Przejdź do treści

W takiej sytuacji faktura zostanie wysłana oddzielnie, na adres podany do celów wystawienia faktury. Jeśli kurier nie będzie w stanie doręczyć przesyłki, paczka zostanie zwrócona do nadawcy. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Koszt dostawy standardowej dla jednego zamówienia wynosi 25,50 zł.

Zdarza się, że przesyłki wracają do nas jako niedostarczone.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ponieważ nie mamy możliwości ponownego wysłania paczki, która zostanie do nas zwrócona, w przypadku gdy kurier zwraca nam paczkę jako niedoręczoną, zwracamy zamawiającemu pełne koszty zakupu, włącznie z kosztami dostawy. Jeśli nadal chcesz dokonać zakupu, należy złożyć nowe zamówienie.

  • Zmiana miejsca rejestracji USG, RTG, TK | Szpital Bocheński
  • Czy zamówienie może zostać wysłane na kilka adresów?
  • Służy to zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług oraz pomaga w doskonaleniu funkcjonalności serwisu.
  • Str. - Piłka nożna - wyniki meczów na żywo, informacje i relacje live
  • Sztuczki o podwojnych

Składając zamówienie, należy sprawdzić, czy adres został podany poprawnie. Jeśli kurier nie będzie w stanie doręczyć przesyłki, paczka zostanie zwrócona do nadawcy. W takim przypadku koszty zakupu zostaną zwrócone kupującemu, a informacja o zaistniałej sytuacji zostanie przesłana mailem.

opcje call i put - podstawy 1

Jeśli chcesz złożyć nowe zamówienie na prezent, lepiej wcześniej poinformować odbiorcę o planowanej dostawie prezentu. W takim wypadku kurier zwraca przesyłkę do nadawcy.

Transakcje opcji udostepniania USG

Czy mogę śledzić swoją przesyłkę? Tak, po tym jak przesyłka zostanie nadana, istnieje możliwość śledzenia paczki. Informacje dotyczące możliwości śledzenia przesyłki znajdziesz w szczegółach zamówienia.

Zasady przechowywania plików Cookies

Otrzymasz też e-mail z linkiem. Niezależnie od warunków wskazanych w ust. Trzykrotne niezaliczenie egzaminu powoduje konieczność rozpoczęcia od nowa procedury uzyskiwania Certyfikatu. Do egzaminu testowego należy przystąpić nie wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy od ostatniego niezaliczonego egzaminu.

USG, USG Doppler

Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego jest odbycie wymaganych kursów oraz przesłanie wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem na minimum 30 dni przed terminem egzaminu na adres: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość, ul.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów i przedłużania ważności certyfikatów: bozena.

Transakcje opcji udostepniania USG

Zapisy na kursy i egzaminy: www. Za wydanie Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego naliczana jest opłata w wysokości ,00 - na podstawie wystawionego rachunku. Certyfikaty wydane przez PTU zachowują swoją ważność przez okres 5 lat od daty ich wydania.

Przesłanie potwierdzenia przyjęcia Wniosku o Certyfikację jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy o Certyfikację. Umowa o Certyfikację zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia upływu ważności Certyfikatu.

W przypadku uzasadnionego przerwania procesu Certyfikacji, Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na pisemny wniosek strony, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca.

Szybki kontakt

W szczególności Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku niespełnienia przez Zamawiającego któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie, niezbędnych do uzyskania Certyfikatu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Minimalna liczba uzyskanych i udokumentowanych punktów potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami uczestnictwa, zaświadczeniami o opłaceniu składek członkowskich, autorstwo artykułów naukowych, rozdziałów w książkach, monografiach, atlasach w każdym roku kalendarzowym, nie może być mniejsza niż 50 punktów, licząc od następnego roku po uzyskaniu Certyfikatu.

Liczba zebranych punktów niezbędna do odnowienia ważności Certyfikatów PTU w okresie pięciu lat, nie może być mniejsza niż punktów. W przypadku posiadania więcej niż jednego Certyfikatu, wymagana liczba punktów koniecznych do przedłużenia każdego z posiadanych zakresów wynosi Punkty uzyskane wg pkt.

Transakcje opcji udostepniania USG

Uzyskanie większej liczby niż 50 punktów w danym roku kalendarzowym, nie zwalnia z obowiązku uzyskania minimum 50 punktów w kolejnym roku kalendarzowym. Osoby, które nie spełniają powyższych warunków mogą ponownie ubiegać się o certyfikat PTU po spełnieniu wszystkich opisanych wyżej warunków jak dla osób, które ubiegają się o uzyskanie certyfikatu po raz pierwszy Wykaz Punktów akredytacyjnych możliwych do zdobycia zgodnie z niniejszym Regulaminem: Uczestnictwo w kursach krajowych z zakresu tematyki ultrasonograficznej szczebel podstawowy lub doskonalący mających patronat naukowy PTU- 1 pkt za każdą godzinę kursu.

Wymagane stosowane pisemne potwierdzenie. Uczestnictwo w zjazdach, kongresach, sympozjach, kursach krajowych z zakresu tematyki ultrasonograficznej organizowanych przez krajowe towarzystwa ultrasonograficzne i naukowe organizacje ultrasonograficzne lub diagnostyki obrazowej - 1 pkt za każdą godzinę kursu.

Transakcje opcji udostepniania USG

Wymagane stosowne zaświadczenie. Uczestnictwo w zjazdach, kongresach, sympozjach, kursach zagranicznych z zakresu tematyki ultrasonograficznej organizowanych przez zagraniczne towarzystwa ultrasonograficzne i międzynarodowe naukowe organizacje ultrasonograficzne lub diagnostyki obrazowej - 3 pkt za każdą godzinę kursu.

Dane kontaktowe

Uczestnictwo Lokalne, wewnętrzne spotkania naukowe o tematyce ultrasonograficznej posiadające akredytację merytoryczną PTU- 1 pkt za każdą godzinę spotkania — maximum 8 pkt. Staże szkoleniowe krajowe i zagraniczne o tematyce ultrasonograficznej: do 1 tygodnia - 6 pkt, do 2 tygodni - 12 pkt, powyżej 2 tygodni 6 pkt za każdy następny tydzień szkolenia.

Wszystkie zwroty uzgadniać powinny być uzgodnione wcześniej drogą e-mailową: kontakt znajomaklinika. Klient będący konsumentem może: zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.

Transakcje opcji udostepniania USG

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września r. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Tryb i zasady Certyfikacji O przyznanie Certyfikatu może wystąpić każdy lekarz, niezależnie od posiadanej specjalizacji lub w trakcie jej zdobywania.

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady dlakonsumentow. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Umowy. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta.

Transakcje opcji udostepniania USG

Serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z Serwisem reklamodawcy oraz firmy badawcze.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. Klient Kupujący — Kupującym w Serwisie Internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem. Konsument — za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedmiot transakcji — Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

Jeśli Klient wyraża zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci przeglądarki Klienta. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Można dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisuw opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall np. Norton Internet Security. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożność pełnego wykorzystania opcji Serwisu.

Nie można między innymi zalogować się na konto Klienta. Poniżej znajdują się informacjęe, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Jeżeli Klient używa przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.

Jeżeli Klient używa przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj. Jeżeli Klient używa przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie tzw. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Informacje w formularzach. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia oznaczenie czasu, adres IP Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Jeżeli Klient używa przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj. Pliki cookies tzw. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniudzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w Kombinacje handlowew sieci Google.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.