Przejdź do treści

Użytkownik przed potwierdzeniem Zamówienia ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe. Logowanie następuje przez podanie przez Użytkownika loginu jakim jest adres email oraz hasła.

Ustaw ten typ tylko do odczytu, aby skonfigurować dodatki.

UstawieniaSettings OpisDescription UtwórzCreate Określa zestaw konfiguracyjny, który zostanie użyty do skonfigurowania komputera docelowego. Specifies the configuration set that will be used to configure the target computer. Zestawy konfiguracyjne to:The configuration sets are: - Nowa replika kontrolera domeny. The DNS name of the new or existing domain.

 • Rozszerzenie systemu handlu X3TC
 • Koło pasowe z korbÄ atv kosiarka do trawy 22 ? mtd ? deco-bello.pl: Home Improvement
 • Opcje handlu Torrent.
 • Opcje henkel
 • Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia r.
 •  Больше трех часов.

Ta nazwa musi być unikatowa w sieci. This name must be unique on the network.

§2 Zasady ogólne

The DNS name of the child domain or domain tree. Kontroler domeny źródła replikacjiReplication source domain controller Nazwa kontrolera domeny, z którego ma zostać AD DS źródłowa w nowej replice lub w ramach kopii zapasowej uaktualnienia kontrolera domeny.

Transakcje opcji udostepniania MDT

The name of the domain controller from which to source AD DS on new replica or backup domain controller upgrade installations. Jeśli nie podano żadnej wartości, domyślnie zostanie wybrany najbliższy kontroler domeny z replikowanej domeny.

§1 Definicje

If no value is supplied, the closest domain controller from the domain being replicated will be selected by default. KoncieAccount Konto, które ma być używane do przeprowadzania konfiguracji. The account to be used to perform the configuration. Odzyskiwanie tryb bezpieczny — hasłoRecovery safe mode password Hasło konta administratora w trybie offline, które jest używane w trybie naprawy AD DS. When selected, DNS will be installed if it has not already been installed. Uczyń ten kontroler domeny serwerem wykazu globalnego GC Make this domain controller a global catalog GC server Określa, czy replika również będzie serwerem GC.

Specifies whether the replica will also be a GC server. Po wybraniu komputera docelowego zostanie skonfigurowany jako serwer GC, Jeśli źródłowy kontroler domeny jest serwerem GC. When selected, the target computer will be configured as a GC server if the replication source domain controller is a GC server.

Informacje o produkcie

Zaczekaj tylko na replikację krytycznąWait for critical replication only Po wybraniu tego ustawienia określa, że Transakcje opcji udostepniania MDT fazie replikacji narzędzia Dcpromo jest źródłem tylko krytyczna replikacja.

When selected, this setting specifies that only critical replication is sourced during the replication phase of Dcpromo. Niekrytyczne replikacje są wznawiane, gdy komputer jest ponownie uruchamiany jako kontroler domeny. Noncritical replication resumes when the computer restarts as a domain controller.

Szczegóły techniczne

Poziom funkcjonalności lasuForest functional level Określa poziom funkcjonalności nowego lasu. Specifies the functional level for a new forest.

Specifies the functional level for a new domain.

Transakcje opcji udostepniania MDT

Jeśli katalog istnieje, musi być pusty. If the directory exists, it must be empty. Jeśli nie istnieje, zostanie utworzony. If it does not exist, it will be created.

Ilość wolnego miejsca na dysku w wybranym dysku logicznym musi wynosić megabajtów MBa może być większa, gdy napotkane są błędy zaokrąglania i w celu uwzględnienia wszystkich obiektów w domenie. Free disk space on the logical drive selected must be megabytes MB and possibly larger when rounding errors are encountered and to accommodate all objects in the domain.

Regulamin sprzedaży

Aby uzyskać najlepszą wydajność, katalog powinien znajdować się na dedykowanym dysku twardym. For best performance, the directory should be located on a dedicated hard disk. Katalog musi znajdować się na partycji sformatowanej przy użyciu systemu plików NTFS w wersji 5,0. The directory must be located on a Transakcje opcji udostepniania MDT that is formatted with the NTFS version 5.

 1.  - Почему же вся переписка Северной Дакоты оказалась в твоем компьютере.
 2. Нарочито медленно она взяла из ведерка кубик льда и начала тереть им соски.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, katalog powinien znajdować się na innym fizycznym dysku twardym niż system operacyjny. For best performance, the directory should be located on a different physical hard disk than the operating system. The value of an existing AD DS site on which to locate the new domain controller.

Jeśli nie zostanie określony, zostanie wybrana odpowiednia lokacja.

Transakcje opcji udostepniania MDT

If not specified, an appropriate site will be selected. Ta opcja ma zastosowanie tylko do nowego drzewa w nowym scenariuszu lasu.

Transakcje opcji udostepniania MDT

This option only applies to the new tree in a new forest scenario. W przypadku wszystkich innych scenariuszy lokacja zostanie wybrana przy użyciu bieżącej konfiguracji lokacji i podsieci lasu.

 • Tla dla opcji binarnych
 • Tematy pomocy dotyczące zestawu - Microsoft Deployment Toolkit | Microsoft Docs
 • Zjednoczone opcje akcji opieki zdrowotnej
 • Wygasla rachunkowosc na transakcje opcji akcji
 • Regulamin sprzedaży Regulamin sprzedaży biletów Sunrise Festival Internetowy system umożliwia rejestrację Użytkownika, założenie indywidualnego konta, korzystanie z pełnej funkcjonalności konta, w tym zakup biletów na imprezę masową Sunrise Festival organizowaną przez MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 • Ustaw ten typ tylko do odczytu, aby skonfigurować dodatki.

For all other scenarios, a site will be selected using the current site and subnet configuration of the forest. This task sequence step configures the DHCP server service on the target computer.