Przejdź do treści

Ten w maju  napisał do ministra Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu ds. Bakoma S. Do przetargu stanęły cztery firmy. Sklep internetowy. C-L Sp.

Najtańszą ofertę złożyło Integrated Solutions, która opiewa na 19,6 mln zł, a najdroższą Dimension Data Polska na 29 mln zł.

Intertrading Technologies Opinie.

Comp wycenił swe usługi na 21,5 mln zł, a Atende na 24,9 mln zł. Swą decyzję o wykluczeniu najtańszej oferty NASK umotywował dość enigmatycznie, powołując się na punkty zapytania ofertowego określające przesłanki do wykluczenia w postępowaniu.

Intertrading Technologies Opinie.

Uznał zarazem, że w przypadku oferty Compu biorąc pod uwagę te zapisy, nie podlega ona wykluczeniu. Warto też zauważyć, że treść zapytania ofertowego była uzupełniana kilkakrotnie w trakcie postępowania. Wiadomo, że Integrated Solutions zamierzając realizować zamówienie miał bazować na urządzeniach firmy Huawei, która jest obecnie na cenzurowanym rządu, po wybuchu afery cyberszpiegowskiej na początku tego roku.

Intertrading Technologies Opinie.

Najtańszą ofertę miał Comp 68,9 mln złale NASK Intertrading Technologies Opinie. do testów weryfikacyjnych spółkę Infradata Polska, której oferta opiewa na 70,8 mln zł oceniając, że nie podlega ona wykluczeniu. NASK więc postąpił podobnie jak pod koniec r.

Intertrading Technologies Opinie.

Centralny Ośrodek Informatyki COIktóry wykluczył z przetargu Kaspersky Lab na dostawę oprogramowania antywirusowego choć złożyła najlepszą cenowo ofertęuzasadniając swoją decyzję zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego oraz interesu państwa.

COI uzasadniając tę decyzję zwrócił też uwagę, że w czasie trwania postępowania przetargowego w mediach pojawiły się informacje, z których wynikało, że rząd USA zakazał amerykańskim urzędom korzystać z programów firmy Kaspersky Lab z powodu obaw o cyberszpiegostwo.

Peiying 0010 HD Białystok, InterTRADE