Przejdź do treści

Metody kontroli daty dostawy Metoda kontroli daty dostawy określa, jak system ustala daty dostawy, jak są obliczane alternatywne opcje dostawy i które informacje są wyświetlane. Zdefiniowanie potrzeb — rozpoczęcie transakcji zakupów jest odpowiedzią na zgłoszoną potrzebę. Planowanie powinno być elastyczne i uwzględniać zmiany popytu , harmonogramu produkcji oraz zakłócenia w funkcjonowaniu sfery zaopatrzenia i rynku dostaw opóźnienia w dostawach, nieprawidłowo zrealizowane zamówienie , co do ilości i jakości. Akceptacja Planu i złożenie zamówienia. Końcowy etap to zapłata za dostawę i ewentualnie naliczenie kar umownych dostawcy. Dostępność w przyszłości — Pokazuje w sposób graficzny bieżącą i przyszłą dostępność w oddziale i magazynie wybranych w obszarze Dostawy alternatywne.

Przykładowe wydarzenia Launchpad Ta strona została wydrukowana dnia Apr 05, Za pomocą aplikacji Launchpad można uruchamiać takie wydarzenia jak sprzedaż, drop produktów i zwroty zapasów do magazynu.

Zautomatyzuj rabaty Możesz użyć aplikacji Launchpad, aby udzielać rabatów od cen swoich produktów na czas trwania wydarzenia wyprzedaży. Dodając produkty do swojego wydarzenia, możesz zdecydować o Opcje zapasow Marketing kolekcji produktów i wprowadzeniu rabatu procentowego dla każdej kolekcji produktów indywidualnych i wprowadzeniu ustalonych cen dla produktów lub rabatów procentowych Uwagi dotyczące rabatów W czasie trwania promocji Twoje produkty są oferowane klientom po obniżonej cenie.

Po zakończeniu wydarzenia Twoje ceny zmienią wartości na te sprzed wyprzedaży.

Opcje zapasow Marketing

Karty prezentowe podlegają nieco innym regułom niż standardowe produkty, ponieważ są uznawane za formę waluty. Jeśli udzielasz rabatu na karty prezentowe dla swojego wydarzenia, ich wartość zostanie obniżona o wybraną kwotę. Wartość, na jaką można je zrealizować, zostanie również pomniejszona o tę kwotę.

Opcje zapasow Marketing

Uwagi dotyczące rabatów zbiorczych Po utworzeniu rabatu zbiorczego dostępne są następujące opcje: Procent obniża cenę produktów do procentu ceny regularnej. Ta opcja ma zastosowanie do kolekcji i produktów. Nowa cena jednostkowa określa dokładnie, jaka będzie cena wszystkich pozycji.

  1. Proces zaopatrzenia – Encyklopedia Zarządzania
  2. Przykładowe wydarzenia Launchpad Ta strona została wydrukowana dnia Apr 05,

Ta opcja dotyczy Wskazniki handlowe FXCM. produktów, a nie kolekcji.

Ustalona kwota zmniejsza cenę wszystkich pozycji o określoną kwotę. Utwórz automatyczne rabaty Utwórz zdarzenie Launchpad.

Opcje zapasow Marketing

W sekcji Rabaty zaznacz opcję Zastosuj rabaty do swoich produktów i kolekcji. Aby dodać rabaty do produktów, kliknij Dodaj produkty.

Wyświetl raporty dotyczące zapasów

Opcje zapasow Marketing celu dodania rabatów do całych kolekcji, kliknij Dodaj kolekcje. Opcjonalnie: Aby zastosować ten sam rabat do wielu produktów i kolekcji, kliknij Bulk discounts. Opcjonalnie: Aby określić rabaty dla pojedynczych produktów i kolekcji, wprowadź procent rabatu lub nową cenę sprzedaży.

W tym artykule Ważne Rozwiązanie Dynamics for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics

Wybierz Procent, Nową cenę jednostkową lub Stałą kwotę. Wprowadź wartość rabatu, który chcesz zaoferować.

Opcje zapasow Marketing

Kliknij opcję Zastosuj. Zautomatyzuj premiery produktów Możesz zaplanować, kiedy nowy produkt pojawi się w Twoim sklepie online i innych kanałach sprzedaży.

Opcje zapasow Marketing

Premiery produktów są również określane jako dropy produktów lub wprowadzenia produktów do sprzedaży. Wprowadzenie premierowego produktu powoduje udostępnienie go w kanałach sprzedaży.

Zanim zaczniesz

Procedura automatyzacji wydań produktów zależy od tego, czy masz dostęp do funkcji Statusu produktu, która jest obecnie dostępna w wersji beta. Sklepy uczestniczące w wersji beta mają widoczną sekcję statusu produktu obok tytułu i opisu produktu. Pozostałe sklepy mają sekcję Dostępność produktu.

Opcje zapasow Marketing