Przejdź do treści

Umowa została podpisana w czerwcu r. Kładą one podwaliny pod reformę WTO, która uwzględni nowe globalne wyzwania handlowe i wesprze wielostronne zasady handlu. Wszystkie kraje, które podpisały i ratyfikowały porozumienie o wolnym handlu z UE, automatycznie przestają korzystać z preferencyjnego traktowania, bez względu na poziom swojego rozwoju. UE wsparła rozpoczęcie szeroko zakrojonej i ambitnej rundy negocjacji, ponieważ uznała to za najlepszy sposób zapewnienia wszystkim uczestnikom wzrostu gospodarczego i korzyści z rozwoju oraz umożliwienia niezbędnych kompromisów.

OSHO Dynamic Meditation - A Closer Look - Last Stages

Rozpocznie się ona o godzinie UTC dnia Aktualizacja zajmie około 1 godziny. Przerwa nie wpłynie na handel na platformach Binance Futures i Binance Opcje.

30 minut systemu handlowego

Będzie on kontynuowany w czasie aktualizacji. W okresie aktualizacji Dwustronna wartosc strategii zawiesi wpłaty, wypłaty, transakcje spot oraz margin.

30 minut systemu handlowego

Transakcje P2P, transakcje w Portalu OTC, oszczędności i wykup, a także transfery aktywów z subkont, kont margin, kont futures i portfeli fiat również zostaną wyłączone. Użytkownicy będą mieli minutowe okno po zakończeniu aktualizacji, aby anulować zlecenia, przetworzyć wpłaty, wypłaty i korzystać ze wszystkich innych funkcji związanych z kontem przed wznowieniem handlu.

30 minut systemu handlowego

Poprawy, które zostaną wprowadzone w nadchodzącej aktualizacji: Ogólna poprawa wydajności i stabilności systemu. Przypomnienie: Zaleca się, aby użytkownicy z otwartymi pozycjami Futures lub Margin ponownie ocenili salda zabezpieczeń przed rozpoczęciem aktualizacji, aby złagodzić wahania cen, które mogą wystąpić w okresie aktualizacji. Binance zawiesi wszystkie transfery aktywów, wpłaty i wypłaty na 10 minut przed rozpoczęciem planowanej aktualizacji systemu.

30 minut systemu handlowego

Prosimy o pozostawienie wystarczającej ilości czasu na wszelkie przelewy, wpłaty lub wypłaty przed tym okresem. Jak zwykle będziemy regularnie komunikować się z użytkownikami na temat postępów aktualizacji poprzez media społecznościowe. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość.

30 minut systemu handlowego

Dziękujemy za wsparcie!