Przejdź do treści

Tym samym każdy zasób jest identyfikowany przez jeden adres. However, it doesn't cover every possible detail or scenario. Przykładowo, istnieje wiele realizacji API biblioteki standardowej języka C , które współdzielą standardową zewnętrzną funkcjonalność są to m.

W przeciwieństwie do aplikacji Web, nad którymi ma się pełną kontrolę zarówno po stronie klienta, jak i serwera, nad API zwykle nie posiada się kontroli po stronie klienta. Jeśli konieczne jest wprowadzenie zmiany, która może nie spełniać BC, należy wprowadzić ją w nowej wersji API, z kolejnym numerem.

Klasa handlu profesjonalnymi opcjami

Istniejące klienty mogą wciąż używać starej, działającej wersji API, a nowe lub uaktualnione klienty mogą otrzymać nową funkcjonalność oferowaną przez kolejną wersję API. Wskazówka: Zapoznaj się z Wersjonowaniem semantycznymaby uzyskać więcej informacji na temat nazewnictwa numerów wersji. Poniżej prezentujemy strategię wersjonowania, która w praktyczny sposób łączy je obie: Umieść każdą główną wersję implementacji API w oddzielnym module, którego ID odpowiada numerowi głównej wersji np.

Trening opcji binarnych

Wewnątrz każdej głównej wersji i w związku z tym w każdym odpowiadającym jej moduleużyj nagłówka HTTP Accept, aby określić pomniejszy numer wersji i napisz warunkowy kod odpowiadający temu numerowi. Każdy moduł obsługujący główną wersję powinien zawierać klasy zasobów i Strategia wersji API. odpowiednie dla tej wersji. W celu lepszego rozdzielenia zadań kodu, możesz trzymać razem zestaw podstawowych wspólnych klas zasobów i kontrolerów w jednym miejscu i rozdzielać go na podklasy w każdym module wersji.

Tworz opcje zapasow

W podklasie implementujesz bazowy kod, taki jak Model::fields. Dzięki podziałowi na moduły, kod różnych głównych wersji może być dobrze izolowany, ale jednocześnie wciąż możliwe jest ponowne wykorzystanie wspólnego kodu poprzez wspólną bazę klas i dzielonych zasobów.

Aby prawidłowo obsłużyć pomniejsze numery wersji, możesz wykorzystać funkcjonalność negocjatora zawartości dostarczaną przez behavior contentNegotiator. Bazując na informacji o wersji w acceptParams, możesz napisać obsługujący ją warunkowy kod w miejscach takich jak akcje, klasy zasobów, serializatory, itp.

  • WPR i system handlowy
  • Jak zaplacisz oplate za opcje akcji
  • Wersjonowanie API na 4 sposoby - DevKR
  • Wklad opcji zapasow charytatywnych
  • Bollinger Bands i przesuwne srednie
  • Accept header.
  • Dynamika strategii handlowej

Ponieważ pomniejsze wersje z definicji wymagają zachowania wstecznej kompatybilności, w kodzie nie powinno znaleźć się zbyt wiele miejsc, gdzie numer wersji będzie sprawdzany.

W przeciwnym wypadku możliwe, że konieczne będzie utworzenie kolejnej głównej wersji API.

System handlowy 2E.