Przejdź do treści

Upływ czasu skutkuje spadkiem wyceny opcji. W związku z tym delta nieustannie ulega zmianom. Z kolei sprzedane opcje in-the-money mają największą ujemną, a opcje out-of-the-money najmniejszą ujemną wartość Rho. Zmienność, która jest używana do obliczania premii i jest kwotowana na rynku, zwana jest więc zmiennością zakładaną.

Opcja Vega.

Kupujemy opcję call w oczekiwaniu na zwyżkę, lub opcję put w oczekiwaniu na zniżkę. Cena może zniżkować, może przejść w trend horyzontalny, jeśli jednak w czasie "życia" opcji będzie wzrastać lub maleć w przypadku opcji put w przewidzianym przez nas kierunku, wtedy mamy szansę na osiągnięcie zysku. Niestety, nie jest to duża szansa, jako że opcja ma swoją wartość i wzrost lub spadek kursu musi wpierw zrównoważyć cenę jaką zapłaciliśmy za opcję, zanim cokolwiek zaczniemy zarabiać.

Opcja Vega.

Można ją uznać za zdecydowanie lepszą technikę kierunkową od poprzedniej. W tym momencie nasza pozycja w instrumencie bazowym jest całkowicie zabezpieczona w czasie "życia" opcji.

Spis treści

Pomimo że ponownie mamy do czynienia z malejącą wartością czasu time value opcji zabezpieczającej pozycję, technika ta ma sens Opcja Vega. Pomimo że od strony technicznej strategia jest niemalże identyczna jak poprzednia, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że na strategie opcyjne należy patrzeć nie tylko przez pryzmat analiz zachowania rynku ale także pod kątem elastyczności i możliwości przekształceń istniejącej pozycji w inną.

W opisanym przypadku gdy cena znajdzie się w pewnej odległości od ceny wykonania strike price opcji zabezpieczającej możemy ją sprzedać, zastępując ją zwykłym zleceniem stop i następnie przesuwać je, tak jak robimy to w przypadku używania stopu ruchomego, czyli zlecenia stop poruszającego się za rynkiem.

Opcja Vega.

Oczekiwania inwestorów się sprawdzają i cena Y idzie do góry. Wykres 9 i 10 pokazuje sytuację w jakiej Inwestor A i B jest tego dnia.

Przykład 2

Inwestor B jest już w lepszej sytuacji, a jego ryzyko jest mniejsze, ale to jeszcze nie wszystko. Oglądanie takich symulacji "na sucho" nie odzwierciedla wszystkich możliwości. Bo oto Inwestor B może sprzedać zabezpieczającą opcję put i ustawić "stop" na poziomieInwestor A natomiast nie może tego zrobić.

Opcja Vega.

Jego opcja call to jego pozycja, dlatego musi ją utrzymać lub sprzedać aby zainkasować zysk. Jeśli cena Y wzrośnie jeszcze bardziej, Inwestor B może podwyższać swój potencjalny zysk przez przesuwanie "ruchomego stopu" podczas kiedy Inwestor A wkrótce Opcja Vega.

będzie miał takiej możliwości. Jego opcja niedługo wygaśnie, zysk zostanie zrealizowany, a utrzymanie się w trendzie będzie wymagała ponownego otwarcia pozycji, czyli ponownego podjęcia ryzyka. Druga ważna informacja, którą niesie ze sobą delta, to informacja o prawdopodobieństwie, że opcja wygaśnie w pieniądzu. Trader może więc szybko oszacować, czy w przypadku kupionej przez niego opcji prawdopodobieństwo wygaśnięcia w pieniądzu jest wysokie, czy też niskie.

Przykład 1

Jeśli weźmiemy np. Opcja, która jest na pieniądzu, ma deltę 0,50, ponieważ prawdopodobieństwo, że wygaśnie w pieniądzu jest takie samo, jak że wygaśnie poza pieniądzem Gamma Wraz z wahaniami ceny aktywa bazowego opcja staje się bardziej w pieniądzu, albo przeciwnie — zbliża się coraz bardziej do bycia poza pieniądzem.

W związku z tym delta nieustannie ulega zmianom. Zmiany delty wyraża współczynnik nazywany gamma.

Wskaźnik Vega

Gamma pokazuje zatem zmianę wartości współczynnika delta spowodowaną wahaniem ceny instrumentu bazowego. Gamma jest najwyższa w przypadku opcji na pieniądzu, dlatego że wahanie ceny instrumentu bazowego ma największy wpływ właśnie na deltę tych opcji. Zmienność Zmienność jest miarą wielkości wahań kursu.

Opcja Vega.

Jest to jedyny nieznany parametr w momencie negocjowania ceny na daną opcję. Zadaniem dealera walutowego jest określenie w przybliżeniu, jak może kształtować się zmienność w przyszłości.

Wskaźnik Rho

Im większe przewiduje się wahanie kursu, tym większe prawdopodobieństwo, że opcja będzie więcej warta dla kupującego. Wahania kursu w przyszłości są niewiadomą, której wartość trzeba oszacować.

Przy wycenie opcji nie używa się już tylko zmienności historycznej, która może być mierzona na podstawie odchyleń standardowych dziennych zmian cen w ciągu ustalonego okresu rok lub więceja stosuje się połączenie tego, co zdarzyło się w przeszłości z tym, czego oczekuje się w przyszłości. Gamma Kolejnym współczynnikiem jest Gamma.

Menu nawigacyjne

Gammę liczy się z drugiej pochodnej ceny opcji w stosunku do kursu instrumentu bazowego i mówi o ile zmieni się wielkość Delty, jeżeli wartość instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt. Najbardziej opłacalne dla kupującego są opcje o wysokiej gammie, bowiem wysoka Gamma powoduje znaczne zmiany Delty. Najwyższą wartość Gammy posiadają z kolei opcje ATM at-the-money oraz blisko terminu wygaśnięcia. Należy pamiętać, iż Gamma jest dodatnia dla opcji kupionych, a ujemna dla opcji wystawionych.

Kupujący opcję z ujemną Gammą liczy na stabilizację ceny instrumentu bazowego i trend horyzontalny.

Na wartość opcji wpływa 5 czynników: Ceny instrumentu bazowego Wolnej od ryzyka stopy procentowej Zmienności instrumentu pierwotnego Czasu do wygaśnięcia opcji Aby ułatwić ich wycenę wymyślono współczynniki greckie, które pozwalają określić zmianę wartości opcji wskutek zmiany powyższych elementów. Oprócz swej podstawowej roli współczynniki greckie pozwalają również zarządzać ryzykiem, zabezpieczając portfel przed zmianami tych czynników. Współczynniki greckie, poprzez badanie wrażliwości premii, umożliwiają bardziej szczegółową analizę pojedynczego kontraktu opcyjnego, jak również strategii złożonych.

Z kolei kupujący opcję z dodatnią Gammą oczekują dużej zmienności kursu bez znaczenia w jakimkolwiek kierunku to nastąpi. Theta ma zatem związek z wartością czasową opcji. Upływ czasu skutkuje spadkiem wyceny opcji.