Przejdź do treści

Szczegóły znajdziesz w : Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S. Finansowanie wierzytelności mogą być wyrażone w złotych lub walutach wymienialnych. Aby otrzymać kartę podarunkową do Allegro o wartości zł, należy w kolejnych trzech miesiącach, następujących po pierwszym pełnym miesiącu od otwarcia Rachunku, wykonać Kartą transakcje na min. Warunkiem przyznawania premii jest spełnienie warunków od dnia otwarcia konta promocyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego: wykonanie minimum trzech płatności telefonem, wykonanie minimum trzech przelewów na numer telefonu, posiadanie aktywnego celu oszczędnościowego.

Zapytaj o CLO live demo Comarch Loan Origination - kompleksowa obsługa procesu kredytowego Comarch Loan Origination to nowoczesna platforma przeznaczona dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz pozostałych instytucji pożyczkowych obsługujących klientów biznesowych i indywidualnych.

System kredytowy handlu.

Platforma oparta jest na autorskim rozwiązaniu Comarch Business Process Management. Dzięki temu wszystkie parametry produktu kredytowego, jak również sam proces jego sprzedaży, mogą być ściśle dostosowane do potrzeb klienta.

Rozwiązanie może też służyć do opracowywania i konfiguracji wszelkiego rodzaju procesów biznesowych.

Zadbaj o bezpieczeństwo w kontaktach ze swoimi partnerami handlowymi i efektywnie zarządzaj płynnością finansową firmy. Łatwy sposób na bezpieczniejsze transakcje handlowe Jeśli prowadzisz transakcje z wieloma klientami i wchodzisz na nowe rynki zbytu, nasza oferta w zakresie finansowania handlu pomoże Ci w rozwoju działalności.

Comarch Loan Origination zapewnia kompleksową obsługę procesu kredytowego i umożliwia niezależne zarządzanie jego elementami — w tym ekranami użytkownika, wydrukami, parametrami biznesowymi, czy algorytmami.

Gromadzi zatem funkcje niezbędne do sprawnej sprzedaży produktów kredytowych wszystkim typom klientów.

System kredytowy handlu.

Intuicyjny edytor graficzny został zaprojektowany dla użytkowników biznesowych — korzystanie z niego nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu IT.

Odbycie krótkiego szkolenia wystarcza do swobodnego używania tego narzędzia. Graficzny System kredytowy handlu. procesów obsługuje m.

System kredytowy handlu.

Moduł ten uzupełnia funkcjonalność zarządzania procesem, jako że formularze są wypełniane przez użytkowników końcowych na różnych etapach tego procesu. Wybrane funkcjonalności obsługiwane System kredytowy handlu. moduł to: definicja pytań i odpowiedzi typy pól, kontekst określanie wartości domyślnych zastosowanie interaktywnej pomocy do pól wskazówki konfiguracja listy wymaganej dokumentacji kredytowej zarządzanie układem graficznym Moduł obejmuje takie funkcje jak: konfiguracja nowych i modyfikacja istniejących szablonów wydruków testowanie możliwość wypełnienia szablonu i weryfikacji wydruku bez uruchamiania procesu dodawanie reguł biznesowych np.

Obsługuje on konfigurację usług, które mogą być wywoływane z poszczególnych etapów procesu kredytowego.

System kredytowy handlu.

Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem interfejsu graficznego i jest bardzo intuicyjna, co pozwala użytkownikom bez przygotowania technicznego wykonywać zadania zwykle przynależne programistom.

Zarządzanie integracjami Moduł oferuje funkcje, dzięki którym zarządzanie komunikacją systemu Comarch Loan Origination z innymi systemami, wewnętrznymi lub zewnętrznymi, jest bardzo proste. Za pomocą tego modułu konfiguruje się usługi, które mogą być wywoływane w poszczególnych etapach procesu kredytowego.

Kalkulacja na dzień To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na  www. Uczestnicy Promocji, którzy spełnią łączne warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów gotówkowych, zyskają prawo do otrzymania kredytu gotówkowego w mBanku S.

Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem interfejsu graficznego, dzięki czemu może być przeprowadzona przez użytkowników bez przygotowania technicznego.

Dane te występują w różnych formatach liczba, tekst, data, wartości logiczne. Rejestr zabezpieczeń Moduł ten odpowiada za zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi.

System kredytowy handlu.

W szczególności obejmuje on definicję zabezpieczeń, rejestrację zabezpieczeń w procesie kredytowym, w tym aktywów zabezpieczających zadłużenie, formy i wyceny prawnej, a także rejestrację zabezpieczeń w systemie transakcyjnym banku. Raz zarejestrowane w systemie zabezpieczenie może być wykorzystane w innych procesach tego samego wnioskodawcy. Zarządzanie użytkownikami Działanie modułu polega na zarządzaniu prawami dostępu użytkowników do systemu i obejmuje takie obszary jak: konfiguracja konta.