania KE.

Założyć konto na stronie  www : Wypełnić ankietę według własnego uznania i sumienia Mieć nadzieję, iż powszechność i liczba naszych głosów będą miały wpływ na bezpieczną przyszłość polskiej ziemi, polskich lasów, polskiego przemysłu drzewnego.

VUCA Nocą #13 - \

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie informacji i jak najliczniejszy udział w konsultacjach. Termin Strategia roznorodnosci pracy 2021- 13 konsultacji w dniu 5 kwietnia roku.