Przejdź do treści

To znaczy, że zawiera IDREF, które nie odnoszą się do elementu w obrębie tamtego dokumentu, bądź fragmentu dokumentu, z zamierzeniem, że te odnośniki będą zrealizowane po inkluzji. Z kolei poszczególne aplikacje rozpoznają makra zawarte w dokumentach.

Spis treści

Ponadto nowe formaty zapewniają sprawniejsze zarządzanie plikami i danymi, ograniczenie rozmiarów plików oraz efektywniejsze odzyskiwanie plików uszkodzonych. Dodatkową korzyścią dla użytkowników jest łatwiejszy dostęp do danych zawartych w plikach Word, Excel i PowerPoint oraz ich integracja z informacjami zawartymi w systemach pierwotnych i opisanych procesach. Dlaczego nowe formaty stanowią udoskonalenie w stosunku do formatów binarnych?

Nowe formaty Office XML to odpowiedź firmy na oczekiwania użytkowników związane z koniecznością szybkiego opracowywania dokumentów opartych na różnych źródłach danych oraz lepsze dostosowanie naszych produktów do standardu XML. Utworzenie nowej, dynamicznej i kompaktowej struktury na bazie standardów typu XML i ZIP przyniosło możliwości szybkiego opracowania dokumentów, ograniczenia rozmiarów plików Word, Excel i PowerPoint oraz efektywniejszego odzyskiwania plików uszkodzonych.

Czy nowe formaty są identyczne z Microsoft Windows Metro? Formaty Office XML wykorzystują niektóre konwencje opisane w specyfikacji Windows Metro, jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice. Metro to format dokumentu Windows Longhorn stworzony na potrzeby projektowania układu graficznego dla użytkowników, którzy opracowują, przesyłają, drukują i archiwizują dokumenty.

Formaty Office XML są przeznaczone dla programów Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel i Microsoft Office PowerPoint i mają umożliwiać szybkie tworzenie dokumentów opartych na różnych źródłach danych, ułatwiać składanie dokumentów i poszukiwanie potrzebnych danych.

Taki modularny i kompaktowy plik ma niewielkie rozmiary, co jednak ułatwia dostęp deweloperom i użytkownikom innych Strategia wersji Schematu XML. Opublikowana specyfikacja będzie udostępniana na podstawie otwartej i bezpłatnej licencji.

Najnowsze ogłoszenia dotyczące edycji Microsoft Office zawierające porównania, narzędzia deweloperskie oraz źródła publikowane są na stronie Przyszłość Microsoft Office. W jego blogu można znaleźć sprawozdania z dyskusji, linki do źródeł deweloperskich i wgląd w procesy decyzyjne Office Które aplikacje wykorzystują nowe formaty plików?

Czy stare formaty. Istniejące już formaty będą dostępne w kolejnych edycjach produktów Microsoft Office. Formaty będą początkowo wykorzystywane przez Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel i Microsoft Office PowerPoint, co oczywiście nie wyklucza stosowania ich w kolejnych aplikacjach w przyszłości.

PowerPoint został dodany do tego zbioru na życzenie użytkowników. Czy Microsoft po raz pierwszy wykorzystuje format XML? Wdrożenie edycji Microsoft Office było kolejnym krokiem naprzód dzięki wprowadzeniu nowych formatów opartych na XML.

Czy w Microsoft Office znajdzie się konwerter XML na potrzeby użytkowników starszych wersji oprogramowania? Microsoft opracuje konwertery dla Microsoft OfficeMicrosoft Office XP i Microsoft Officeby umożliwić użytkownikom starszych wersji Microsoft Office otwieranie plików przy pomocy nowych formatów.

Strategia wersji Schematu XML Transakcje opcji Cape Network Share

Projektowane przez nas konwertery będą czytać, honorować i stosować ochronę dokumentów IRM. Dokument znajdujący się pod taką ochroną pozostanie bezpieczny bez względu na to, czy odbiorca korzysta z Microsoft OfficeMicrosoft Office czy też wcześniejszych wersji. Dlaczego nie utrzymano starych formatów jako domyślnych? Wyłącznie w celu ograniczenia rozmiarów plików oraz natychmiastowego umożliwienia korzystania z funkcji szybkiego odzyskiwania uszkodzonych plików.

Formaty Office XML umożliwiają szybkie tworzenie dokumentów na bazie danych pochodzących z różnych źródeł, poszukiwanie informacji i powtórne wykorzystywanie informacji. Czy użytkownicy starszych edycji Microsoft Office będą mogli korzystać z nowego formatu? Czy nowy format zapewnia większą interoperatywność niż poprzednia edycja Microsoft Office ? Nowe formaty poprawią zarządzanie plikami i danymi poprzez ograniczenie rozmiarów plików i efektywniejsze odzyskiwanie plików uszkodzonych.

Interoperatywność z serwerami i innymi aplikacjami zostanie zwiększona dzięki ułatwieniu dostępu do struktury dokumentu w formacie XML w celu zidentyfikowania lub interakcji z takimi składnikami dokumentu, jak komentarze, metadane lub kody. Ze względu na otwartą i bezpłatną licencję specyfikacji, każdy użytkownik i dostawca będzie w stanie korzystać z nowych formatów we własnych systemach.

Czy nowe formaty zapewnią integrację z innymi systemami biurowymi? Podobnie jak w przypadku Microsoft Office 's Reference Strategia wersji Schematu XML, tak i nowe formaty Office XML są otwarte, a ich oparcie na standardzie XML umożliwia deweloperom dostęp do specyficznej zawartości dokumentów bez konieczności dokonywania podziału. W jaki sposób formaty Office XML przyczyniają się do ułatwienia zarządzania danymi identyfikującymi użytkownika?

Dane użytkownika zawarte są w plikach i pomagają zidentyfikować autora dokumentu, umiejscowienie pliku oraz datę jego utworzenia. Formaty Office XML zachowują te dane osobno, co ułatwia programom usunięcie ich bez żadnego wpływu na pozostałą część dokumentu.

Czy komentarze i zmiany też uznawane są za dane identyfikujące użytkownika? Zmiany i komentarze zachowywane są w osobnym zbiorze danych w pliku, co pozwala użytkownikom łatwo zidentyfikować komentarze oraz usunąć je przez przekazaniem dokumentu dalej.

 • Sprawozdanie za r. - r pamiętajmy o nowej wersji z schemy - deco-bello.pl
 • Jak uniknąć błędu przy wysyłaniu JPK_VAT – Biuro Rachunkowe KSML
 •  - Я рад, что вы живы-здоровы.
 •  Местная валюта, - безучастно сказал пилот.
 • System handlowy Kevin Davey KJ

Czy mogę usunąć komentarze i ślady zmian bez konieczności modyfikacji reszty pliku? Użytkownicy mogą usunąć komentarze i ślady zmian w pliku bez wpływania na zawartość pozostałych części dokumentu.

Czym są scenariusze składania dokumentu i w jaki sposób można z nich korzystać w nowych formatach? Dlaczego nie jest to możliwe już dziś?

Składanie dokumentu to proces budowania go z istniejących, szeroko wykorzystywanych danych.

Strategia wersji Schematu XML System handlowy w miedzynarodowych stosunkach gospodarczych

Można dokonać tego ręcznie, poprzez użytkownika lub na serwerze bez konieczności interwencji użytkownika. Architektura modularnego formatu plików Office XML umożliwia dodawanie, modyfikację lub usuwanie zawartości dokumentu łatwiej niż w poprzednich edycjach. Przykładem może być aktualizacja logo firmy, które następnie zostanie dodane do każdego dokumentu za pomocą programu potrafiącego dotrzeć do obrazów wewnątrz plików.

Można tego dokonać ręcznie, poprzez użytkownika lub na serwerze. W jaki sposób nowe formaty zapewniają zgodność i zapobiegają ładowaniu niechcianych lub uszkodzonych danych?

Często tego typu języki wymagają takich mechanizmów. Ta specyfikacja wprowadza mechanizm ogólny dla łączenia dokumentów XML jak przedstawiono w informacjach dla użytku aplikacji wymagających takich ułatwień.

Czy istnieje ryzyko utraty istotnych danych w przypadku uszkodzenia pliku? Nowe formaty zapewniają większą zgodność poprzez umożliwienie użytkownikowi: Łatwiejszego dodawania danych pochodzących z końcowych baz, co sprawia, że osoba pracująca z dokumentem ma dostęp do dokładnej i aktualnej informacji.

W odróżnieniu od formatu binarnego stanowiącego podstawę poprzednich edycji Microsoft Office, nowe formaty XML są kompaktowe, dynamiczne, pozwalają na lepszą integrację danych pomiędzy dokumentami i systemami końcowymi. W heterogenicznym środowisku otwarta, bezpłatna specyfikacja formatu optymalizuje interoperatywność i umożliwia każdemu dostawcy technologii zintegrowanie rozwiązań Microsoft Office we własnych projektach. Nowe formaty Office XML przynoszą korzyści nie tylko deweloperom i konstruowanym przez nich rozwiązaniom, ale również użytkownikom indywidualnym i organizacjom wszystkich rozmiarów. Integracja informacji biznesowej z dokumentami Formaty Office XML umożliwiają szybkie tworzenie dokumentów na bazie różnych źródeł danych, składanie dokumentów, poszukiwanie danych i powtórne wykorzystanie zawartości.

Korzystania z modularnej architektury formatów umożliwiającej otwieranie nieuszkodzonych elementów pliku. Otwierania tylko kodów uznanych za bezpieczne przez pracowników IT. Zespoły IT mogą tworzyć specjalną politykę przedsiębiorstwa zmierzającą do uniemożliwienia załadowania niechcianych kodów w chwili otwarcia pliku przez pracownika.

Potencjalnej ochrony przed rozprzestrzenieniem się wirusów. Deweloperzy decydują, czy kody mogą zostać załadowane. Z kolei poszczególne aplikacje rozpoznają makra zawarte w dokumentach. Jak nowe formaty wpłyną na proces odzyskiwania danych?

Ze względu na segmentację i osobne przechowywanie danych dokumenty są mniej narażone na ryzyko zniszczenia. Żaden ze zniszczonych elementów pliku nie uniemożliwi prawidłowego załadowania reszty dokumentu. Jeśli np. Ponadto naprawianie uszkodzonych części dokumentu jest znacznie ułatwione. Czy użytkownik będzie mógł zapisywać dokumenty w różnych formatach? Podobnie jak to jest w przypadku istniejących produktów Microsoft Office, użytkownik będzie mógł wybrać inny format dokumentu do zapisu w programach Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel i Microsoft Office PowerPoint.

Dlaczego pliki w nowych formatach mają mniejsze rozmiary? Wewnętrzne magazynowanie danych w formatach Office XML jest oparte o segmenty, np.

Szczegóły książki

Każdy element pliku, a także plik jako całość podlegają kompresji w technologii ZIP, co powoduje ograniczenie rozmiarów dokumentów Microsoft Office Word, arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Office Excel i prezentacji Microsoft Office PowerPoint. Stopień kompresji zależy od rodzaju pliku.

Czy oznacza to konieczność dekompresji plików przed otwarciem ich w aplikacji Microsoft Office? Przy otwieraniu dokumentów w Microsoft Office kompresja i dekompresja zachodzi automatycznie. Użytkownicy nie muszą ręcznie przeprowadzać kompresji i dekompresji. Czy na skutek kompresji pogorszy się jakość obrazów w dokumentach?

Technologia ZIP nie umożliwia kompresji obrazów. Czy można zmodyfikować i dostosować format plików? Dane zdefiniowane przez użytkownika przechowywane są w naturalnej postaci wewnątrz pliku. Czy formaty Office XML mają wpływ na przepływ pracy?

XInclude pozwala autorowi na zapewnienie zawartości wartości domyślnej, która będzie używana jeśli zdalne źródło nie może być załadowane. Składnia dla wewnętrznego podzbioru jest niewygodna dla wielu autorów prostych, dobrze stworzonych dokumentów XML.

XInclude opisuje transformację podzbiór-do-podzbioru, a nie zmianę w analizowanym zachowaniu XML. XInclude nie określa mechanizmu dla walidacji DTD wynikowego zbioru informacji. Strategia wersji Schematu XML rozszerzone zbiory informacji mogą być dostarczane do wyjściowego zbioru informacji, lub takie rozszerzenie mogłoby być stosowane do zbioru informacji wynikającego z inkluzji.

XInclude zapewnia mechanizm rodzajowy dla rozpoznania i przetworzenia inkluzji, a także może zaoferować prostsze oólne doświadczenie auorskie, lepsze działanie i mniejszą nadmiarowość kodu.

Service Pack 2 dla Microsoft Office 2007 - nowości

Przestrzeń nazw XInclude zawiera dwa elementy z nazwami lokalnymi include i fallback. Dla pewności, w obrębie tych specyfikacji odnosi się do tych elementów odpowiedno jako xi:include i xi:fallback. Identyfikatory fragmentowe nie mogą być użyte; ich obecność jest błędem krytycznym. Wartość, która jest wynikiem, jest syntaktycznie nie ważna dla URI lub IRI, powinna być zgłoszona Strategia wersji Schematu XML błąd krytycznyale niektóre implementacje mogą uważać ją za niepraktyczną do odróżnienia tego przypadku od błędu źródłowego.

Takie URI powodowałoby błąd krytyczny jak opisano powyżej. Uwaga: Kluczową cechą XInclude jest to, że zezwala, by źródło było uformowane do typu user-specified dla inkluzji XML lub tekst. Otrzymany media type jest zatem zasadniczo ignorowany dla celów przetwarzania inkluzjii i składnia identyfikatora fragmentu otrzymanego media type nie będzie generalnie odpowiednia do typu user-specified. Atrybut parse pozwala XInclude na danie autorowi włączanego dokumentu pierwszeństwa na serwerze włączanego dokumentu co do tego, jak przetworzyć załączoną zawartość.

Wartość "xml" wskazuje, że źródło musi być przeanalizowane jako XML i zbiór informacji scalony. Wartość "text" wskazuje, że źródło musi być załączone jako znaki elementu informacji. Ten atrybut jest opcjonalny.

Kiedy pominięty, wartość "xml" jest sugerowana nawet przy braku wartości domyślnej deklaracji. Wartości inne niż "xml" i "text" są błędem krytycznym.

Uwaga: Dla interoperacyjności pomiędzy systemami walidującymi i niewalidującymi, odstęp nie powinien się pojawić w atrybucie parse. Ten atrybut jest opcjonalny; kiedy jest pominięty, całe źródło jest zawarte. Jeżeli atrybut xpointernie występuje, atrybut href musi występować. Atrybut encoding określa jak źródło ma być tłumaczone Wartością tego atrybutu jest EncName, jak opisano w specyfikacji XML, część 4.

Wartości zawierające znaki poza obszarem x20 do x7E są zabronione w nagłówkach HTTP, i muszą być oflagowane jako błędy krytyczne. Atrybuty inne niż te wymienione powyżej mogą być umieszczone na elemencie xi:include. Nazwy atrybutów bez prefiksów są zarezerwowane dla przyszłych wersji tej specyfikacji i muszą być ignorowane przez procesory XInclude 1.

Wyszukiwarka

Własność potomna elementu xi:include może zawierać pojedynczy element xi:fallback; wystąpienie więcej niż jednego elementu xi:fallback, elementu xi:include, lub jakiegokolwiek innego elementu z przestrzeni nazw XInclude jest błędem krytycznym.

Inna zawartość tekst, instrukcje przetwarzania, komentarze, elementy poza przestrzenią nazw, następcy elementów potomków nie jest wymuszona przez tę specyfikację i jest ignorowana przez procesor XInclude, tzn. Taka zawartość może być użyta przez aplikacje analizujące przedinkluzjyjny zbiór informacji, lub udostępniona aplikacjom poinkluzyjnym poprzed środki inne niż normalne własności zbioru informacji. Zapewnia mechanizm dla odzyskiwania zaginionych źródeł.

Struktury e-sprawozdań - Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa - Portal deco-bello.pl

Kiedy wystąpi błąd krytycznyelement xi:include jest wymieniany wraz z zawartością elementu xi:fallback. Jeżeli element xi:fallback jest pusty, element xi:include jest usunięty z wyniku.

Jeżeli brakuje elementu xi:fallback, błąd źródła prowadzi do in a błędu krytycznego. Element xi:fallback potomek elementu xi:include. Jest to błąd krytyczny elementu xi:fallback, pojawiający się w dokumencie w jakimkolwiek innym miejscu, niż bezpośredni potomek xi:include przed przetarzaniem inklucji na zawartości elementu.

Она в конце концов перестала протестовать, но это продолжало ее беспокоить. «Я зарабатываю гораздо больше, чем в состоянии потратить, - думала она, - поэтому будет вполне естественным, если я буду платить». Но если не считать его изрядно устаревших представлений о рыцарстве, Дэвид, по мнению Сьюзан, вполне соответствовал образцу идеального мужчины.

Jest to błąd krytyczny dla elementu xi:fallback, zawierającego jakiekolwiek elementy z przestrzeni nazw XInclude inne niż xi:include. Atrybuty mogą być umieszczone na elemencie xi:fallback. Dobrze ukształtowane elementy rekordu XML, które nie posiadają zdefiniowanych zbiorów informacji np. Elementy xi:include [ Definicja : Elementy informacyjne umieszczone przy elemencie xi:include są nazywane elementami zawartego najwyższego poziomu ].

Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on – Pomoc POL-on

Wynikowy zbiór informacji jest zasadniczo kopią źródłowego zbioru informacjiz każdym elementemxi:include i jego potomkami zastąpionymi przez odpowiednie elementy zawarte.

Implementacja może wybrać jakikolwiek lub wszystkie braki wartości dla atrybutu href takiego, jak błędy źródłowe. Implementacje powinny dokumentować warunki, pod jakimi takie błędy źródłowe występują.

Ponieważ te prace nie są jeszcze zakończone, w tym dziale definiujemy odnośniki IRI syntaktycznie. Oczekuje się wydania errat zastępujących części tego działu z odnośnikiem do RFC, kiedy będzie opublikowany. Wynikowe bajty są uwalniane z mechanizmem uwalniania URI tj.

Strategia wersji Schematu XML Warianty binarne Alpari.

Oryginalny znak jest zastąpiony sekwencją znaku wynikowego. Wykonawcy, którzy używają XInclude w sytuacjach, gdzie ustalanie zawartości jest prawdopodobne bądź możliwe, powinni być świadomi możliwości, że będą obejmowały zawartość, która może różnić się strukturalnie od zawartości oczekiwanej, nawet jeśli ta zawartość to XML. Autorzy, których przetwarzanie XML zależy od odbioru szczególnego słownictwa XML, powinni używać atrybuty accept oraz accept-language, aby zwiększyć możliwość, że źródło ma zapewniony oczekiwany format.

Uwaga: Właściwości tego, jak zbiór informacji jest stworzony, są celowo nieokreślone, aby pozwolić na elastyczność przez implementacje i, aby uniknąć określania szczególnego modelu przetwarzania dla komponentów struktury XML.

Uwaga: Znaki kodowania źródeł obejmowanych i zawartych mogą być różne.

Struktury e-sprawozdań

Nie wpływa to na wynikowy zbiór informacji, ale może wymagać rozpatrzenia podczas jakiejkolwiek późniejszej serializacji. Źródła, które są z jakiegokolwiek powodu niedostępne na przykład nie istnieje źródło, występują problemy z łącznością, lub ograniczenia bezpieczeństwa chronią go przed załadowaniem, schemat URI nie może być załadowany, źródło ma nieobsługiwane kodowanie, lub źródło jest nie jest zdeterminowane jako XML przez specyficzne mechanizme implementacyjne powodują błąd źródła.

Źródła posiadające źle utworzony XML powodują błąd krytyczny. Uwaga: Różnica pomiędzy błędem źródłowym a błędem krytycznym jest w pewien sposób zależna od implementacji.

 • Przegląd formatów Microsoft Office Open XML
 • Inkluzje XML (XInclude) Wersja (XML Inclusions (XInclude) Version )
 • С того момента как полицейский доставил сюда канадца, прошло уже несколько часов.
 • narzędzie do generowania pliku xml z xsd (do testów) |
 • Я думала, что она мне заплатит, но ничего не вышло.
 • Staly system zarzadzania zamowieniem handlowym
 • SOU - Standard opisu ucznia - deco-bello.pl

Rozważ zawartą lokalizację zwracającą dokument HTML, możliwe, że jako błąd strony. Jeden procesor mógłby określić, że nie może być stworzony żaden zbiór informacji ze źródła np. Inny procesor bez takiej Strategia wersji Schematu XML może próbować zanalizować źródło, które nie jest źródłem XML jako XML i może napotkać błąd krytyczny.

Dla odnośnika Strategia wersji Schematu XML przez atrybut xpointer źródłowy zbiór informacji jest używany jako uzyskany zbiór informacji. Błąd w XPointer jest błędem źródła. Odwzorowanie pomiędzy lokalizacjami węzła XPath i elementami informacyjnymi jest bezpośrednie.

Jednakże, xpointer zakłada, że wszystkie elementy rekordu zostały rozszerzone. Zatem błąd krytyczny ma za zadanie próbować rozwiązać schemat xpointer w dokumencie, który zawiera nierozszerzoną informację odnośnika elementu rekordu. Zbiór zawartych elementów najwyższego poziomu jest uzyskiwany z uzyskanego zbioru informacji. W tym przypadku, zbiór zawartych elementów najwyższego poziomu to potomek elementu informacji dokumentu uzyskanego zbioru informacjiz wyjątkiem potomka elementu informacji deklaracji typu dokumentujeżeli taki istnieje.

XInclude nie stawia dalszych warunków dla zachowania tych odstępów 4. W tym przypadku zbiór zawartych elementów najwyższego poziomu jest zbiorem informacji elementów z uzyskanego zbioru informacji odpowiadającemu węzłom, do których odnosi się w XPointer, w kolejności, w jakiej pojawiają się one w uzyskanym zbiorze informacji.

Każdy zakres odpowiada elementom zbioru informacji w uzyskanym zbiorze informacji. Zbiór zawartych elementów górnego poziomu to złącze, w kolejności dokumentu z usuniętymi duplikatami, z elementami informacji, zarówno wybranymi lub częściowo wybranymi przez zakres.

Własności potomków wybranych elementów informacji nie są zmodyfikowane. Własność potomków częściowo wybranych elementów informacji to zbiór elementów informacji, które są kolejno wybrane lub częściowo wybraneitd. W tym przypadku zbiór zawartych elementów jest pusty.

W tym przypadku zbiór elementów zawartych w najwyższym poziomie składa się z elementu informacji odpowiadającego elementowi, komentarzowi, lub węzłowi instrukcji przetwarzania w nabytym zbiorze informacji.

Element xi:include może zidentyfikować różne części tego samego lokalnego źródła to samo href, inny xpointer. Dwa nie zagnieżdżone elementy xi:include identyfikować źródło, które samo zawiera element mogą xi:include element. Element xi:include wskazujący na jakikolwiek z zawartych elementów lub przodek, który został przetworzony na wyższym poziomie. Ta cecha ułatwia inkluzje działania przykładów XML, zarówno jak i innych formatów opartych na tekście.

Źródła, które są niedostępne z jakiegokolwiek innego powodu np. Sekwencja bajtów poza obszarem dozwolonym przez kodowanie to błąd krytyczny. Znaki niedozwolone w dokumantach XML to również błąd krytyczny. Każdy znak uzyskany z transformacji źródła jest przedstawiony w elementach zawartych najwyższego poziomu jako element informacji znaku ze zbiorem kodów znaku do kodów znaków w kodowaniu ISOoraz zbiorem odstępów zawartości elementudo błędnych.