Przejdź do treści

Warianty tytułu EN Transport as a factor determining efficiency of logistics macrosystems in the global scale. Zobacz więcej Produkty Wydajność i wysokie standardy są kluczem do sukcesu. Sformułowano hipotezę o konieczności dalszej intensyfikacji działań inwestycyjnych i regulacyjno-koordynacyjnych w sektorze transportu w celu poprawy sprawności jego funkcjonowania, co w konsekwencji przyczyni się wzrostu ułatwień w sferze przepływów towarowych oraz konkurencyjności Polski w skali globalnej.

Chopra S. Strategy, Planning, and Operation, fourth ed. Grzelakowski A. Jej implikacje dla Polski i polskich portów morskich, Bulletin of the Polish Chamber of Forwarding and Logistics10— Mangan J.

Review of maritime transport The Global Competitiveness Report — Insight Report, ed.

Jak uzywac opcji binarnych

The Global Enabling Trade Report Insight Report, Geneva Trade Logistics in the Global Economy. Sformułowano hipotezę o konieczności dalszej intensyfikacji działań inwestycyjnych i regulacyjno-koordynacyjnych w sektorze transportu w celu poprawy sprawności jego funkcjonowania, co w konsekwencji przyczyni się wzrostu ułatwień w sferze przepływów towarowych oraz konkurencyjności Polski w skali globalnej.

Dobre monety kryptograficzne, ktore mozna zainwestowac

Uzyskane wyniki badań i sformułowane na ich podstawie wnioski wskazują, że konieczne jest zapewnienie większej spójności systemu logistycznego Polski z globalnym systemem logistycznym, co - wzorem innych krajów - można osiągnąć poprzez rozwój infrastruktury transportu, a w efekcie lepszą dostępność i jakość usług transportowych.

EN The subject of the research is to analyze the transport oriented factors and conditions of logistics macro- systems development as integral components of the global logistics system with special attention paid to the Polish logistics system.

The main aim of the paper is to identify transport infrastructural and regulatory barriers hindering effectiveness and efficiency of the Polish logistics system as well as to indicate its development potential by reviewing it with logistics macro-systems of neighboring countries and leading countries in the global scale. The hypothesis asserts that it is necessary to intensify the efforts in the investments and regulatory sphere of that logistics system in order to improve its efficiency.

It has been used the statistical analysis as a method to examine data of international economic organizations presented in their reports on the examined subject.

Opcja handlowa Chennai.