Przejdź do treści

Daje także możliwość zarządzania informacjami o klientach oraz prowadzenia kartotek usług i towarów. Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac — od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych. Uruchom ponownie komputer, aby zakończyć instalację aktualizacji. Mam nadzieję, że to pomoże. Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Praca z programem możliwa jest z dowolnego miejsca — wystarczy dostęp do internetu.

Oto metody aktualizacji sterowników HP. Znajdź i zainstaluj zaktualizowane oprogramowanie i sterowniki sprzętowe komputera z systemem Windows Aktualizacja systemu Windows Uruchom ponownie komputer, aby upewnić się, że wszystkie wcześniej pobrane aktualizacje są poprawnie zainstalowane.

W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Sprawdź aktualizacje.

Import danych do Subiekta 123

Jeśli są jakieś dostępne aktualizacje, rozpoczynają się automatycznie. Zaktualizuj określony sterownik Jeśli określony komponent sprzętowy taki jak touchpad, wyświetlacz wideo lub klawiatura nie działa poprawnie lub brakuje mu funkcjonalności, zaktualizuj sterownik komponentu w Menedżerze urządzeń.

W systemie Windows wyszukaj i otwórz Menedżera urządzeń.

123 Konfiguracja systemu handlowego

Na liście urządzeń rozwiń urządzenie, które chcesz zaktualizować. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie wybierz Aktualizuj sterownik lub Aktualizuj oprogramowanie sterownika.

Kliknij Wyszukaj automatycznie, aby zaktualizować oprogramowanie sterownika.

123 Konfiguracja systemu handlowego

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować zaktualizowany sterownik. Uruchom ponownie komputer, aby zakończyć instalację aktualizacji.

123 Konfiguracja systemu handlowego

HP Support Assistant może być używany do automatycznego wyszukiwania i instalowania najnowszych aktualizacji dla komputera. Na karcie Moje urządzenia znajdź swój komputer, a następnie kliknij Aktualizacje.

Kliknij Sprawdź aktualizacje i wiadomości, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

123 Konfiguracja systemu handlowego

Poczekaj, aż program Support Assistant będzie działać. Jeśli dostępne 123 Konfiguracja systemu handlowego nowe aktualizacje, kliknij pole wyboru obok każdej aktualizacji, a następnie kliknij Pobierz i zainstaluj.

123 Konfiguracja systemu handlowego

Po zakończeniu pracy programu HP Support Assistant zamknij narzędzie. Mam nadzieję, że to pomoże.

Daje także możliwość zarządzania informacjami o klientach oraz prowadzenia kartotek usług i towarów. Praca z programem możliwa jest z dowolnego miejsca — wystarczy dostęp do internetu. Z aplikacji mogą korzystać także przedsiębiorcy ukraińsko- i rosyjskojęzyczni oraz firmy, które zatrudniają pracowników zza wschodniej granicy.