Przejdź do treści

Kliknięcie na link powoduje przeniesienie na stronę internetową, która infekuje komputer wirusem. Oznacza to, że aby skorzystać z braku cła, należy spełnić i odpowiednio udokumentować pochodzenie celne towarów.

Ostrzeżenia Bądź na bieżąco z zagrożeniami w sieci Internet i nowe technologie, które w znaczącym stopniu uprościły nasze życie, mogą nieść ze sobą pewne zagrożenia. Jako Twój Bank chcemy, abyś był świadom obecnych zagrożeń i potrafił samodzielnie eliminować niektóre z nich. Informacje o ostrzeżeniach i zalecanych działaniach zawarte w niniejszej sekcji pomogą Ci zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej.

Skontaktuj się ze swoimi partnerami handlowymi w Wielkiej Brytanii w celu: uzgodnienia zakresu odpowiedzialności upewnić się, że masz odpowiednią dokumentację dla rodzaju towarów, którymi handlujesz Musisz się Falszywy system handlowy UK, że wszystkie niezbędne wymogi graniczne zostały spełnione.

Nie zostaną wprowadzone istotne zmiany w przepływie towarów pomiędzy Irlandią Północną i krajami członkowskimi UE, w tym Irlandią. Pełne wytyczne są dostępne w podręczniku przewoźnika.

Falszywy system handlowy UK

Zasady są różne w poszczególnych krajach. Zastosuj się do niezbędnych działań.

piano tutorial \

Aby uniknąć opóźnień, przed wjazdem do Kent lub podróżą do innych przejść przez Kanał możesz zrobić testy w punkcie informacyjnym. Znajdź najbliższy punkt informacyjny. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dotyczących wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych.

Falszywy system handlowy UK

Sprawdź obowiązujące procedury importowe w lokalnym urzędzie celnym Przedsiębiorstwa w Europie Falszywy system handlowy UK musiały dokonywać zgłoszeń celnych przy przemieszczaniu towarów między Wielką Brytanią a UE. W przypadku niedopełnienia przez europejskie firmy odpowiednich formalności celnych, przewożone przez nie dobra nie będą mogły przekroczyć granicy Unii Europejskiej. Musisz sprawdzić w urzędzie celnym swojego kraju, jakie procedury celne będą miały zastosowanie przy przywozie towarów z Wielkiej Brytanii do UE.

Import zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego Import zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z Wielkiej Brytanii do UE musi spełniać nowe wymagania sanitarne i fitosanitarne SPS. Obejmuje to odprawę w unijnym punkcie kontroli granicznej przy wjeździe. Importer z UE musi powiadomić punkt kontroli granicznej o przybyciu przesyłki. Dowiedz się więcej o imporcie produktów zwierzęcych z Wielkiej Brytanii do UE. Przywóz żywności i napojów do krajów UE Pasażerowie w tym osoby podróżujące w interesach i przewoźnicy nie mogą wnosić do krajów UE produktów pochodzenia zwierzęcego POAOtakich jak mięso, mleko lub produkty je zawierające.

Geneza[ edytuj edytuj kod ] Gdy uchwalano pierwszy Akt Nawigacyjny w roku, idea wprowadzenia restrykcji dla statków nieangielskich nie była nowa. Dekret w tej sprawie wydał już Ryszard II w roku, zakazując wwozu i wywozu towarów zagranicznym statkom [5]. Jednak już w następnym roku król musiał istotnie złagodzić to prawo, ponieważ flota angielska była zbyt mała, aby obsługiwać cały handel Anglii [6].

Istnieją pewne wyjątki, na przykład określone ilości mleka w proszku dla niemowląt, pożywienia dla niemowląt lub specjalnej przetworzonej karmy dla zwierząt domowych. Sprawdź zasady wwożenia jedzenia i picia do UE na stronie Komisji Europejskiej. Import roślin i produktów roślinnych Import roślin, owoców i warzyw z Wielkiej Brytanii do UE musi być zgodny z nowymi wymogami fitosanitarnymi.

Falszywy system handlowy UK

Prawie wszystkie rośliny i produkty roślinne, w tym owoce, warzywa, kwiaty i nasiona, wymagają świadectwa fitosanitarnego przy wwożeniu ich do UE. Wyjątkami są: banany, orzechy kokosowe, daktyle, ananasy i duriany, które można wwozić do UE bez certyfikatu. Dowiedz się więcej z wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa biologicznego roślin. Objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne mogą podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej przy wjeździe na teren UE.

Jeśli importujesz rośliny, owoce i warzywa z Wielkiej Brytanii, Twoja firma powinna: sprawdzić, czy wymagane jest świadectwo fitosanitarne PCkontaktując się z urzędem ds.

Falszywy system handlowy UK

Koniecznie uzyskaj od brytyjskiego eksportera świadectwo połowowe. Ponadto, eksporter z Wielkiej Brytanii może być zobowiązany do dostarczenia: dokumentów dotyczących bezpośredniego wyładunku dokumentu dotyczącego magazynowania, jeżeli produkt był magazynowany oświadczenia o przetwarzaniu, jeśli produkt został przetworzony Dowiedz się więcej o imporcie ryb z Wielkiej Brytanii Rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową Musisz spełniać wymagania wynikające z przepisów dotyczących gazów fluorowanych F-gazy i substancji zubożających warstwę ozonową ODS podczas eksportu do Wielkiej Brytanii oraz importu z tego kraju.

Falszywy system handlowy UK

Importowanie towarów objętych kontrolą Przedsiębiorstwa z UE importujące towary objęte kontrolą z Wielkiej Brytanii potrzebują pozwolenia od odpowiedniego organu wydającego pozwolenia.