Przejdź do treści

Główne różnice w stosunku do klasycznych BST to to, że liście nie zawierają danych. Urządzenia elektroniczne mają taka strukturę, że naturalny jest dla nich system binarny czy też inaczej zwany dwójkowym. A binary output code could cause significant position measurement errors because it is impossible to make all bits change at exactly the same time. Wstawianie elementu do drzewa składa się z trzech kroków: Umieszczenie elementu za pomocą standardowego algorytmu dla drzew poszukiwań binarnych. Korzeń jest czarny.

Wymagania te gwarantują, że najdłuższa ścieżka od korzenia do liścia będzie co najwyżej dwukrotnie dłuższa, niż najkrótsza.

Warianty binarne RB. Najlepsza opcja Forum.

Wynika to wprost z własności: Zgodnie z własnością 4, żadna ścieżka nie zawiera dwóch czerwonych węzłów z rzędu, jednak może zawierać czarne. Stąd najkrótsza ścieżka od węzła X zawiera wyłącznie n czarnych węzłów.

Spis treści

Zgodnie z własnością 5, druga ścieżka wychodząca z węzła X musi zawierać także n czarnych węzłów. Jedynym sposobem, aby miała ona inną łączną długość, jest umieszczenie pomiędzy każdą parą węzłów czarnych węzła czerwonego. Zgodnie z własnością 3, liść kończący obie ścieżki musi być czarny. Jeżeli węzeł X jest czarny, wtedy w ścieżce możemy rozmieścić co najwyżej n-1 węzłów czerwonych, w przeciwnym zaś razie będziemy mieli w niej n czerwonych węzłów wliczając w to sam X.

Zatem łączna długość drugiej ścieżki może wynieść co najwyżej 2n, gdzie n jest długością pierwszej ścieżki zbudowanej wyłącznie z węzłów czarnych. Operacje[ edytuj edytuj kod ] Efekt działania rotacji w lewo i w prawo Podstawowymi operacjami służącymi do reorganizacji drzewa są operacje rotacji w lewo oraz rotacji w prawo przedstawione na rysunku obok.

Warianty binarne RB. Dzialanie cen strategii handlowej

Rotacja w lewo powoduje spłynięcie danego węzła na lewo w dół i wysunięcie do góry jego prawego syna. Rotacja w prawo zachodzi w drugą stronę - węzeł spływa w prawo, zaś w górę wyciągany jest jego lewy syn.

Ze schematu widać, że podczas rotacji nie trzeba przepinać poddrzew a oraz c, natomiast poddrzewo b przenoszone jest między węzłami, zależnie od kierunku rotacji.

Navigation menu

Można przyjąć, że każda rotacja wykonuje się w czasie O 1. System pozycyjny to metoda zapisywania liczb w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu, oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu.

Liczby zapisujemy przy pomocy cyfr od strony lewej do prawej. W takiej konwencji zapisu, każda pozycja ma ściśle określoną i niezmienną wagę liczbową. System pozycyjny umożliwia zapisywanie ułamków, przy czym liczby wymierne składają się albo ze skończonej liczby znaków, albo są od pewnego miejsca okresowe.

Warianty binarne RB. Udostepniaj podatek od sprzedazy

Liczbowe systemy pozycyjne 5 Systemy pozycyjne posiadają pojedyncze symbole dla kilku pierwszych liczb. Cyfry te są kolejno umieszczane w ściśle określonych pozycjach i oznaczają mnożnik potęgi liczby n - 1, gdzie n jest najwyższą liczbą reprezentowaną pojedynczą cyfrą.

Drzewo czerwono-czarne – Wikipedia, wolna encyklopedia

Gdy określona potęga nie jest potrzebna do zapisu danej liczby, zostawia się w zapisie puste miejsce, lub częściej specjalny symbol oznaczający zbiór pusty.

Obecnie jest to cyfra zero. Oba węzły są czerwone, więc zasada nr 5 nie jest naruszona. Wykonujemy rotację w prawo względem dziadka G.

W efekcie dawny ojciec P jest rodzicem zarówno dawnego syna N, jak i dawnego dziadka G. Wiemy, że G musiał być czarny, więc jeżeli zamienimy kolory P oraz G, mamy znów spełnioną zasadę nr 4.

Zasada 5 jest również spełniona, gdyż wszystkie ścieżki które przechodziły przez czarny G teraz przechodzą przez obecnie czarny P. Przez M oznaczamy węzeł do usuniecia, przez C - jego wybrane dziecko.

Dla Studentów

Jeżeli jedno z dzieci posiada wartość, przypisujemy to dziecko do C, jeżeli oba dzieci są NIL liściamiprzypisujemy dowolne. Możliwe przypadki: Jeżeli M jest Warianty binarne RB., podmieniamy go przez C, który musi być czarny zasada nr 4 - ten przypadek może mieć miejsce tylko jeżeli M ma dwoje dzieci NIL. Usunęliśmy węzeł czerwony, więc liczba czarnych węzłów w ścieżkach nie może się zmienić zasada nr 5a że rodzic czerwonego musiał być czarny, zasada nr 4 również jest spełniona.

Jeżeli M jest czarny, a C czerwony, usuwamy M a C malujemy na czarno - zasady nr 4 i 5 są spełnione. Gorzej, jeżeli zarówno M jak i C są czarne. Podmieniamy M przez C, zmieniamy nazwę C na N, a nazwę jego nowego rodzeństwa czyli drugiego dziecka rodzica usuniętego węzła M na S. Usuwanie - przypadek 1 N jest nowym korzeniem. Usunęliśmy jeden węzeł z każdej ścieżki, a nowy korzeń jest czarny, więc własności są zachowane.

  • Skladanie opcji akcji
  • pl:dydaktyka:asd:cwiczeniaheapavl [aiWiki]
  • Możliwe przypadki przy wykonywaniu ww.

Malujemy S na czerwono. Teraz wszystkie ścieżki przechodzące przez S, czyli dokładnie te które nie przechodzą przez N, mają o jeden czarny węzeł mniej.

Ponieważ usunęliśmy rodzica P który był czarny, liczniki po lewej i prawej stronie tego poddrzewa się zgadzają. Niestety, ścieżki prowadzące przez P mają o jeden czarny węzeł mniej niż te które nie przechodzą przez P. Dlatego uruchamiamy procedurę rebalansowania począwszy od P. Stibitz utilized a reflected binary code in a binary pulse counting device in already.

Warianty binarne RB. Automatyczne sygnaly handlowe do opcji binarnych

The input and output counters inside such a dual-port FIFO are often stored using Gray code to prevent invalid transient states from being captured when the count crosses clock domains. Each bit of the pointers is sampled non-deterministically for this clock domain transfer.

So for each bit, either the old value or the new value is propagated. Therefore, if more than one bit in the multi-bit pointer is changing at the sampling point, a "wrong" binary value neither new nor old can be propagated. By guaranteeing only one bit can be changing, Gray codes guarantee that the only possible sampled values are the new or old multi-bit value.

Typically Gray codes of power-of-two length are used. Sometimes digital buses in electronic systems are used to convey quantities that can only increase or decrease by one at a time, for example the output of an event counter which is being passed between clock domains or to a digital-to-analog converter.

The advantage of Gray codes in these applications is that differences in the propagation delays of the many wires that represent the bits of the code cannot cause the received value to go through states that are out of the Gray code sequence.

Menu nawigacyjne

This is similar to the advantage of Gray codes in the construction of mechanical encoders, however the source of the Gray code is an electronic counter in this case. The counter itself must count in Gray code, or if the counter runs in binary then the output value from the counter must be reclocked after it has been converted to Gray code, because when a value is converted from binary to Gray code, [nb 1] it is possible that differences in the arrival times of the binary data bits into the binary-to-Gray conversion circuit will mean that the code could go briefly through states that are wildly out of sequence.

Warianty binarne RB. Oprogramowanie handlowe za darmo.

Adding a clocked register after the circuit that converts the count value to Gray code may introduce a clock cycle of latency, so counting directly in Gray code may be advantageous.