Przejdź do treści

Stworzony na UW plan zakłada przeprowadzenie do roku 20 działań. Z drugiej — osoby po przeciwnej stronie światopoglądowego sporu twierdzą wręcz, że przez takie ruchy jak Plan Równości Płci zaczyna się dyskryminowanie… mężczyzn. Kolejne na liście są PSL 41,4 proc. Nie będziemy tu analizować czy te terminy były przypadkowe czy też nie, ale warto zajrzeć do tego dokumentu, by sprawdzić co ów plan przewiduje. Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

Dokument powstał w wyniku analiz potrzeb społeczności uniwersyteckiej, konsultacji eksperckich i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach zagranicznych.

Wybor binarny Dodaj parytet

Zarządzenie w sprawie "Planu równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz planu działań równościowych na lata " podpisał w sierpniu ustępujący rektor UW prof. Marcin Pałys. Reklama Jego zasadniczym celem jest sprawienie, by Uniwersytet Warszawski był miejscem bezpiecznym dla wszystkich, funkcjonującym Wybor binarny Dodaj parytet poszanowaniem równości i różnorodności, wolnym od dyskryminacji oraz zapewnienie wszystkim swobody rozwoju naukowego — czytamy w dokumencie.

Niczym bumerang przed każdymi wyborami powraca kwestia reprezentacji płci na listach wyborczych. Sprawdzamy, ile kobiet w tym roku startuje do parlamentu i pytamy Państwa o zdanie w tej sprawie. Jak wynika z analiz Instytutu Spraw Publicznych, w nadchodzących wyborach do Sejmu kobiety stanowią 42 proc.

UW podjął jednocześnie zobowiązanie do ciągłego doskonalenia polityk kadrowych i rekrutacyjnych, w tym do rozwijania polityk równościowych w postaci stworzenia Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Warszawskiego Gender Equality Plan. Celami Planu Równości Płci dla UW - jak podsumowuje uczelnia - są: zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności; wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet; zwiększenie równowagi płci w rekrutacji pracownic i pracowników i w szkołach doktorskich; ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym.

Celem dokumentu jest również zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim. Uruchomiony zostanie program badawczo-rozwojowy dla młodych badaczek i dydaktyczek, który będzie przeciwdziałał zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej.

Powstaną grupy networkingowe dla doktorantek, aby włączać je w sieci kontaktów z pracownikami i pracownicami naukowymi. W planach jest organizacja wykładów z zaproszonymi prelegentkami, dotyczących karier kobiet w nauce, w Polsce i na świecie.

Kontrakty opcyjne Kontrakt opcyjny krótko: opcja to umowa na podstawie której jedna strona umowy posiadacz opcji nabywa prawo do zrealizowania opisanej umową transakcji lub do otrzymania określonej wypłaty, zaś druga strona wystawca opcji, sprzedawca opcji zobowiązuje się być stroną tej transakcji lub, odpowiednio, wypłacić posiadaczowi określoną kwotę.

Powstanie również Kodeks Etyczny Uniwersytetu Warszawskiego. W GEP znajdują się też działania, które mają zapewnić osobom pracującym i studiującym na UW pomoc w łączeniu pracy i studiowania z życiem rodzinnym.

Wybor binarny Dodaj parytet

Planowane jest m. W planie zawarte jest też stworzenie możliwości pracy zdalnej homeoffice oraz ruchomych godzin pracy dla pracowników i pracownic administracji, a także innych elastycznych form pracy indywidualny rozkład pracy, zadaniowy czas pracy. Na UW organizowane będą wykłady i szkolenia o tematyce równościowej dla wszystkich członków społeczności akademickiej.

To pierwsza uczelnia w Polsce, która zdecydowała się na ten ruch. Dokument zakłada wyrównanie szans między kobietami i mężczyznami studiującymi i pracującymi na UW. Nie będziemy tu analizować czy te terminy były przypadkowe czy też nie, ale warto zajrzeć do tego dokumentu, by sprawdzić co ów plan przewiduje. Od wspomagania rozwoju karier naukowych kobiet, poprzez ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym, aż po zwiększenie równowagi płci na uczelni.

Udział kobiet i mężczyzn w konkursach grantowych, projektach i wsparcie finansowe będzie systematycznie monitorowany. Prowadzone będą również statystyki dotyczące otwierania przewodów oraz obron doktoratów z uwzględnieniem płci.

Wybor binarny Dodaj parytet

Strategia zakłada wprowadzenie Procedury Antydyskryminacyjnej, która umożliwi formalne postępowanie skargowe: bezpieczne zgłaszanie i przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji, zarówno przez osobę, która doświadczyła dyskryminacji, jak i przez kierownictwo jednostek. Ma również powstać polityka wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, która w sposób transparentny Zakres wedlug strategii handlu cenami zasady wynagradzania na poszczególnych stanowiskach.

  1. Plan Równości Płci przyjęty przez UW. Ordo Iuris już ma zastrzeżenia.
  2. Parity bits are a simple form of error detecting code.
  3.  - Грег, тебе придется придумать что-нибудь получше.
  4.  Если Стратмор не забил тревогу, то зачем тревожиться .
  5. Strategia handlowa S P 500 dni
  6. Дэвид улыбнулся: - Да.
  7. Parity bit - Wikipedia