Przejdź do treści

Do każdej wytycznej i kryterium sukcesu WCAG 2. Technologie mogą być używane w sposób nie wspierający dostępności np. Uwaga: Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu, jest w tym przypadku uznawany za istotny. Może to się odbić wyjątkowo niekorzystnie na pracy z dyskami twardymi one to właśnie lubią pracować na IRQ 14 i

Opisy najważniejszych ustawień, jakie mogą znaleźć się w oknie konfiguracyjnym BIOSu. Przeglądając panel konfiguracyjny BIOSu znajdziemy opcje, które umożliwiają określenie parametrów pracy najważniejszych urządzeń wchodzących w skład zestawu komputerowego, takich jak karta graficzna, pamięć, napędy dyskietek, dyski twarde Standard Cmos Setup.

W kolejnym menu możemy określić parametry pracy płyty głównej i procesora Bios Features Setup. Decydujemy między innymi o tym, w którym napędzie najpierw komputer ma szukać systemu operacyjnego.

Możemy również określić parametry pracy układów odpowiedzialnych za komunikację wewnątrz komputera oraz między komputerem a urządzeniami peryferyjnymi - do tego służy panel Integrated Peripherals. Z kolei zmian dotyczących ustawień specyficznych dla danego typu chipsetu, tj. Oprócz tego można zmienić parametry pracy modułu oszczędzania energii Power Management Setupa także poznać dokładne informacje o wykorzystaniu zasobów komputera, takich jak przerwania IRQ i kanały DMA.

Polecenie to umożliwia nam zapisanie zmian wprowadzonych w BIOSie i restart komputera. Oczywiście można też zrezygnować z faktycznego dokonania zmian Exit without Saving. W razie niepowodzenia, możemy jednak zawsze przywrócić, rygorystycznie dobierane, standardowe ustawienia BIOSu, gwarantujące stabilną pracę systemu Load BIOS Defaults lub konfigurację opracowaną przez Transakcje opcji udostepniania FDC płyty głównej Load Setup Defaults.

Jeśli chcemy zabezbieczyć dostęp do ustawień konfiguracyjnych przed niepowołanymi osobami, możemy określić hasło użytkownika User Password ; jeśli chcemy natomiast całkowicie zabezpieczyć komputer przed niepożądanym dostępem, możemy ustawić Supervisor Password. Ustawiane tutaj opcje nie mają jednak praktycznie żadnego wpływu na szybkość i stabilność komputera. Co najwyżej zdefiniowanie na sztywno parametrów dysków twardych może przyśpieszyć nieco start systemu - o czas, jaki BIOS poświęca na detekcję i autokonfigurację dysków twardych ok.

Pierwsza częśc ustawień to ustawienia daty i czasu. Opcja Date pozwala ustawić datę systemową dzień, miesiąc, roka opcja Time czas systemowy.

Ogłoszenia Lubelskie - OLX.pl - koperta fdc

Oprócz tego, w niektórych wersjach BIOSu, możemy skonfigurować automatyczną zmianę czasu z zimowego na letni lub z letniego na zimowy. Spowoduję to odpowiednie zmiany w pierwszą niedzielę kwietnia lub ostatnią niedzielę października. Jeśli nie mamy takiej opcji, zawsze jest szansa, że czas za nas przestawi system operacyjny.

Kolejna ważna rzecz w tym menu to konfiguracja dysków twardych. W odpowiednie pola należy wpisać parametry dysku, które można zazwyczaj znaleźć na jego obudowie. Teoretycznie można wybrać jeden z kilkudziesięciu różnych typów dysków, ale czasem bywa tak, że na liście nie ma naszego typu dysku.

Oprócz tego, w tym podmenu, możliwe jest ustawienie typu napędu dla pierwszej stacji dyskietek Floppy Drive A. Do wyboru są typowe napędy 3,5" 1. Możemy też oczywiście wyłączyć stację dyskietek, wybierając NONE.

Podobnie Transakcje opcji udostepniania FDC parametr TYPE dla drugiej stacji dyskietek. Panel Video Display Type pozwala określić typ zainstalowanej karty graficznej, a dokładniej jej tryb pracy. Można w ten sposób kazać BIOSowi całkowicie ignorować wszelkie napotkane błędy opcja No errors; oprócz tych bardzo poważnych, tj. Domyślnie jest jednak wybrana opcja All Errors - po wykryciu błędu BIOS zatrzyma się i będzie czekał na interwencję użytkownika.

Mogą być też wyświetlane tylko ostrzeżenia o błędzie Warning. Zmiany parametrów mogą w bardzo znaczący sposób wpłynąć na szybkość pracy komputera w DOSie oraz nieco zwiększyć wydajność w innych, nowszych systemach 4 System handlu ekranem, Win9x.

Zabezpieczenie często generuje fałszywe alarmy zmiana etykiety dysku, stworzenie partycji, instalacja nowego systemu operacyjnego - to tylko niektóre z czynności, które muszą zmienić MBR. Włączenie tej opcji powoduje widoczny gołym okiem wzrost wydajności.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Przyśpiesza proces uruchamiania komputera np. Niekiedy jednak umknąć mogą ukryte wady podzespołów. Boot Sequence - pozwala określić kolejność sprawdzania dysków w poszukiwaniu systemu operacyjnego a dokładniej - sektora MBR zawierającego kod rozruchu dysku.

Jeśli sprawdzanie nie powiedzie się, zgłaszany jest błąd. Najbezpieczniej ustawić tutaj kolejność C, A, SCSI -przyśpieszy to start systemu o czas zużywany na sprawdzenie czy w stacji dyskietek znajduje się dyskietka systemowa oraz utrudni zarażenie komputera wirusami boot-sectora, przenoszonymi często na dyskietkach. Swap Floppy Drives - umożliwia zamianę nazwy stacji A: na B: i odwrotnie.

Transakcje opcji udostepniania FDC

Dzięki temu można uruchomić komputer z dyskietki stacji B: normalnie komputer sprawdza tylko dyskietkę w stacji A:. Boot From LAN - Wskazniki TradingView. tej opcji umożliwia uruchomienie systemu operacyjnego nie z dysku, ale poprzez sieć lokalną ważne dla terminali bezdyskowych.

Dla poprawności działania tej opcji wymagana jest karta sieciowa z tzw. Włączenie tej opcji może przyśpieszyć pracę aplikacji w DOSie. W innych systemach różnica jest praktycznie niezauważalna często przepisywanie zawartości pamięci następuje automatycznie.

Są to zazwyczaj pamięci ROM kart rozszerzeń, kart sieciowych itp. W szczególnych przypadkach może to spowodować złe funkcjonowanie bądź to kart, bądź różnorakich sterowników pamięci rozszerzonej EMMa wykrycie takich usterek jest bardzo trudne. Mniej ważne opcje: Boot Up System Speed - określa szybkość pracy systemu podczas uruchamiania.

Na tak zabezpieczonej stacji nie da się nic zapisać.

Konfiguracja BIOSu

Metodę tę można stosunkowo łatwo obejść np. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, można ustawić tę opcję na HIGH. W nowszych chipsetach funkcja ta jest zaimplementowana na stałe. Włączenie jej powinno nieco zwiększyć wydajność, lecz przyrost może być znikomy. Typematic Delay - ustawienie czasu w milisekundachpo upływie którego, po wciśnięciu klawisza klawiatury, będzie on Transakcje opcji udostepniania FDC powtarzany. Ustawienie zazwyczaj ignorowane w nowszych systemach operacyjnych i niektórych klawiaturach.

Podobnie opcja Typematic Rate określa częstotliwość powtarzania klawiszy. Security Option - określa metodę sprawdzania hasła podczas uruchamiania komputera. Ma to na celu poprawę współpracy tego typu kart z kartami grafiki na PCI błędy wyświetlania kolorów itp. W newralgicznych sytuacjach, włączenie tej opcji zwalnia jedno przerwanie może sie przydać i jeden zakres adresow. W razie wystąpienia na dysku błędów tzw. W nowszych wersjach tej technologii dysk sam dba o uszkodzone miejsca i w razie problemów przenosi z nich dane do innych sprawnych obszarów dysku.

Dotyczy to starszych dysków, które potrzebowały realtywnie długiego czasu na rozruch. Opcje całkiem kosmetyczne: Memory Test Tick Sound - obecnie już praktycznie niespotykana opcja pozwalająca po zakończeniu testu pamięci wydać dźwięk beep z głośniczka.

Niektóre z nich mają duży wpływ na szybkość pracy komputera, w szczególności transferu danych między urządzeniami Transakcje opcji udostepniania FDC urządzeniami a procesorem. Wyłączenie zwalnia przerwanie IRQ 6. Zazwyczaj nie ma potrzeby wyłączania tej opcji, o ile oczywiście nie korzysta się ze specjalnych sterowników dysków IDE na oddzielnych kontrolerach lub nie używa się dysków SCSI. Włączenie opcji Auto powoduje, że dysk zostaje skonfigurowany przez BIOS zgodnie z zalecanymi ustawieniami producenta.

Zalecane jest włączenie Auto. Ustawienie na siłę zbyt wysokich wymagań odbije się niekorzystnie na pracy dysku, uniemożliwiając jego prawidłowe funkcjonowanie: w najlepszym wypadku przekłamania i błędne zapisy danych.

Może zmniejszyć wydajność starszych systemów.

Transakcje opcji udostepniania FDC

Jeżeli mamy tylko jedną kartę, to oczywiści ustawiamy tu taki typ, jaki mamy w posiadaniu. Przy zastosowaniu specjalnej karty sieciowej z tzw. BootROM-em, urządzenie to, po otrzymaniu specjalnego sygnału, potrafi obudzić komputer.

Opcja Standard odpowiada typowemu portowi RS Dla portów podczerwieni trzeba ustawić standard, w którym pracuje urządzenie IrDA 1. Jeżeli urządzenie pozwala, można pozostać przy EPP1. O ile nie ma przeciwwskazań, należy wybrać numer 3 zamiast 1, z którego często korzystają karty muzyczne. Najlepiej ustawić zgodnie ze specyfikacją urządzenia.

Transakcje opcji udostepniania FDC

Jest to szczególnie istotne dla posiadaczy notebooków i tym podobnego sprzętu, zasilanego bateryjnie. Posiadacze komputerów stacjonarnych powinni ostrożnie konfigurować zarządzanie energią - nie zawsze i nie Transakcje opcji udostepniania FDC programy są skłonne do współpracy z zaawansowanymi funkcjami oszczędzania energią. Uwaga jednak: często wyłączany monitor lub dyski twarde, co prawda zużywają mniej energii na działanie, ale jednocześnie ich żywotność maleje w sposób drastyczny.

Transakcje opcji udostepniania FDC

Obecnie też większość systemów ignoruje ustawienia BIOSu i posiłkuje się własnymi sterownikami. Najpierw musimy zdecydować, czy w ogóle chcemy zajmować się funkcjami oszczędzania energii.

Służy do tego opcja Global Power Management Setting. Włączenie jej pozwala korzystać z dalszych opcji. Niekiedy spotykane są w tym miejscu predefiniowane ustawienia - tzw. Oznacza to, że karta graficzna i monitor są zgodne ze standardem oszczędzania energii DPMS.

Dzięki temu możliwe jest ustawianie z poziomu systemu operacyjnego dodatkowych trybów pracy, takich jak uśpienie, wyłączenie itp. Doze Mode Timeout - czas, po upływie którego komputer przejdzie w tryb jałowy doze czyli przełączy procesor w taki tryb minimalna prędkość, wyłączenie niektórych modułów, np.

Jeśli dodatkowo włączymy Standby Mode Timeout, wyłączone zostaną dyski twarde i karty grafiki. Pojawienie się aktywności na danym przerwaniu będzie oznaczało obudzenie komputera. Resume By Ring - jeżeli posiadamy płytę ATX, zasilacz sterowny programowo, uaktywnimy tę opcję oraz podamy na port szeregowy sygnał Ring Indicator, to możemy włączyć nasz komputer nie dotykając włącznika ani klawiatury.

Transakcje opcji udostepniania FDC

Teoretycznie komponenty typu PnP Plug and Play, czyli w wolnym tłumaczeniu: Transakcje opcji udostepniania FDC i Używajpowinny wykazywać tendencję do autokonfiguracji. Niekiedy jednak w praktyce część kart rozszerzeń jest wyjątkowo niechętna do współdziałania i należy je odpowiednio skonfigurować.

Konfiguracja BIOSu

Resources Controlled By - ustawienie Auto to próba prawie Handel algorytmiczny jest taki, ze bitquoin udana - ale może się nie powieść jeśli mamy np.

Ustawiając Manual sami decydujemy, jak i komu będą przyznawane poszczególne zasoby naszego komputera. Odwrotna kolejność bowiem jest niemalże zawsze skazana na klęskę.

Jeśli jednak któraś z kart reaguje nie na poziomy napięć, lecz na zbocza sygnału, należy wybrać opcję Edge. Jeżeli nie działa zalecany wybór Auto, można ręcznie przypisać numer przerwania do każdego slotu. Obecnie opcja ta jest rzadko spotykana, tak jak rzadko spotykane są karty typu Edge Triggering. Może to się odbić wyjątkowo niekorzystnie na pracy z dyskami twardymi one to właśnie lubią pracować na IRQ 14 i