Przejdź do treści

Godzina Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako czas, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu. Przyjrzyjmy się możliwościom, jakie daje zaprezentowany powyżej kreator. Pasek formatowania Pasek formatowania odpowiada za opcje formatowania czcionek: wybór czcionki, jej rozmiaru, pogrubianie oraz kursywa oraz wyśrodkowanie. Pierwszą możliwością jest dołączenie szablonu wykresu na etapie projektowania wizualizacji. W tym tekście skoncentrujemy się na pierwszym elemencie procesu automatyzacji — wykorzystaniu syntaxu.

Najczęściej istnieje konieczność zmiany jakichś ustawień wizualnych — czcionki, kolorystyki, grubości linii. Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij się przykładowemu wykresowi. Obrazuje on ogólny poziom zadowolenia z życia w pewnej miejscowości. Wykres zawiera w sobie pewną sztuczkę. Tak naprawdę nie jest to prosty wykres słupkowy, ale wykres nakładany, dzięki czemu możemy wykorzystać dodatkową zmienną do automatycznego kolorowania słupków — nie trzeba każdemu z nich ręcznie ustawiać barwy.

Czyli zmienna koloru grupuje osoby o niskich ocenach zadowolenia w kategorię Niezadowoleni, osoby o obojętnych ocenach łączone są w drugą kategorię a osoby o najwyższych ocenach przyjmują dla zmiennej koloru trzecią, najwyższą wartość.

Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij

Rysunek 1. Wykres wykonany w szablonie domyślnym Cel, jakim było kolorowanie słupków na prostym wykresie został osiągnięty.

Program pozwala użytkownikowi na zapisanie, a następnie uruchomienie wszystkich procedur związanych z pobraniem i przygotowaniem danych, analizą, tworzeniem obiektów wynikowych, aktualizacją raportu oraz publikacją wyników. W tym tekście skoncentrujemy się na pierwszym elemencie procesu automatyzacji — wykorzystaniu syntaxu. Praktycznie każda uruchomiona poprzez menu użytkownika procedura w programie istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasadytworzy w tle polecenie, które jest wykonywane przez silnik analityczny programu. Plik dziennika to jednak ostateczność w sytuacji, w której utraciliśmy nasze polecenia lub z różnych przyczyn nie zarchiwizowaliśmy ich. Powszechnie wykorzystywaną w bieżącej pracy opcją jest zapisywanie skryptów wykonywanych procedur do dziennika poleceń w tym samym aktywnym pliku raportu, w którym program umieszcza wyniki naszych analiz.

Jednak od strony wizualnej wykres posiada kilka wad. Na początku zajmiemy się modyfikacją ustawień wizualnych wykresu. Ręczna zmiana ustawień dla dużej ilości wykresów jest j czasochłonna, dlatego też w kolejnych częściach zaprezentowana zostanie możliwość zapisu wybranych ustawień do pliku szablonu, aby następnie wykorzystać je podczas automatyzacji procesu przygotowania raportów.

Decydując się na zewnętrzny plik szablonu wykresów użytkownik po dokonaniu wyboru powinien następnie wskazać własny plik z szablonem klikając przycisk Przeglądaj. Wybór zewnętrznego pliku z szablonem wygeneruje opisywane w poprzednich tekstach polecenie SET, tym razem ze słowem kluczowym CTemplate. Menu pozwala dokonać następujących modyfikacji Zmiana czcionki oraz ustawienie sposobu różnicowania elementów Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij Ramki zewnętrzne i wewnętrzne oraz linie siatki Sposób definiowania różnicowania elementów kolory albo desenie Definiowanie stylistyki oznaczeń elementów danych kolorystyka, styl linii, symbole znaczników oraz sposób Otwarcie opcji Rysunek 2.

Ustawienia domyślnego szablonu wykresu Warto Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij uwagę, że efekty dokonywanych zmian możemy natychmiast ocenić na próbkach wykresów zamieszczonych po prawej stronie kreatora. Przegląd ustawień wizualnych w kreatorze wykresów w PS IMAGO PRO wizualne Zanim przejdziemy do pracy z szablonami użytkownika przyjrzyjmy się jakich modyfikacji możemy dokonać podczas przygotowywania wykresów za pomocą kreatora.

Posiada on bardzo dużo możliwości dostosowania wizualizacji, jednak w niniejszym tekście skoncentrujemy się wyłącznie na ustawieniach wizualnych zaprojektowanego obiektu wynikowego. Rysunek 3.

Analiza danych

Kreator wykresów wraz z menu ustawień wizualnych Po zdefiniowaniu ustawień wizualizacji typ Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij zmienne istnieje możliwość otworzenia panelu bocznego, który pozwala na zdefiniowanie właściwości wskazanych elementów wykresu.

Zawartość panelu bocznego zależna jest od wybranego w kreatorze elementu słupków, opisów osi itp. Po kliknięciu wybranego obiektu zakładka [Właściwości elementu] pozwala na szczegółowe ustawienia np. Po wybraniu zakładki Wygląd wykresu i zaznaczeniu opcji Użyj niestandardowych ustawień… możemy ustawić kolorystykę, ramki oraz linie siatki. Sekcja Kolory pozwala na zdefiniowanie kolorystyki wykresu. Za pomocą listy kolorów po lewej stronie wybieramy kolejne barwy, które zostaną w zależności od stopnia złożoności wykresu przypisane do poszczególnych kategorii występujących na wykresie.

Kolory możemy wybrać z listy po prawej stronie lub też zdefiniować własną kolorystykę za pomocą przycisku Edycja. Wybór przycisku Resetuj przywraca domyślne ustawienia kolorystyczne programu. Dodatkowe możliwości daje włączenie ramek zewnętrznej i wewnętrznej w sekcji [Ramka] oraz linii siatki osobno dla osi X i Y. Jak wspomniałem Właściwości elementu pozwalają na różnorakie modyfikacje wybranych elementów wykresu.

Poszczególne obiekty można wybierać na podglądzie wykresu, albo na liście zamieszczonej w sekcji Edytuj właściwości. Wybór osi jakościowej w naszym przypadku kategorii prezentowanych na słupkach daje możliwość edycji etykiety osi pole Etykieta osiustawienie porządku sortowania lub ręczne uporządkowanie kategorii w sekcji Kategorie. Sekcja ta pozwala również na wykluczenie wybranych kategorii.

Kreator wykresów umożliwia także ukrywanie nielicznych lub pustych kategorii. Dla osi jakościowej w przypadku naszego wykresu jest to oś pionowa możliwe jest również zdefiniowanie etykiety, ale przede wszystkim możliwe jest ustawienie wartości minimalnej, maksymalnej, jednostki, wartości początkowej układu współrzędnych oraz typu skali. Edytor wykresów w PS IMAGO PRO Podobnie jak w przypadku opisywanych w poprzednich tekstach szablonów tabel także przygotowanie szablonu wykresu wymaga od użytkownika oparcia się na istniejącym szablonie.

Najpierw należy wygenerować wykres za pomocą domyślnego lub też wybranego szablonu, następnie poddać go edycji, a po uzyskaniu satysfakcjonującego efektu — zapisać. Po utworzeniu wykresu należy przejść do okna raportu, w którym znajdują się bieżące wyniki i dwukrotnie kliknąć w wybraną wizualizację.

Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij

Edytor wykresów otworzy się w nowym oknie. Aby zmodyfikować wygląd elementów należy zaznaczyć wybrany obiekt poprzez dwukrotne kliknięcie. Edytor wyposażony jest w widoczne po uruchomieniu paski narzędzi, za pomocą których możemy włączać różne elementy wykresu np.

Rysunek 4. Pasek edycji Istotną z naszego punktu widzenia opcją jest włączanie menu właściwości trzecia ikonka od lewej strony. Pasek edycji pozwala także na ustawienie opcji skalowania wykresu oraz zaznaczanie wybranych elementów ikonka z pętlą i przechodzenie do nich w danych ikonka wskaźnikaco jest przydatne zwłaszcza w przypadku wykresów rozrzutu i wskazywania przypadków odstających. Rysunek 5. Pasek opcji wykresów Ten pasek pozwala na dodawanie do przestrzeni wykresu linii referencyjnych, tytułu, stopek, pól z komentarzami, włączenie siatki, dodatkowej osi na wykresie oraz legendy.

Wykresy umożliwiają również dodanie linii pionowych, poziomych oraz linii przebiegającej zgodnie z podanym równaniem funkcji liniowej.

Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij

Rysunek 6. Pasek formatowania Pasek formatowania odpowiada za opcje formatowania czcionek: wybór czcionki, jej rozmiaru, pogrubianie oraz kursywa oraz wyśrodkowanie. Ostatnie 3 opcje dotyczą kolorowania zaznaczonych elementów wykresu: tekstu, wypełnienia oraz obramowań.

Rysunek 7. Pasek elementów Wreszcie pasek elementów pozwala, w zależności od wykresu, na włączenie etykiet, Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij słupków błędu, znaczników do wykresów liniowych lub linii dopasowania do wykresów rozrzutu. Dla tego rodzaju wizualizacji wartą zauważenia opcją jest celownik, który pozwala zaznaczyć wybrany punkt danych. Dla histogramów istotną funkcjonalnością jest dodanie krzywej normalnej, a z kolei dla wykresów kołowych - wysunięcia wybranych kategorii.

Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij

Modyfikacji większości opcji dokonujemy poprzez menu właściwości elementów, które w zależności od wskazanego obiektu może zawierać różnorodne opcje edycji. Opcji jest bardzo dużo i nie sposób jest ich w tym miejscu wszystkich omówić.

  • Skrypty | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
  • Najczęściej istnieje konieczność zmiany jakichś ustawień wizualnych — czcionki, kolorystyki, grubości linii.

Praktycznie każdy element wykresu w PS IMAGO PRO posiada możliwość edycji wyglądu: od stylu i wielkości czcionki, sortowania wartości, po kolorystykę wypełnień i obramowań prezentowanych obiektów, ustawienia skal zakres, jednostkaformat wyświetlanych wartości liczbowych i etykiet tekstowych.

Zapis szablonu wizualizacji Widzimy więc, że modyfikacja wykresu w celu dostosowania go do naszych potrzeb, wymagań korporacyjnych lub szablonu publikacji nie jest żadnym problemem. Istotna jest jednak możliwość zapisania, a następnie wykorzystania ustawień od przygotowania innych wykresów.

W tym celu możemy wykorzystać właśnie szablony wykresów. Wybór Warunki handlowe opcji polecenia spowoduje uruchomienie kreatora zapisu szablonu wykresu. Rysunek 8. Okno zapisu szablonu wykresu Zapis szablonu pozwala na dokładne zapamiętanie wskazanych ustawień.

W wykresie, na którym użyjemy szablonu, zostaną one dokładnie odwzorowane. Jeżeli przykładowo zapiszemy tytuły albo zakres osi, to osie zostaną odtworzone dokładnie z takimi samymi ustawieniami.

Wykres słupkowy — AJAX/Webview ‒ QlikView

Jeżeli zależy nam na dokładnym odwzorowaniu wykresu, to możemy zaznaczyć wszystkie ustawienia. W innym przypadku potrzeba nieco pracy, aby przygotować względnie elastyczny szablon, który będzie poprawnie działał niezależnie od danych. Przyjrzyjmy się możliwościom, jakie daje zaprezentowany powyżej kreator.

Dostępne opcje są zlokalizowane na drzewku.

Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij

Zaznaczenie opcji nadrzędnej powoduje również wybór wszystkich opcji znajdujących się na głębszych poziomach. Część zlokalizowanych na drzewku elementów ma charakter opcjonalny ustawienia etykiet czy Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij referencyjnych i pojawiają się w zależności od obecności danego obiektu na wykresie. Szablon umożliwia zapamiętanie praktycznie wszystkich ustawień wykresu za pomocą pogrupowanych w odpowiednich sekcjach opcji.

To właśnie będzie nasz szablon wykresu. Szablony przygotowane w oparciu o dany typ wykresu np.

Uruchamianie wykresu opcji Udostepnij

Jest to spowodowane różnym identyfikowaniem osi, statystyk i kategorii przez różne typy wykresów. Jeszcze bardziej sprawa komplikuje się w przypadku bardziej złożonych wykresów lub zaawansowanych wizualizacji dostępnych w menu [Predictive Solutions].

Znikło zapisywanie obszaru roboczego

Jeżeli chcemy mieć pewność sprawnego, ale również prawidłowego formatowania naszej wizualizacji powinniśmy przygotować osobny szablon dla każdego typu wykresu. Wykorzystanie własnego szablonu wykresu Jeżeli istnieje potrzeba jednorazowej zmiany szablonu wykresu to taką operację można wykonać na dwa sposoby.

Pierwszą możliwością jest dołączenie szablonu wykresu na etapie projektowania wizualizacji. Zarówno w wykresach tradycyjnych, jak również w kreatorze wykresów użytkownik ma możliwość wyboru szablonu w odpowiedniej sekcji. Wizualizacje dostępne w menu Predictive Solutions również posiadają możliwość zdefiniowania szablonu wizualnego. Zazwyczaj odpowiednia sekcja zlokalizowana jest w menu Opcje wybranego wykresu.

  • Funkcje wycofane i zmienione w programie Excel - Excel
  • Wykresy zegarowe służą do wyświetlania wartości pojedynczego wyrażenia bez wymiarów.

Rysunek 9. Wybór szablonu wykresu W efekcie do procedury tworzącej wykres w języku poleceń zostanie dodana opcja wskazująca ścieżkę do szablonu wykresu.

  1. Galaxy Note 3 | Simulator
  2. Pomoc wykresy/intrawykresy | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Jest to opcja, która sprawdza się podczas automatycznego tworzenia wykresów podczas raportowania. Drugą możliwością jest zmiana szablonu dla istniejącej już wizualizacji. Ta opcja dobrze sprawdza się, kiedy chcemy przetestować kilka posiadanych szablonów wykresów. Po wygenerowaniu wizualizacji Drugą możliwością jest zmiana szablonu dla istniejącej już wizualizacji.

Rysunek