Przejdź do treści

Stabryła " Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy", Wyd. Strategia dywersyfikacji-tworzenie i sprzedaż nowych produktów na nowych rynkach. Z tego punktu widzenia oprócz dywersyfikacji pionowej należy wyróżnić poziomą oraz równoległą niezwiązaną. Dotyczy ona wyboru nowego rynku, na który przedsiębiorstwo pragnie wejść z nowym produktem. Tomasz Domański , Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Marketingu, Kraków Autor: Małgorzata Budziosz.

Srodki strategii dywersyfikacji

Józef PencRole i umiejętności menedżerskie: sekrety sukcesu i kariery. Ten rodzaj startegii oznacza więc nie tylko wzrost, ale również zmianę kierunku działalności przedsiębiorstwa.

 - Весь мой план рухнет.

Cele te osiąga się poprzez takie działania jak: - dywersyfikacja pozioma, która polega na wprowadzaniu na rynek nowych produktów; - dywersyfikacja pionowa, która polega na rozwinięciu produkcji zespołów i częsci a także materiałów niezbędnych do wytwarzania określonego wyrobu; - dywersyfikacja lateralna równoległa, mieszanaktóra polega na tym, że przedsiębiorstwo podejmuje równoległą produkcję zupełnie nowych wyrobów.

Tomasz DomańskiStrategie marketingowe dużych sieci handlowych.

Srodki strategii dywersyfikacji

Andrzej SznajderStrategie marketingowe na rynku międzynarodowym. Ireneusz RutkowskiStrategie produktu. Strategia rozwoju produktu-tworzenie nowych produktów i wprowadzanie ich na dotychczasowe rynki.

Srodki strategii dywersyfikacji

Procedura tworzenia strategii marketingowej Strategia dywersyfikacji pionowej to jedna ze strategicznych opcji rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy ona wyboru nowego rynku, na który przedsiębiorstwo pragnie wejść z nowym produktem.

Dywersyfikacja może być przeprowadzona przy wykorzystaniu własnych środków lub przez zakup innych firm.

Srodki strategii dywersyfikacji

Rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowego pola rynkowego przez wypełnienie go produktami dotychczas nie produkowanymi przez firmę, można mierzyć relacją wcześniejszej działalności przedsiębiorstwa do jego przyszłych zamiarów. Z tego punktu widzenia oprócz dywersyfikacji pionowej należy wyróżnić poziomą oraz równoległą niezwiązaną. Rodzaje Integracja pionowa to rozszerzenie działalności firmy jako: ogniwa przedniego - "dywersyfikacja wstecz" np.

Srodki strategii dywersyfikacji