Przejdź do treści

We present a description of econometric model — estimation results confirm positive correlation between economic growth and European integration. Moreover, whether this tendency will be more noticeable in periods of higher volatility than during the periods of relative market stability? The emphasis is on the changes in the speed of payout, the raising of the maximum level of coverage and the elimination of coinsurance. Barbara Wieliczko Dlaczego polskie rolnictwo chce euro? Such an initiative is particularly important in light of the global financial crisis, which one of the reasons was too low level of knowledge about financial markets and their rules as well as the insufficient knowledge of modern financial products. Adrianna Trzaskowska-Dmoch Różnorodność społeczna i kulturowa czynnikiem wpływu warunkującym stopień integracji europejskiej Social and cultural diversity as a factor determining a level of ­European integrity The aim of the paper is to examine the issue of gender against the background of c­ ross-cultural and social expectations across the EU.

Umowa obejmuje infrastrukturę informatyczną i usługi wdrożeniowe o wartości około 20 milionów koron szwedzkich.

Unified System handlowy Scandinavia

IFS Applications zastąpi dotychczasowy system informatyczny, który przestał spełniać wymagania firmy TOMRA w zakresie elastycznych i rozwojowych rozwiązań dedykowanych dla branży. TOMRA produkcje maszyny i urządzenia z krótkim czasem realizacji zamówienia.

W takim przypadku niezwykle istotny dla zoptymalizowania działań staje się zarówno proces planowania, jak i podejmowania decyzji odnośnie struktury produkcji — na ile ma to być produkcja w ramach zasobów własnych, a na ile poprzez sieć dostawców.

W związku z tym, aby odnieść sukces na rynku, TOMRA potrzebuje wsparcia w postaci stabilnego, łatwo integrującego się rozwiązania.

Unified System handlowy Scandinavia

IFS Applications, to system o architekturze komponentowej, umożliwiający integrację i oferujący funkcjonalność dedykowaną dla branży, która umożliwi firmie TOMRA pełną kontrolę działań, bez względu na strukturę produkcyjną. Wybraliśmy IFS ze względu na nasze pozytywne doświadczenia we współpracy.

Umowa obejmuje infrastrukturę informatyczną i usługi wdrożeniowe o wartości około 20 milionów koron szwedzkich.

Rozwiązania firmy IFS stosujemy już w naszej skandynawskiej organizacji sprzedaży i usług. Zarówno produkt, jak i firma, zrobiły na nas duże wrażenie w trakcie składania zamówienia i warsztatów wstępnych.

How Sweden Balances High Taxes And Growth

IFS Applications odegra kluczową rolę w naszych działaniach w zakresie redukcji kosztów oraz usprawnienia produkcji i logistyki. Wiemy, że IFS jest kompetentną, poważną firmą.

Unified System handlowy Scandinavia

Strategia stałego rozwoju IFS oznacza, że koncentrujemy się na wybranych obszarach. W ramach naszej współpracy z firmą TOMRA skupiamy się na ograniczonej liczbie istotnych procesów, spośród których kilka jest krytycznych dla Klienta.

Należą do nich usługi, łańcuch dostaw i procesy produkcyjne.

Unified System handlowy Scandinavia

Zaawansowane technologie produkcyjne to dla firmy IFS jeden z docelowych obszarów. IFS oferuje rozwiązania klasy ERP dedykowane dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją urządzeń elektronicznych, podzespołów elektronicznych, mechaniczno-elektronicznych i półprzewodników.

Unified System handlowy Scandinavia

IFS Applications wspiera wszystkie procesy w tych przedsiębiorstwach, począwszy od projektowania i Unified System handlowy Scandinavia w trybie mieszanym do sprzedaży na rynku wtórnym i zarządzania gwarancjami.

Do klientów IFS w tym obszarze należą m.

Unified System handlowy Scandinavia