Przejdź do treści

Dostęp do usługi będzie możliwy do końca okresu, za który opłata została wniesiona. Przenieś wskaźnik myszy w prawy dolny róg, aby otworzyć menu paneli funkcji, a następnie kliknij panel udostępniania. Zmienianie konta Vimeo używanego do udostępniania: Kliknij w przycisk widoczny w lewym dolnym rogu okna dialogowego.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dolnej części ekranu.

iMovie dla systemu Mac: Udostępnianie w sieci

Kliknij ikonę polecenia Dodaj pliki w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknij przycisk Kopiuj do usługi OneDrive w prawym dolnym rogu ekranu.

System stali nierdzewnej Balustra Brisbane

Dodawanie plików do usługi OneDrive za pomocą Eksploratora plików Pliki przesłane za pomocą Eksploratora plików są wysyłane do usługi OneDrive.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać pliki z poziomu pulpitu systemu Windows: Na ekranie startowym wpisz eksplorator plików w celu otwarcia panelu Wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Eksplorator plików na liście wyników. W lewym okienku okna Eksplorator plików kliknij dwukrotnie opcję Ten komputer, aby otworzyć listę folderów.

W obszarze Ten komputer otwórz folder zawierający plik do przesłania. Wybierz plik, a następnie przeciągnij go do folderu docelowego w usłudze OneDrive za pomocą wskaźnika myszy.

Uwaga: Przenoszenie plików z bibliotek w obszarze Ten komputer do folderu usługi OneDrive za pomocą Eksploratora plików powoduje usunięcie tych plików z obszaru Ten komputer.

System handlowy MACD RSI

Aby zachować kopię pliku zarówno w obszarze Ten komputer jak i w usłudze OneDrive, kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz z listy opcję Kopiuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy żądany folder w usłudze OneDrive, a następnie wybierz opcję Wklej.

Dodawanie plików z konta internetowego OneDrive Wykonaj poniższe czynności, aby zalogować się do konta OneDrive w Internecie i przesłać pliki: Zaloguj się na komputerze i otwórz przeglądarkę internetową.

W polu adresu wpisz www. Na stronie OneDrive zaloguj się do usługi OneDrive za pomocą danych uwierzytelniających konta Microsoft lub, jeśli chcesz utworzyć konto Microsoft, kliknij łącze Utwórz konto teraz.

Kliknij pozycję Przekaż w lewej górnej części ekranu.

iMovie dla systemu Mac: Udostępnianie w sieci

Wybierz żądany plik lub folder, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Plik zostanie przesłany do usługi OneDrive.

Lepszy System Merchant Linda

Udostępnianie plików za pomocą usługi OneDrive Skorzystaj z jednej z poniższych sekcji, aby udostępnić pliki na blogu, stronie internetowej, za pośrednictwem poczty e-mail oraz w mediach społecznościowych. Korzystanie z aplikacji na ekranie startowym W przypadku korzystania z aplikacji na ekranie startowym można udostępnić pliki za pośrednictwem kont poczty e-mail, witryn społecznościowych i usług udostępniania zdjęć, np.

Jak włączyć G-Sync? Na każdym monitorze!

HP Connected Photo. Zaloguj się do komputera za pomocą konta Microsoft.

Настройка общего доступа к принтерам на операционных системах Windows | Dell Россия

Kliknij kafelek OneDrive w menu Start. Przenieś wskaźnik myszy w prawy dolny róg, aby otworzyć menu paneli funkcji, a następnie kliknij panel udostępniania. W prawym okienku wybierz żądany tryb udostępniania: poczta e-mail, HP Connected Photo lub media społecznościowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz udostępnić. Wybierz z listy opcję Udostępnij i kliknij pozycję OneDrive.

Keintungan Dan Krugian Trading

Na stronie usługi OneDrive zaloguj się do swojego konta, klikając przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu. Na ekranie udostępniania wybierz jedną z następujących opcji: Zaproś osoby Możesz zapraszać kontakty e-mail, aby umożliwić im wyświetlenie pliku, a także jego edycję lub zmianę opcji konta. Na ekranie udostępniania kliknij kartę Zaproś osoby w obszarze Udostępnij w lewym okienku.

  1. Autopointy opcji binarnych

W polu Do w prawym okienku wprowadź adresy e-mail kontaktów, aby umożliwić tym osobom wyświetlenie pliku. W razie potrzeby wpisz wiadomość w polu Dodaj szybką uwagę.

EZVIZ - Creating Easy Smart Homes

Aby zmienić ustawienia wyświetlania, kliknij łącze Adresaci mogą tylko wyświetlać. Jeśli chcesz, by adresaci korzystali z konta Microsoft podczas uzyskiwania dostępu do pliku, z drugiego menu rozwijanego wybierz opcję Adresaci muszą być zalogowani za pomocą kont Microsoft. Utwórz link Można utworzyć łącze i wkleić Miedzynarodowy system handlowy Beograd do wiadomości e-mail, na blogu lub stronie internetowej.

Ksiazki na strategie transakcji opcji

Można również umożliwić edycję plików i określić łącze jako prywatne lub publiczne. Kliknij kartę Utwórz link w lewym panelu w obszarze udostępniania.

Quilpue Jakość powietrza.

Edytuj umożliwia edycję plików Opcje udostepniania w Chile, kto dysponuje łączem do tych plików. Publiczny umożliwia każdemu wyszukiwanie i wyświetlanie plików. Kliknij przycisk Utwórz link. Aby skrócić łącze: Kliknij opcję Skróć link. Aby wysłać łącze kontaktom w serwisie Twitter lub opublikować je w witrynie społecznościowej, takiej jak Facebook lub LinkedIn: Kliknij ikonę pod polem łącza w prawym okienku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Transakcje opcji udostepniania WFT

Korzystanie z przeglądarki internetowej Po zalogowaniu się do konta usługi OneDrive w Internecie można udostępniać pliki, tworzyć i udostępniać Opcje udostepniania w Chile oraz generować kody HTML do osadzenia na blogu lub stronie internetowej.

Zaloguj się do komputera lub urządzenia.