Przejdź do treści

Postanowienia Końcowe Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji płatności Kartą przez Akceptanta z powodu zbyt niskiego salda dostępnych środków na Karcie. Tak, należy wtedy poinformować kasjera o dostępnych środkach na Karcie. Reklamacje 9.

Warunki ogólne 1.

Karta Podarunkowa jest instrumentem płatniczym na okaziciela. Dzięki temu kartę można wręczyć dowolnej osobie, która staje się jej pełnoprawnym posiadaczem. Jak można nabyć Kartę Podarunkową? Aby stać się posiadaczem Karty, nie potrzeba wypełniać żadnych formalności — wystarczy przyjść do punktu informacyjnego w centrum handlowym.

Wydawca karty zobowiązuje się do przekazania Nabywcy karty podarunkowej o wartości nominalnej równej wartości środków pieniężnych wpłaconych w trakcie jej autoryzacji. Przy realizacji Karty podarunkowej sklepów ENTLICZEK, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej.

Karty handlowe systemu

Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie podarunkowej. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej ENTLICZEK.

Karty podarunkowe Karty podarunkowe dla Twoich klientów Karty podarunkowe to popularny na świecie sposób na zdobycie nowych Klientów. Elektroniczna karta podarunkowa łączy w sobie funkcję bonu towarowego i karty bankowej.

Doładowanie Karty prezentowej przedłuża okres ważności karty o kolejne 6 miesięcy. Nabywca przy zakupie otrzymuje już aktywną kartę podarunkową.

Karty handlowe systemu

Potwierdzeniem dokonania aktywacji lub doładowania Karty podarunkowej w sklepie ENTLICZEK  jest wydruk z terminala systemu akceptanta Polskie ePłatności z wyszczególnieniem wartości kwoty wpłaconej w trakcie aktywacji lub doładowania.

Po realizacji Karty podarunkowej Entliczka, Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny za zakupiony towar oraz potwierdzenie transakcji kartą z aktualną wartością Karty podarunkowej.

Karty handlowe systemu

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do sprawdzenia aktualnej wartości Karty podarunkowej. Zwrot Towarów 1. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika oryginału paragonu Karty handlowe systemu lub oryginału faktury, potwierdzającego otrzymanie zakupionego Towaru.

Regulamin karty podarunkowej Magnolia Park I. Postanowienia ogólne i Definicje 1. Nabywca — osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej. Posiadacz — osoba fizyczna, która weszła w posiadanie karty przedpłaconej MasterCard poprzez jej zakup lub została mu ona przekazana przez Nabywcę. Oświadczenie —deklaracjaokreślającacel wykorzystania danych osobowych Nabywcy o ile jest osobą fizyczną.

Postanowienia końcowe 1. Karta podarunkowa sklepów ENTLICZEK w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

Israel's Alternative Project to Suez Canal

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem www.

Karty handlowe systemu

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepach Entliczek oraz na stronie internetowej www.

Karty handlowe systemu