Przejdź do treści

W ten sposób możesz wyłączyć okno potwierdzania otwarcia oraz zamykania transakcji np. A więc zastosuj te instrukcje odpowiednio do MT5 Supreme Edition. Klikając na to pole można zmieniać formę prezentacji wyniku waluta rachunku lub ilość pipsów.

W MetaTrader 5 Supreme Edition proces instalacji i użytkowania jest identyczny. A więc zastosuj te instrukcje odpowiednio do MT5 Supreme Edition. W przypadku, jeśli na Twoim komputerze zainstalowano kilka wersji platformy MetaTrader 4, możesz ręcznie znaleźć poprawny folder instalacyjny za pomocą przycisku Find MetaTrader. Postępuj zgodnie z instrukcją do momentu zakończenia instalacji.

Następnie uruchom ponownie MetaTrader 4. Następnie: Kliknij dwukrotnie Mini Terminal i po chwili powinno pojawić się okno tego narzędzia lub kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany EA i wybierz z menu kontekstowego opcję Dodaj do wykresu. Należy pamiętać, że można uruchomić tylko jeden EA na danym wykresie MT4. Aby uruchomić jednocześnie Mini Terminal oraz inny EA, należy po prostu otworzyć więcej niż jeden wykres.

KONTAKT Z NAMI

Dokonywanie transakcji za pomocą narzędzia Mini Terminal 2. Możesz w łatwy sposób złożyć zlecenie kupna, jeśli oczekujesz wzrostu kursu, bądź zlecenie sprzedaży, jeżeli przewidujesz spadek kursu. W momencie dokonania transakcji, ustawienia zlecenia stop-loss i take-profit, na wykresie platformy MT4 pojawi się przerywana pozioma linia dla każdego z nich. Aktualny spread jest wyświetlany na dole okna Mini Terminal pomiędzy przyciskami Kup i Sprzedaj.

Możesz zrobić Opcje mini handlu odpowiednie pola w oknie Mini Terminal. Kalkulator handlu Możesz otworzyć kalkulator dla każdego pola znajdującego się w oknie Mini Terminal, przytrzymując klawisz CTRL na klawiaturze i klikając lewym przyciskiem myszy w dane Opcje mini handlu. Jeżeli nie jest możliwe dokładne określenie wielkości pozycji ze względu na warunki handlu np.

Exposed form: acquia_search-page

Kalkulator wyświetli informacje odnośnie wymaganego depozytu zabezpieczającego dla nowego zlecenia jeśli przytrzymasz przycisk CTRL i klikniesz prawym lewym myszy w oknie "Loty". Kalkulator depozytu Klikając w oknie Mini Terminal przycisk Ustawień możesz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji narzędzia Mini Terminal. Kalkulator depozytu zabezpieczającego margin calculator umożliwia obliczenie depozytu dla nowych transakcji.

Kalkulator wlicza wszystkie już otwarte pozycje obciążające Twój rachunek. Sprawdź, czy depozyt zabezpieczający nie jest za wysoki względem Opcje mini handlu stanu rachunku. Składanie zleceń oczekujących Możesz umieścić zlecenia oczekujące limit i stop klikając na przycisk Możesz Opcje mini handlu rodzaj zlecenia, punkt wejścia, stop-loss, take profit etc.

Punkt wejścia dla zleceń oczekujących może być zdefiniowany jako stały kurs np. Na przykład: Jeżeli wybierzesz zlecenie kupna z limitem buy limit w odległości 20 pipsów, wtedy Zlecenie kupna z limitem zostanie ustawione 20 pipsów poniżej aktualnej cenie. Składanie zleceń oczekujących bezpośrednio z poziomu wykresu Możesz składać zlecenia oczekujące z poziomu wykresu. Jeżeli przytrzymasz klawisz CTRL i klikniesz lewym przyciskiem myszy na wykres, pojawi się małe okno dialogowe, które pozwoli umieścić zlecenie Opcje mini handlu na wybranym poziomie cenowym.

Jeżeli wybrany poziom cenowy jest powyżej aktualnej ceny, wtedy można ustawić zlecenie kupna ze stopem buy stop lub zlecenie sprzedaży z limitem sell limit. Jeżeli wybrany poziom cenowy jest poniżej aktualnej ceny, wtedy można ustawić zlecenie kupna z limitem buy limit lub zlecenie sprzedaży ze stopem sell stop.

Możesz użyć krzyżyka, który znajduje się na pasku narzędzi MT4 lub kliknąć środkowy przycisk myszy scroll w celu dokładnego sprawdzenia interesującego poziomu na wykresie.

Opcje mini handlu

Istnieją dwa typy zleceń OCO. Zlecenie OCO brakout pozwala określić dwie ceny bądź wartości w pipsach po obu stronach bieżącej ceny, powyżej oraz poniżej.

Dzięki opcji Mini Terminaljednocześnie umieścisz zlecenie kupna ze stopem buy stop oraz zlecenie sprzedaży ze stopem sell stop.

Opcje mini handlu

W momencie, gdy jedno zlecenie oczekujące zostanie aktywowane, drugie automatycznie jest kasowane. Zazwyczaj używasz tej strategii, gdy spodziewasz się dużego ruchu na danym instrumencie, ale nie wiesz dokładnie, w którą stronę odbędzie się ten ruch - w górę, czy też w dół, np.

Wiele strategii handlu opiera się na tak zwanych wybiciach i ta funkcja oferuje wygodny interfejs do stosowanie tego rodzaju strategii. Zlecenie OCO reversion pozwala umieścić jednocześnie zlecenie kupna z limitem buy limit oraz sprzedaży z limitem sell limitzamiast zlecenia kupna ze stopem oraz sprzedaży ze stopem.

Opcje mini handlu

Zazwyczaj zlecenie używane jest w Kripto kupca, gdzie przewozony jest Rondon, kiedy spodziewamy się dużego ruchu - w górę lub w dół, jednak przed pojawieniem się dużego ruchu powinien nastąpić powrót do obecnej ceny np. Szablony zleceń Jeżeli będziesz używać konkretnego zlecenia regularnie np.

Opcje mini handlu

To proste: kliknij wprowadź szczegóły w formularzu Nowe zlecenie, kliknij przycisk Zapisz szablon i wybierz nazwę dla swoich ustawień. Następnie możesz szybko użyć zapisanego szablonu w przyszłości: Przytrzymaj przyciski CTRL i kliknij przycisk, nastepnie wybierz zapisany szablon z listy szablonów, a Twoje zlecenie zostanie automatycznie wprowadzone.

Należy pamietać, że program nie zażąda dodatkowego potwierdzenia, jeżeli złożysz zlecenie w ten sposób.

Opcje - Artykuły dla początkujących i zaawansowanych

Pojawi się panel opcji. Panel pokazuje stan Twojego zlecenia w gotówce oraz w pipsach. W tym miejscu możesz zamknąć wszystkie otwarte zlecenia na danym instrumencie wszystkie zyskowne oraz stratnerównież te zastosowane do zabezpieczenia bądź odwrócenia pozycji.

MT4 oferuje wiele innowacyjnych funkcji umożliwiających zamykanie zleceń, Opcje mini handlu tym: Zamknij wszystko - zamyka wszystkie pozycje oraz zlecenia oczekujące na danym instrumencie Zamknij otwarte pozycje - zamyka wszystkie otwarte pozycje na danym instrumencie zlecenia oczekujące pozostają aktywne Usuń zlecenia oczekujące - usuwa tylko zlecenia oczekujące na danym instrumencie Zamknij wszystkie zyskowne - zamyka wszystkie pozycje na danym instrumencie przynoszące zyski Zamknij wszystkie stratne - zamyka wszystkie pozycje na danym instrumencie przynoszące straty Odwrócenie - zamyka bieżącą pozycję na danym instrumencie i otwiera przeciwstawną z dokładnie takim samym wolumenem Hedge - otwiera przeciwstawną pozycję o identycznym wolumenie do już posiadanej bez zamykania bieżącej pozycji.

Możesz zamknąć pojedyncze zlecenia w podstawowym oknie MT4 lub użyć różnorodnych opcji okna Mini Terminal ułatwiających handel. Możesz zmienić ceny zleceń oczekujących, ale nie możesz zmienić ceny wejścia dla już otwartych pozycji. Jeżeli przeciągniesz znacznik na nieprawidłowy poziom np.

Podstawowe pojęcia

Modyfikację zlecenia możesz anulować w jej trakcie naciskając klawisz ESC. Klikając na jeden ze znaczników możesz otworzyć nowe okno z dodatkowymi informacjami i opcjami dla zlecenia. W ten sam sposób możesz również złożyć zlecenie oczekujące.

Opcje mini handlu

Wyznaczanie trailing stop, czasowego stop lub take profit za pomocą linii Używając inteligentnych linii możesz umieścić wiele zleceń stop, take profit.

Mozesz także zamknąć częściowo pozycję. Każdy rodzaj linii na platformie MT4 oferuje kilka opcji: Linia pozioma - pozwala wygodnie ustawić kilka zleceń stop loss lub take profit dla dowolnej ilości zleceń również można ustawić częściowe zamknięcie pozycji Linia pionowa - dzięki niej możesz wykonać częściowe lub całkowite zamknięcie wybranego bądź wszystkich zleceń Linia trendu - pozwalaj ustawić i edytować zlecenie trailing stop oraz trailing take profit ten rodzaj linii pozwala również ustawiać częściowe zamknięcie pozycji, więc możesz umieścić kilka trailing stop dla jednego zlecenia.

W momencie przecięcia linii przez cenę Twoje zlecenie zamknięcia zostanie wykonane. Częściowe zamykanie zleceń z pomocą inteligentnych linii Istnieje możliwość częściowego zamknięcia zleceń. Możesz wybrać spośród trzech różnych opcji: Jako procent poprzez częściowe zamknięcie danego Opcje mini handlu. Regulowanie zlecenia poprzez wielkość lota.

Możesz częściowo zamykać zlecenia ustalając, jaka wielkość ma zostać zamknięta, ile lotów bądź Opcje mini handlu po osiągnięciu ceny docelowej. Maksymalna wielkość pozostawia dokładną ilość otwartych zleceń, którą określisz w odpowiednim polu. Jeżeli Twoje zlecenie opiewa na 10 kontraktów i ustawisz maksymalną wielkość na 2 kontrakty, po dotarciu do docelowej ceny zostanie zamkniętych 8 kontraktów, a dwa pozostaną bez zmian.

Opcja call i opcja put

Jeżeli jest kilka zleceń, tylko jedno zlecenie z 2 kontraktami pozostanie otwarte. W zakładce Advanced możesz użyć dodatkowych ustawień, aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność Twojego handlu. Możesz użyć opcji: Delete pending orders usuń zlecenia oczekujące - po osiągnięciu linii docelowej wszystkie oczekujące zlecenia zostaną anulowane i usunięte Keep this line after it is triggered zachowaj tę linię po jej wywołaniu - linia pozostanie na wykresie po uruchomieniu danej funkcji Delete this line if another line is triggered usuń tę linię jeśli inna linia zostanie wywołana - linia i jej funkcje Opcje mini handlu usunięte, jeśli jakakolwiek inna linia zostanie aktywowana Close each order individually zamknij każde zlecenie indywidualnie - w momencie zamknięcia tylko części zleceń, pozostałe zlecenia są zazwyczaj skonsolidowane w jedno.

Możesz wyłączyć tę opcję zaznaczając to pole.

Należy pamiętać, że platforma MetaTrader 4 musi pozostać uruchomiona otwartaaby inteligentne linie działały poprawnie. Ponadto prosimy mieć na uwadze, że dane dotyczące inteligentnych linii są zapisywane lokalnie.

  • Podstawowe pojęcia Czym są opcje?
  • Demonstracja opcji binarnych online

Oznacza to, że nie zobaczysz linii, jeżeli korzystasz z rachunku na innym komputerze. Przeglądanie i zmiana szczegółów zleceń Możesz otworzyć wyskakujące okno dla każdego zlecenia klikając w jego znacznik na wykresie.

Opcje mini handlu

Zysk lub strata w aktualnym zleceniu jest wyświetlana w polu znajdującym się w prawym górnym rogu. Klikając na to pole można zmieniać formę prezentacji wyniku waluta rachunku lub ilość pipsów. Czerwony przycisk Zamknij pozycję służy do zamykania zleceń.

Dodatkowo możesz zamknąć częściowo pozycję klikając na opcję Częściowe zamknięcie. W ten sposób możesz wyłączyć okno potwierdzania otwarcia oraz zamykania transakcji np. Domyślnie Mini Terminal naśladuje normalne działanie platformy MT4 i pozwala dokonywać transakcji kupna i sprzedaży w tym samym czasie.

Jeżeli włączysz tryb non-hedging, zlecenia kupna będą zamykać transakcje sprzedaży i odwrotnie. Przykładowo: Jeżeli masz otwartą pozycję długą o wolumenie 0,1 lota i klikniesz przycisk Sell o wolumenie 0,3 lota, wtedy transakcja kupna zostanie zamknięta, a nastąpi otwarcie transakcji sprzedaży o wolumenie 0,2 lota.

Zazwyczaj wyłączenie trybu hedging przyspiesza proces zamykania zleceń. Na przykład: w momencie, gdy posiadasz pozycję długą opiewającą na 5 kontraktów CFD Opcje mini handlu DAX30 i chcesz zamknąć je szybko tzn.

Menu konta użytkownika

Jeśli tryb hedging jest aktywny, nowe transakcje sprzedaży będą otwierane - pozostawiając 5 długich pozycji na CFD na DAX30 otwartych wcześniej.

Dezaktywacja trybu hedging pozwala również w szybki sposób zamykać część otwartego zlecenia. Powiadomienia dźwiękowe Dodatkowo, wyświetlane menu pozwala ustawić powiadomienia dźwiękowe dla niektórych zdarzeń. Wybierz dźwięk i przypisz go do jednego z następujących zdarzeń: New market order nowe zlecenie rynkowe New pending order nowe zlecenie oczekujące Pending order activated aktywacja zlecenia oczekującego Position closed pozycja zamknięta Pending order deleted usunięcie zlecenia oczekującego Przycisk Test pozwala odtworzyć wybrany dźwięk powiadomienia.

Opcje → Czym są opcje i jak działają? [ ]

Upewnij się, że zapisałeś ustawienia. W przeciwnym razie zostaną odrzucone. Zautomatyzowane zadania Możesz wyświetlić listę zautomatyzowanych zadań na Mini Terminalu, które będą wykonywane samodzielnie w danym czasie. Lista zawiera każde zlecenie trailing stop oraz OCO i może być wyświetlona poprzez: kliknięcie na przycisk Narzędzia, a następnie wybranie opcji Zautomatyzowane zadania. Ta opcja pozwoli Ci na handel na kilku monitorach jednocześnie.

Możesz odłączyć Mini Terminal w oknie: klikając w.