Przejdź do treści

Pozycja krótka — wystawienie opcji Pozycja krótka w opcjach kupna polega na wystawieniu opcji kupna. Opcja o wysokiej wartości tego współczynnika jest atrakcyjna dla kupującego. Osobny artykuł: Współczynniki greckie. Wprowadzono standard w oznaczeniu opcji, przykładowe oznaczenie opcji na warszawskiej giełdzie jest następujące O. Wielkość straty jest potencjalnie nieograniczona, ponieważ cena instrumentu bazowego może wzrosnąć dowolnie mocno. Strategia bull spread; gdzie: K — cena wykonania opcji ang.

Czas opcji

Mniej W tym artykule opisano okno opcji statusu, w którym możesz określić, jak i komu ma być wyświetlany Twój status w programie Lync. Ustawianie opcji zmiany statusu na Nieaktywny i Z dala od komputera Program Lync automatycznie zmienia Twój status, jeśli przez jakiś czas nie korzystasz z komputera.

Czas opcji

Domyślny czas ustawiony dla tych opcji to pięć minut, ale możesz określić dłuższy czas. Otwórz opcje statusu i kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół obok pozycji Zmień mój status na Nieaktywny, jeśli mój komputer był bezczynny przez następującą liczbę minut, aby określić, ile czasu program Lync ma czekać, zanim zmieni status na Nieaktywny.

Maksymalna wartość to minut.

Czas opcji

Kliknij strzałkę w górę lub strzałkę Czas opcji dół obok pozycji Zmień mój status z Nieaktywny na Z dala od komputera po następującej liczbie minut, aby określić, po jakim czasie program Lync ma zmienić status na Z dala od komputera. Określanie, komu ma być wyświetlany status obecności Domyślnie status obecności jest widoczny dla Czas opcji oprócz kontaktów zablokowanych. To Czas opcji można zmienić, otwierając okno opcji statusu i wybierając jedną z następujących opcji: Chcę, aby wszyscy widzieli moją obecność, niezależnie od ustawień systemu zastępuje ustawienia domyślne Chcę, aby administrator systemu decydował — obecnie wszyscy widzą moją obecność, ale to może się zmienić w przyszłości Być może w organizacji włączono tryb prywatności w programie Lync.

Czas opcji

Jeśli tak jest, zamiast powyższych są wyświetlane poniższe opcje. Używając tych opcji, możesz ograniczyć widoczność informacji o swojej obecności wyłącznie Czas opcji osób dodanych do listy Kontakty: Chcę, aby wszyscy mogli widzieć moją obecność Chcę, aby wyłącznie osoby z listy kontaktów widziały moją obecność Uwaga:  Statusy obecności w programie Lync są wstępnie ustawione i nie można ani dostosować istniejących, ani dodać nowych.

Czas opcji

Jeśli chcesz udostępnić swoim kontaktom więcej informacji na temat tego, gdzie jesteś lub co robisz, w górnej części okna głównego programu Lync możesz wpisać notatkę osobistą. Automatyczne ustawianie statusu Nie przeszkadzać podczas prezentowania W programie Lync możesz skonfigurować automatyczne blokowanie rozpraszającej komunikacji, gdy udostępniasz zawartość lub prowadzisz prezentację przy użyciu komputera z programem Lync.

Czas opcji

W przypadku włączenia tej funkcji program Lync będzie zawsze zmieniać Twój status na Prezentacja, gdy będziesz udostępniać ekran lub duplikować go w trybie projekcji. Wiadomości błyskawiczne od współpracowników zostaną zablokowane i wszystkie osoby widzące Twój status będą wiedzieć, co robisz i że nie należy Ci przeszkadzać. Aby włączyć tę funkcję, zaznacz pola wyboru Gdy prowadzę prezentację z tego urządzenia, pokazuj mój stan jako Nie przeszkadzać i Pokazuj status Nie przeszkadzać, gdy monitor jest duplikowany.