Przejdź do treści

Spróbuj ponownie wkrótce. Funkcje makr ze starszych wersji programu nie mogą być wyświetlane w przeglądarce. Dzięki platformie Microsoft możesz pracować z plikiem programu Excel na urządzeniu przenośnym 4 , na komputerze stacjonarnym i za pośrednictwem Internetu. Przedmiot ukierunkowany jest na zdobycie praktycznych umiejętności zaawansowanego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych.

System informacji o polityce handlowej TPI

Pełny opis: Przedmiot ma na celu znaczące rozszerzenie wiedzy o arkuszach kalkulacyjnych z naciskiem na umiejętności ich praktycznego zastosowania w finansach i zarządzaniu. Zakłada się, że studenci posiadają już znajomość Excela w stopniu podstawowym.

Opcje binarne Wygrane strategie

Przedmiot ukierunkowany jest na zdobycie praktycznych umiejętności zaawansowanego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych. Literatura uzupełniająca: W. Winston, Microsoft Excel Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise Zajęcia laboratoryjne", SGH w Warszawie Efekty uczenia się: Wiedza: Rozszerzył wiedzę nabytą na innych przedmiotach z zakresu finansów i zarządzania pod kątem wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych.

Zna możliwości zastosowań oprogramowania typu arkusze kalkulacyjne Zna funkcjonalności wybranego oprogramowania Zaawansowane wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w zakresie finansów i zarządzania.

Opanował umiejętności samodzielnego efektywnego stosowania MS Excela.

Kiedy kupowac opcje binarne

Umie rozwiązywać konkretne problemy w obszarze finansów i zarządzania z wykorzystaniem kejsów. Kompetencje społeczne: Potrafi uczestniczyć w dyskusjach nad rozwiązaniem problemów z obszaru finansów i zarządzania. Posiada umiejętność wykorzystania narzędzi typu arkusz kalkulacyjny do pracy w grupie poprzez współdzielenie i zabezpieczanie danych.

Jak handlowac zadaszonymi mozliwosciami sprzedazy

Rozszerzył zdolność do efektywnej pracy zespołowej z wykorzystaniem oprogramowania. Metody i kryteria oceniania:.

Podstawy transakcji opcji