Przejdź do treści

Listę pozycji dokumentu można wyłączyć wybierając przycisk z trzema trójkątami znajdujący się pomiędzy obiema listami. Można także skorzystać z dokumentu PW oznaczającego przyjęcie wewnętrzne. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to system teleinformatyczny, którego zadaniem jest przetwarzanie danych związanych z obrotem produktami leczniczymi. Data dokumentu — zakres dat, w których został wystawiony dokument. Dokumenty magazynowe Dokumenty magazynowe w systemie WMS przeznaczone są do prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to system teleinformatyczny, którego zadaniem jest przetwarzanie danych związanych z obrotem produktami leczniczymi.

Na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych jednostki takie jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa, a tym samym dbać o dobro pacjentów.

Proces podłączenia do środowiska produkcyjnego ZSMOPL składa się z następujących kroków: Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu na platformie P2. Korzyści wynikające z raportowania do ZSMOPL: Wiedza o ewentualnych brakach w dostępności produktów leczniczych, Monitorowanie bieżącej dostępności produktów leczniczych na dowolnych obszarach Polski, Usprawnienie działań zapewniających pacjentom dostęp do skutecznej farmakoterapii, Szybsza reakcja organów nadzorujących w przypadku System obrotu PZ.

produktów leczniczych na rynku. Jak możemy pomóc?

System obrotu PZ.

Jeśli komunikat został odrzucony z kodem błędu, podmiot jest zobowiązany poprawić błędne transakcje i niezwłocznie przesłać komunikat ponownie. Odrzucony komunikat traktowany jest jako niedostarczony.

System obrotu PZ.

Jeżeli komunikat został zweryfikowany formalnie jako poprawny z ostrzeżeniem, traktowany jest jako dostarczony. Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września r. Informacje ogólne na temat komunikatów Jako pierwszy komunikat do ZSMOPL przesyłamy IBO — czyli bilans otwarcia zawierający stany magazynowe dla wszystkich produktów aktualnie dostępnych w podmiocie.

UWAGA! Ważna aktualizacja Kamsoft w związku z raportowaniem ZSMOPL:

Podmioty prowadzące apteki są zobowiązane do przesyłania komunikatu dotyczącego zakupu hurtowego, komunikatu dotyczącego przyjęć magazynowych oraz komunikatu dotyczącego sprzedaży detalicznej.

Każdy komunikat powinien zawierać następujące dane o produkcie: liczbę opakowań, dane identyfikujące podmiot, wartość netto bez rabatów, upustów i bonifikat oraz dane zbywcy i nabywcy.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to system teleinformatyczny, którego zadaniem jest przetwarzanie danych związanych z obrotem produktami leczniczymi. Na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych jednostki takie jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa, a tym samym dbać o dobro pacjentów. Proces podłączenia do środowiska produkcyjnego ZSMOPL składa się z następujących kroków: Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu na platformie P2. Korzyści wynikające z raportowania do ZSMOPL: Wiedza o ewentualnych brakach w dostępności produktów leczniczych, Monitorowanie bieżącej dostępności produktów leczniczych na dowolnych obszarach Polski, Usprawnienie działań zapewniających pacjentom dostęp do skutecznej farmakoterapii, Szybsza reakcja organów nadzorujących w przypadku braków produktów leczniczych na rynku. Jak możemy pomóc?

Produkty monitorowane identyfikowane będą w komunikacie za pomocą: Kodu handlowego EAN lub kodu równoważnego - jeśli transakcja dotyczy produktu zawartego w Rejestrze Produktów Leczniczych Numeru zapotrzebowania - jeśli transakcja dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego.

Informacje dotyczące transakcji i stanów magazynowych komunikat obrotów i stanów należy przekazywać niezwłocznie po zakończeniu działalności podmiotu.

  1. Faktura a PZ — księgowanie różnic w dokumentach
  2. Konto demonstracyjne Opcje binarne IQ

W przypadku podmiotów prowadzących System obrotu PZ. w trybie całodobowym, dane należy przekazać niezwłocznie po zakończeniu doby. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny jest zobowiązany również do przesyłania komunikatu dotyczącego braków.

Powrót do strony głównej Do czego służą dokumenty magazynowe? Dokumenty magazynowe stanowią podstawę poprawnego księgowania obrotów towarów oraz świadczonych usług.

Komunikat ten powinien być przesyłany Jakie sa opcje akcji dla pracownikow ciągu 24 godzin od wystąpienia przypadku braku możliwości wykonania obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o których mowa w wykazie określonym w art.

Zgłaszanie błędów Znalazłeś błąd? Daj nam znać o napotkanych problemach w systemie P1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy problemów Na skróty.

System obrotu PZ.