Przejdź do treści

W przypadku wydania testowego uaktualnienie przebiegało przez zaktualizowanie Usług Google, więc w oficjalnej wersji powinno być podobnie. Google obiecuje rozszerzenie funkcji na inne marki w ciągu kilku nadchodzących tygodni.

Pokaż cały ekran, w tym Zadluzenie opcji udostepniania i inną aktywność na pulpicie.

Jeśli usługa Albumy udostępniane nie działa

Musisz bezproblemowo udostępnić wiele okien. Okno Pokazywanie tylko jednego okna bez powiadomień ani innych działań na pulpicie.

Musisz pokazać tylko jeden rzecz i chcesz zachować pozostałą część ekranu dla siebie. PowerPoint Prezentuj plik programu PowerPoint, z który mogą wchodzić w interakcje. Musisz udostępnić prezentację i chcesz, aby inne osoby mogły poruszać się po prezentacji we własnym tempie.

Udostępnianie zawartości podczas spotkania w aplikacji Teams - Pomoc techniczna pakietu Office

Aby uzyskać informacje na temat udostępniania Strategia RSI 5. PowerPoint, zobacz Udostępnianie slajdów programu PowerPoint podczas spotkania w aplikacji Teams. Tablica Współpracuj z innymi osobami w czasie rzeczywistym. Chcesz szkicować z innymi osobami i dołączyć swoje notatki do spotkania. Jeśli nie chcesz już udostępniać ekranu, przejdź do kontrolek spotkania i wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Sprawdzanie i udostępnianie wyników testu - Pomoc techniczna pakietu Office

Uwaga: Udostępnianie okna nie jest dostępne dla użytkowników systemu Linux. Udostępnianie zawartości na komputerze Mac Jeśli korzystasz z komputera Mac, musisz udzielić aplikacji Teams uprawnienia do nagrywania ekranu komputera, zanim będzie można udostępnić.

Przy pierwszej próbie Zadluzenie opcji udostepniania ekranu zostanie wyświetlony monit o udzielenie uprawnień.

Zadluzenie opcji udostepniania Udostepnij Opcje Transakcje Kody W2

Z monitu wybierz pozycję Otwórz preferencje systemowe. Upewnij się, żew obszarze Nagrywanie ekranu wybrano usługę Microsoft Teams. Wróć do spotkania i spróbuj ponownie udostępnić ekran. Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji Teams w sieci Web, upewnij się, że udzielono również uprawnienia do nagrywania ekranu w przeglądarce.

Dołączanie dźwięku z komputera Udostępnianie dźwięku z komputera umożliwia przesyłanie strumieniowe dźwięku z komputera do uczestników spotkania za pośrednictwem aplikacji Teams.

Za pomocą tej funkcji możesz odtworzyć klip wideo lub klip dźwiękowy w ramach prezentacji. Aby udostępnić dźwięk, wybierz pozycję Udostępnij w kontrolkach spotkania, a następnie dołącz dźwięk z komputera jest to przełącznik w lewym górnym rogu opcji udostępniania. Cały dźwięk z komputera, w tym powiadomienia, będzie słyszalny podczas spotkania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Udostępnianie dźwięku z komputera podczas spotkania lub wydarzenia na żywo w aplikacji Teams. Nawigowanie za pomocą widoku siatki Wybierz pozycję Przejdź do slajdu w lewym dolnym rogu prezentacji programu PowerPoint lub wybierz klawisz Gaby wyświetlić miniatury wszystkich slajdów.

Zadluzenie opcji udostepniania Strategie zmiennosci

Wybierz miniaturę, aby przejść do tego slajdu. Przekazywanie i przejmowanie kontroli nad udostępnioną zawartością Przekazywanie kontroli Jeśli chcesz, aby inny uczestnik spotkania wprowadzał zmiany w pliku, pomógł Ci w prezentacji lub coś pokazał, możesz przekazać mu kontrolę.

Zadluzenie opcji udostepniania Jak do wiekszosci pieniedzy szybko i latwo i bezplatnie

Będziecie wspólnie sterować udostępnianiem, a Ty w dowolnym momencie możesz ponownie przejąć kontrolę. Uwaga: Podczas udostępniania aplikacji przekazuj kontrolę tylko zaufanym osobom.

Osoby, którym przekażesz kontrolę, mogą wysyłać polecenia mające wpływ Zadluzenie opcji udostepniania Twój system lub inne aplikacje. Podjęliśmy kroki w celu zapobiegania takim sytuacjom, ale nie wszystkie możliwe dostosowania systemu zostały przetestowane. Na pasku narzędzi udostępniania kliknij pozycję Przekaż kontrolę.

Wybierz osobę, której chcesz przekazać kontrolę. Ta osoba otrzyma z aplikacji Teams powiadomienie o tym, że udostępniasz kontrolę.

  • Udostępniaj muzykę i podcasty - Spotify
  • Pokaż cały ekran, w tym powiadomienia i inną aktywność na pulpicie.
  • Dzwonię, ale nie mogę udostępnić ekranu Upewnij się, że ty i osoba, której udostępniasz ekran, korzystacie z wersji Skype'a obsługującej udostępnianie ekranu.
  • Już nie musicie - Google oficjalnie wydaje analogiczną funkcję - Udostępnianie w pobliżu, znane również jako Nearby Share.

Podczas udostępniania kontroli ta osoba może dokonywać wyborów i edycji oraz wprowadzać inne modyfikacje na udostępnionym ekranie. Aby ponownie przejąć kontrolę, wybierz pozycję Cofnij udostępnianie kontroli. Przejmowanie kontroli Aby przejąć kontrolę podczas udostępniania zawartości przez inną osobę, wybierz pozycję Zażądaj kontroli.

Osoba udostępniaca może zatwierdzić lub odrzucić Twoje żądanie. Mając kontrolę, możesz dokonywać wyborów i edycji oraz wprowadzać inne modyfikacje na udostępnionym ekranie.

Po zakończeniu wybierz pozycję Zwolnij kontrolę, aby zatrzymać udostępnianie kontroli. Powiększanie udostępnionej zawartości Chcesz przyjrzeć się bliżej udostępnionej zawartości?

Udostępnianie w pobliżu już jest. Na razie nie wszyscy użytkownicy Androida skorzystają

Kliknij i przeciągnij, aby zobaczyć różne obszary. Aby powiększyć lub pomniejszyć zawartość, wypróbuj następujące sposoby: Zsuń lub rozsuń palce na płytce dotykowej.

Przytrzymaj wciśnięty klawisz Control i przewijaj za pomocą myszy.

  1. Systematyczne strategie doradcze wymiany towarow
  2. Ta aplikacja internetowa nie obsługuje aplikacji Cisco Webex Support.

Uwaga: Na komputerach Mac powiększanie podczas spotkań za pomocą płytki dotykowej nie jest obsługiwane. Jeśli używasz komputera Mac, skorzystaj z pozostałych opcji.

Zadluzenie opcji udostepniania Strategie dywersyfikacji dla plusow i minusow

Jeśli używasz systemu Linux, przekazywanie i przejmowanie kontroli nad udostępnianą zawartością nie jest obecnie dostępne. Możesz prezentować zdjęcie, wideo, plik programu PowerPoint lub cały ekran.