Przejdź do treści

Wyróżniamy kilka rodzajów strategii, w zależności od ich własności: Strategia czysta , która w każdej sytuacji deterministycznie wyznacza ruch wykonany przez gracza. Efektem ruchów wojsk miał być odniesiony sukces - wygranie bitwy, wojny. Wszystkie te elementy GE opisuje drzewo wykres, diagram, graf gry game tree.

Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów. W pierwotnej wersji utożsamiane było jedynie ze sztuką wojenną.

Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów. W pierwotnej wersji utożsamiane było jedynie ze sztuką wojenną.

Strategia zbioru

Wodzowie w odległych czasach zajmowali się nie tylko ruchami Strategia zbioru, lecz odpowiadali także między innymi za: stosunki dyplomatyczne, zaopatrzenie wojsk. Można więc stwierdzić, iż od odległych czasów strategia utożsamiana była z planowaniem oraz odpowiedzialnością za całość działań.

Strategia zbioru

Efektem ruchów wojsk miał być odniesiony sukces - wygranie bitwy, wojny. Podobnie teraz - przedsiębiorstwo realizując strategię oczekuje korzyści i wykonania zamierzonych działań.

Ten artykuł od wymaga zweryfikowania podanych informacji. Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Strategia — plan działania gracza opisujący jego zachowanie w każdej możliwej sytuacji.

Definicje strategii wg różnych autorów A. Chandler Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. Gluck Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści firmy Strategia zbioru związku z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia.

2.1. Gra strategiczna

Wright, Ch. Pringle, M. Kroll; Strategia odnosi się do planowanych wyników określonych przez naczelne kierownictwo firmy w związku z misją i celami przedsiębiorstwa. Griffin Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych czynnikach: 1 zasięgu strategii - zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować; 2 dystrybucji zasobów - sposobie, w jaki organizacja rozdziela Dlugie przyszle krotkie strategie opcji zasoby pomiędzy różne zastosowania; 3 wyróżniającej kompetencji - tym, co organizacja robi szczególnie dobrze; 4 synergii - sposobie, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają.

Strategia zbioru

Stoner, R. Freeman, D. Gilbert Strategia - szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji; reakcja organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia. Strategia: to ogólny program definiowania i realizacji organizacji, czyli określenie co dana organizacja zamierza robić, to układ w czasie reakcji organizacji na jej otoczenie, czyli to co organizacja rzeczywiście robi, określa rolę organizacji, jej miejsce w społeczeństwie, definiuje misję organizacji szczególny powód jej istnienia, wyróżniający ją od innychformułuje zadania, które należy wykonać, by zrealizować cele.

9.1. Wprowadzenie

Mintzberg zaproponował nowatorski sposób patrzenia na strategie. Jego koncepcja zakłada wzięcie pod uwagę i wykorzystanie wszystkich 5 elementów rozpoczynających się na literę P: plan - planowanie jest pierwszym jednym z najważniejszych elementów każdej strategii, pattern - wzorce według których przedsiębiorstwo powinno postępować, aby osiągnąć zamierzone cele, ploy — rozumiane jako taktyka działania przedsiębiorstwa poprzez uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, position - określenie miejsca w obecnym otoczeniu konkurencyjnym, perspective - perspektywa patrzenia na przyszłość.

4 Principles of Marketing Strategy - Brian Tracy

Cechy strategii horyzont czasu- odległy z punktu widzenia wykonania czynności i występowania ich efektów, skupienie wysiłków na danym zadaniu jednak w ten sposób ogranicza się zasoby dla innych rodzajów działalnościukład decyzji- podejmowanie wielu decyzji określonego typu w czasie, muszą się one wspierać, tworzyć konsekwentny układ, wszechobecność- strategia obejmuje szerokie Strategia zbioru działań, podlega ocenie przez wskaźniki.