Przejdź do treści

Wariant 3 — kurs akcji znajduje się na poziomie Początkowe saldo premii jest dla inwestora dodatnie, gdyż sprzedane wystawione opcje są droższe zwykle nieznacznie od opcji kupionych. Niestety, nie na spadek lub niski poziom. Podobne wyniki przynosi sprzedaż żelaznego motyla, ale wykorzystanie tej metody wymaga połączenia opcji obu typów. Natomiast liczba opcji kupna i sprzedaży jest identyczna.

Oczywiście nie jest to pierwsza wpadka na żelaznym kondorze, ale pierwsza tego typu. Na omówienie pozostałych zostanie przeznaczony osobny odcinek.

  1. Jak handlowac opcjami FX
  2. Od niedawna Specjalista w Dziale Rynku Terminowego Giełdy opublikowano:Iron Condor to jedna ze strategii inwestycyjnych, która daje możliwość zarabiania w trendach bocznych.

Swoją drogą, ten jeden jedyny call ze strikem na wygasających 18 stycznia opcjach SPX, który pojawił się w arkuszu w piątek należy do nas :- TAGS. Iron Condor Żelazny Kondor składa się z czterech opcji. W moim przykładzie utworzę ją z wykorzystaniem opcji out-of-the-money OTM.

Co ważne wszystkie te opcje muszą mieć ten sam termin wygaśnięcia. Jedną opcję PUT wystawiamy a drugą kupujemy. Opcje te różnią się od siebie poziomem kursu wykonania.

Dokładnie tak samo postępujemy z opcjami CALL.

Chcesz przeczytać ten artykuł? Zarejestruj się!

Jedną serię kupujemy, drugą wystawiamy. Spójrz na wykres poniżej. Prezentuje on profil wypłaty dla strategii Iron Condor.

  • Iron Condor, czyli jak trzymać indeks w garści - Puls Biznesu - deco-bello.pl
  • Strategia Iron Condor w praktyce na platformie Interactive Brokers – Trading For a Living rok
  • deco-bello.pl | DAX Futures, S&P Futures, VIX Futures, Forex Opcje
  • Instrumenty pochodne | Opcje indeksowe - Nawigacja - deco-bello.pl
  • W tym czasie wystarczy kupić cokolwiek i jest duża szansa, że płynąc na pozytywnej fali sentymentu, rosły będą wszystkie aktywa wokół.
  • Systematyczna zmiennosc

Kursy wykonania opcji wchodzących w skład tej strategii zostały oznaczone jako X1; X2; X3; X4. Opcje ze skrajnymi kursami wykonania X1 i X4 to opcje nabyte. Są to opcje najbardziej out-of-the-money. Za te opcje musimy zapłacić premię. Opcje z wewnętrznymi kursami wykonania X2 oraz X3 to opcje wystawione. Za te opcje premię otrzymujemy. Opcje wystawione są generatorem przychodu od naszej strategii.

Strategia handlowa VMJ. Informacje o opcjach binarnych

This debit represents the maximum potential loss for the short iron condor. The potential profit for a short iron condor is the difference between the strikes on either the call spread or the put spread whichever is greater if it is not balanced multiplied by the size of each contract typically or shares of the underlying instrument less the net debit paid.

A trader who sells a short iron condor speculates that the spot price of the underlying instrument will not be between the short strikes when the options expire.

Wybor transakcji opcji akcji System handlu Onoon.

If the spot price of the underlying is less than the outer put strike, or greater than the outer call strike at expiration, then the short iron condor trader will realise the maximum profit potential. Related strategies[ edit ] An option trader who considers a short iron condor strategy is one who expects the price of the underlying to change greatly, but isn't certain of the direction of the change. A strangle is effectively a short iron condor, but without the wings.

It is constructed by purchasing an out-of-the-money put and an out-of-the money call. The strangle is a more expensive trade higher net debit to be paid due to the absence of the outer strikes that typically reduce the net debitbut the Strangle does not restrict profit potential in the case of a dramatic change in the spot price of the underlying instrument.

A short iron butterfly is very similar to a short iron condor, except that the inner, long strikes are at the same strike. The resulting position requires the underlying's spot price to change less before there is a profit, but the trade is typically more expensive larger net debit than a short iron condor.

Konsekwencją są straty ponoszone przez większość nabywców opcji. Kupno straddle stelaża polega na nabyciu takiej samej liczby opcji kupna oraz opcji sprzedaży, przy czym ceny wykonania realizacji, bazowe oraz terminy wygasania opcji są identyczne. Najczęściej kupowane są opcje po cenie at-the-moneyczyli takie, których cena wykonania odpowiada w Online Share Trading bez minimalnego depozytu aktualnemu poziomowi indeksu na giełdzie.

Zaletą takich opcji Strategia wyboru zelazna kondor wyższa płynność od opcji poza ceną out-of-the-money oraz opcji w cenie in-the-moneywadą - najwyższe ceny czasu nadwyżki premii opcji nad ich wartością wewnętrzną. Są to więc opcje stosunkowo płynne, ale zarazem względnie drogie. Nabywca straddle oczekuje, że poziom indeksu będzie się znacznie wahać. W praktyce najczęściej oznacza to, że w średnim okresie nastąpi znaczny wzrost albo spadek poziomu indeksu, połączony z krótkoterminowymi korektami technicznymi.

Iron condor

Bardzo rzadko zmienność indeksu znacznie rośnie ze względu na silne oscylacje wokół tego samego poziomu. W obu opisanych sytuacjach nastąpi wzrost łącznej wartości posiadanych opcji - albo znacznie wzrośnie premia opcji kupna w przypadku zwyżki indeksualbo premia opcji sprzedaży jeśli WIG20 spadnie spowodowany zmianą rynkowego poziomu indeksu. W obu sytuacjach opcje o odległym terminie wygaśnięcia podrożeją z powodu wzrostu zmienności indeksu.

Warszawska specyfika Jeżeli oczekiwana przez nabywcę straddle znaczna zmiana poziomu indeksu rzeczywiście nastąpi, to stanie on przed problemem: utrzymywać pozycję aż do wygaśnięcia opcji, czy zamknąć ją wcześniej.

Oczywiście na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej, zawsze prawidłowej odpowiedzi. Za utrzymywaniem pozycji aż do terminu wygaśnięcia opcji przemawia jedna z podstawowych zasad inwestowania: "daj zyskom rosnąć". Przeciw - spadek premii posiadanych opcji ze względu na upływ czasu.

Spadek ten jest zwykle najszybszy pod koniec okresu życia opcji. Dlatego też można zalecić inwestorom wykorzystującym kupno straddle a także inne metody należące do długich kombinacjiaby po znacznej zmianie poziomu indeksu stopniowo redukowali pozycję poprzez odsprzedaż części posiadanych opcji.

Iron condor - Wikipedia

Może to polegać na odsprzedaży zarówno opcji kupna sprzedaży lub na zbywaniu tylko tych opcji, które bardzo podrożały kupna w przypadku zwyżki, sprzedaży w przypadku obniżki indeksu. W tym ostatnim przypadku tanie opcje zostają w posiadaniu inwestora w oczekiwaniu na mało prawdopodobne, ale jednak możliwe zasadnicze odwrócenie sytuacji na rynku akcji.

Zgodnie z teorią, trudno uznać za celowe posiadanie opcji, które bardzo podrożały a więc stały się opcjami w cenie lub nawet głęboko w cenie aż do terminu wygaśnięcia.

Tak jest jednak tylko na płynnych rynkach, na których premie opcji kwotuje wielu animatorów.

Odc. 8: Strategia produktu

Do takich rynków nie należy jeszcze rynek opcji indeksowych na warszawskiej giełdzie. Jeżeli opcje można byłoby odsprzedać tylko po cenach znacznie niższych od wynikających z analitycznej wyceny a zagrożenie to jest szczególnie duże w przypadku opcji o cenach wykonania znacznie różniących się od aktualnego rynkowego poziomu indeksuto uzasadnione może być zajmowanie pozycji aż do terminu wygaśnięcia opcji.

Nabycie strangle, określanego także jako rozszerzony stelaż, jest strategią podobną do nabycia straddle. Jedyną różnicą są odmienne ceny nabywanych opcji kupna oraz opcji sprzedaży.

Instrumenty pochodne | Opcje indeksowe

Najczęściej inwestor decyduje się na wykorzystanie opcji tanich, a więc opcji nie w cenie. Oznacza to, że cena wykonania opcji sprzedaży jest niższa od ceny wykonania opcji kupna.

System GTS World Services GTS Objete opcjami sprzedazy

Natomiast liczba opcji kupna i sprzedaży jest identyczna. Identyczny jest także termin wygaśnięcia opcji.

Żelazny kondor, czyli spieprzyłeś kolego…

W porównaniu ze straddle nabycie strangle charakteryzuje wyższe ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanego kapitału, ale zarazem potencjalnie większa rentowność. Nabywcom strangle sprzyjają zwłaszcza dynamicznie rosnące zmiany indeksu. Zagrożeniem jest nie tylko, jak w przypadku straddle, stabilizacja cen akcji, ale także ich zbyt małe wahania.

Specyficznymi modyfikacjami nabycia straddle są strip i strap. Wtedy przypadnie nam tylko część z początkowo otrzymanych 77 USD. Zysk zatrzymamy w całości tylko wtedy, gdy kurs akcji w dniu wygaśnięcia spreadów znajdzie się gdzieś pomiędzy nimi w tym przypadku pomiędzy 75 i 77 USD. Inaczej mówiąc, maksymalny zarobek osiągniemy, jeśli za miesiąc cena akcji za bardzo nie zmieni się względem jej dzisiejszego poziomu.

Dlatego to zagranie sprawdza się najlepiej w trendach bocznych. Ptak ptakowi nie jest równy, czyli Condor vs. Iron Condor Strategia Iron Condor to idealny sposób, aby pobić jakikolwiek benchmark.

Żelazny kondor rozkłada skrzydła, czyli jak zarabiać na giełdzie, kiedy akcje stoją w miejscu

Trzymając zwykłe akcje, gdy rynek stoi w miejscu, wyniki akcjonariuszy także stoją w miejscu. Stosując jednak to proste zagranie, które może być odnawiane rolowane za każdym razem, gdy opcje wygasną bezwartościowe, można zyskać dodatkowych kilkanaście procent zysku w trakcie roku.

Jest to szeroka grupa strategii, pozwalających zarabiać nie dzięki trafnym przewidywaniom co do kierunku i skali zmian cen, ale dzięki zmienności indeksu WIG Autor Andrzej Fierla Oznacza to, że opcje umożliwiają osiąganie dochodów przez inwestorów, którzy nie próbują prognozować kierunku przyszłych zmian cen akcji, a więc i indeksu, ale potrafią trafnie przewidywać, czy rynek akcji będzie bardziej zmienny czy wręcz przeciwnie - spokojniejszy.

Warto wspomnieć, że istnieją różne wariacje na temat stosowania tej strategii. Aby zmaksymalizować zysk z zagrania, niektórzy na przykład nie kupują w ogóle opcji zabezpieczających. Takie zagranie nazywane jest po prostu założeniem kondora lub zagraniem typu short strangle odwrotność grania na zmienność, czyli long strangle.

Więcej na temat long strangle pisałem w tym artykule.