Przejdź do treści

Realizacją procesu zajmować się będą bezpośrednio prezes zarządu pan Dominik Dymecki oraz członek rady nadzorczej pan Paweł Jeleniewski. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W okresie ostatnich kilku miesięcy doradzali m. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa Prawna: Art. Zarząd Apollo Capital S. Przegląd opcji strategicznych ma na celu obranie jak najlepszej strategii prowadzącej do długofalowego wzrostu wartości Spółki.

Tajna strategia na zysk z opcji binarnych Al Majed System Trading Est

Reklama Zarząd przeglądać będzie i rozważy różne opcje, w tym, ale nie wyłącznie: - pozyskanie nowego znaczącego inwestora lub inwestorów- pozyskanie partnera strategicznego, - dokonanie zmian w strukturze bilansu, w tym nabycie lub zbycie istotnych aktywów spółki, W związku z powyższym Spółka może, między innymi, prowadzić rozmowy z pośrednikami, doradcami oraz potencjalnymi partnerami, a także, po zawarciu stosownych umów Transakcje opcji APC poufności, udostępniać im informacje na temat spraw Spółki lub poszczególnych aktywów.

Spółka nie zamierza zlecać doradztwa w zakresie przeglądu opcji strategicznych podmiotowi zewnętrznemu.

APOLLO - notowania spółki

Realizacją procesu zajmować się będą bezpośrednio prezes zarządu pan Dominik Dymecki oraz członek rady nadzorczej pan Paweł Jeleniewski. Osoby te posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych transakcji na rynku kapitałowym.

Jak handlowac opcjami binarnymi bez straty Nieuregulowane brokerzy opcji binarnych

W okresie ostatnich kilku miesięcy doradzali m. Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu.

Opcje akcji NSO vs ISO Dodatkowa praca w domu Wilno

Na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ksiega systemu handlowego Opcje udostepniania uslug transakcyjnych