Przejdź do treści

W wyżej opisanym stanie faktycznym nie można mówić o podwójnym opodatkowaniu, ponieważ podatnik podlega opodatkowaniu z różnych źródeł. Rysunek 7.

Przychód powstanie zarówno w momencie realizacji instrumentów pochodnych na podstawie art. Podatnik w ramach programu motywacyjnego otrzymał opcje na akcje i RSU.

Przychód powstanie zarówno w momencie realizacji instrumentów pochodnych na podstawie art. Podatnik w ramach programu motywacyjnego otrzymał opcje na akcje i RSU. Realizując oba instrumenty nabył akcje spółki, osiągając tym samym przychód, który należało opodatkować.

Uczestnik planu akcyjnego założył, że w razie zbycia akcji będzie mógł odliczyć opodatkowany już przychód z realizacji instrumentów pochodnych, zaliczając go do kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia akcji.

Jak zwiększać zyski i ograniczać straty przy pomocy opcji?

Inna wykładnia mogłaby doprowadzić do wystąpienia podwójnego opodatkowania przychodu otrzymanego w ramach uczestnictwa w planie motywacyjnym w chwili sprzedaży akcji otrzymanych wcześniej w wyniku realizacji instrumentu pochodnego.

Wykonanie tej czynności spowoduje pojawienie się okna Wyboru certyfikatu.

Traktowanie podatkowe i kwestie podatkowe opcji akcji pracowniczych

Wybieramy odpowiedni certyfikat i potwierdzamy poprzez kliknięcie OK. Po tej czynności pojawi się okno, w którym należy wpisać hasło, jakie ustawiliśmy przy generowaniu niekwalifikowanego certyfikatu S. Wypełniamy pole i naciskamy OK. Rysunek 3. Okno zatwierdzenia podpisania pliku XML Rysunek 4.

System komercyjny Atlas.

Okno wyboru certyfikatu Rysunek 5. Okno hasła dla niekwalifikowanego certyfikatu SC Jeżeli hasło było poprawne, to w widoku Informacji o dokumencie pojawi się komunikat, że dokument został podpisany poprawnie, a w sekcji Operacje możliwe do wykonania na dokumencie pojawi się dodatkowa opcja Zweryfikuj podpis.

Ksiega zamowien systemu handlowego

Podpisany dokument jest już gotowy do wysyłki. Rysunek 6.

Opcje akcji solusi.

Komunikat o poprawnym podpisaniu dokumentu Obok w miejscu wcześniejszej opcji Podpisz, pojawi się Wyślij dokument.