Przejdź do treści

Czas załatwiania spraw urzędowych jest stosunkowo krótki, wiele czynności można załatwić jednie drogą elektroniczną, a instytucja tzw. Ta forma działalności nie posiada własnej osobowości prawnej. Pojawią się kontrole towarów na granicy Unii Europejskiej z tym krajem, zostaną wprowadzone wymogi administracyjne w obszarze odpraw celno-granicznych. Registration of Business Name 1A oraz uregulować należytą opłatę. Transport towarów z Irlandii może odbyć się z wykorzystaniem zarówno samolotów, statków, pociągów, jak i samochodów ciężarowych, i dlatego też ciężkie może być stworzenie oglądu różnych możliwości i cen, które zależą od rodzaju transportu.

Brexit. Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy

Poświęć nieco czasu na zbadanie rynku przed przystąpieniem do działania. Jeżeli z czasem zwiększysz objętość Twojego importu, możesz w Twojej ocenie przyjąć, iż zasada rabatu ilościowego zasadniczo obowiązuje także dla usług transportowych. Czy znasz zasady dotyczące podatku VAT i cła?

Opcje handlu w Irlandii

Gdy kupujesz towary w UE, nie musisz płacić cła. Podczas zamówienia towarów u Twojego dostawcy w Irlandii musisz natomiast zwrócić uwagę na podatek VAT. Jako podmiot gospodarczy dokonujący importu nie musisz płacić irlandzkiego podatku VAT Value Added Tax i by upewnić się, że podatek VAT nie zostanie naliczony, musisz podać Twój numer w Duńskim Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw irlandzkiemu dostawcy.

Portal Promocji Eksportu

Innymi słowy musisz być zarejestrowany jako płatnik podatku VAT i posiadać numer identyfikacji płatnika VAT, by móc importować towary. W przypadku transportu w granicach UE, musisz zapłacić duński podatek VAT od samej usługi transportowej.

Opcje handlu w Irlandii

Dokumentu tego mogą wymagać także inne instytucje np. Głównym celem biznes planu jest pełna prezentacja koncepcji biznesu oraz wykazanie, że została wykonana analiza rynku, która uzasadnia rozpoczęcie danej działalności gospodarczej.

___________________

Ważnym elementami będą tu także kalkulacje finansowe i przewidywania odnośnie sytuacji firmy w dwóch kolejnych latach. Przy sporządzaniu biznes planu można liczyć na pomoc m. Organizacje te dysponują wieloma szablonami, które dzięki poradom mentorów można odpowiednio dostosować do potrzeb konkretnej firmy.

Opcje handlu w Irlandii

Wybór i rejestracja nazwy firmy. Następną czynnością przedsiębiorcy, po wyborze formy działalności prawnej jest rejestracja nazwy firmy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nadanie nazwy nie jest obowiązkowe. Nazwę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Spółek ang.

Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, a wysyłka nie podlega odprawie celnej. Przepisy dotyczące handlu i żeglugi między Irlandią a Irlandią Północną są objęte umową Brexit Protokołem Irlandii Północnej, który ma na celu usprawnienie handlu na wyspie Irlandii. Protokół NI będzie obowiązywał do końca r. Bez przedłużenia protokołu NI lub podobnych przepisów po r.

Odpowiedni formularz można wypełnić i wysłać używając opcji on-line na www. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej ang. Registration of Business Name 1 oraz uregulować należytą opłatę.

Podatek akcyzowy

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na założenie spółki osobowej, aby dokonać jej rejestracji winien wypełnić i wysłać formularz RBN1A ang.

Reguły pochodzenia Reguły pochodzenia są nieodłącznym elementem każdej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu.

Księgowość i sprawozdawczość Usługi księgowe są podstawą działalności KR Group. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie klientom obsługi księgowej zawsze na czas i przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze zespoły księgowe — działające w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii — prowadzą pełną księgowość spółek dbając o zapewnienie spójności ksiąg z wymogami lokalnych przepisów prawnych. Close Outsourcing usług kadrowo-płacowych umożliwia obniżenie kosztów oraz ograniczenie czasochłonnego procesu zbierania danych. W naszej ofercie znajdziesz: outsourcing procesów kadrowych doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych audyt procesów kadrowo-płacowych Planujesz biznes w Europie Środkowo-Wschodniej?

Zgodnie z umową przedsiębiorcy z UE i Wielkiej Brytanii muszą przestrzegać reguł pochodzenia porównywalnych z tymi, które UE i Wielka Brytania zawarły z innymi partnerami handlowymi.

Zasady te i związane z nimi procedury np. W umowie przewidziano, że wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe przywożonych produktów może opierać się na: sporządzonym przez eksportera pojedynczym oświadczeniu o pochodzeniu  kod dokumentu U lub oświadczeniu o pochodzeniu dla wielokrotnych przesyłek identycznych produktów  kod dokumentu U wskazującym, że produkt jest pochodzący, lub na wiedzy importera  kod dokumentu Uże produkt jest pochodzący.

Opcje handlu w Irlandii

Treść oświadczenia o pochodzeniu jest ściśle określona, a jego wzór zamieszczony jest w załączniku Orig-4 do umowy. Jakkolwiek dopuszczalne jest korzystanie z różnych wersji językowych oświadczenia, to dla uniknięcia wątpliwości co do zgodności sporządzonego oświadczenia ze wzorem, zalecane jest wykorzystywanie przez polskich eksporterów wersji w języku angielskim.

Elementem oświadczenia jest wskazanie numeru eksportera ang.

Opcje handlu w Irlandii

Exporter Reference Number. W przypadku eksporterów unijnych będzie to numer zarejestrowanego eksportera, czyli numer REX. Oznacza to, że przemieszczenia towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE w tym Polską a Irlandią Północną i vice versa będą dla celów VAT traktowane tak, jak dotychczas.

Najważniejszą kwestią uregulowaną w umowie są cła. Wymiana handlowa między Wielką Brytanią a UE jest możliwa bez ceł i ograniczeń ilościowych dla wszystkich towarów, które są zgodne z odpowiednimi regułami pochodzenia.

Co ważne, w przypadku gdy wysyłka lub transport towarów ze Zjednoczonego Królestwa na terytorium Polski lub na odwrót rozpoczął się przed upływem okresu przejściowego ale zakończył już po tym okresie po 31 grudnia r.

W odniesieniu do świadczenia usług Zjednoczone Królestwo w tym Irlandia Północna będzie dla celów podatku VAT traktowana jako państwo trzecie.

W przypadku większości usług nie zmienią się jednak zasady dotyczące określenia miejsca ich świadczenia opodatkowania. Wyjątek będzie dotyczył m.

1. Możliwości transportu

Powinieneś także wziąć pod uwagę konsekwencje Reguły pochodzeniaod eksportu i importu. Firmy mogą zarejestrować się w Enterprise Ireland's Statystyki celne ; Ten krótki program internetowy ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom dobrego zrozumienia kluczowych koncepcji celnych, dokumentacji i procesów wymaganych do odniesienia sukcesu po okresie przejściowym.

Sprawdź, czy Twoje produkty są transportowane za pomocą drewnianych opakowań lub palet, a jeśli tak, upewnij się, że jest to drewno Międzynarodowy standard dla środka fitosanitarnego nr 15 ISPM15 zgodny. Zdecyduj, jak załatwisz formalności celne. Można nimi zarządzać wewnętrznie lub możesz zaangażować agenta celnego lub agenta do działania w Twoim imieniu. Każda opcja wymaga planowania i czasu.