Przejdź do treści

Tradycja żydowska posiadała też przekonania o istnieniu mistycznych połączeń przestrzennych pomiędzy Polską a Izraelem []. Utożsamienie Słowian z niewolnikami dokonało się więc w społeczeństwach Europy Zachodniej, po wcześniejszych Niemczech, w czasie gdy karawany ze słowiańskimi niewolnikami pędzonymi przez Żydów do Al-Andalus przestały przechodzić przez jej obszar w związku ze zdobyciem Kordoby przez antyżydowskich Almohadów w roku [49]. I rzekłem mu, że jeżeli zlitują się nad nami niebiosa i wyprowadzą nas z niewoli, uczczę go odpowiednio i zapłata będzie u mnie dla niego przygotowana. Jest to pierwsze jednoznaczne zastosowanie tego terminu na terenie Niemiec.

Jakie szczególy zawiera np notka w Illinois,Death and Stillbirdts index ? Czy dotyczy "mojego" Pawła? Z informacji też ze strony Ellis Island, w roku przypływa na zaproszenie Pawła brat Stanisław ur. On chyba po jakimś czasie wraca do kraju Będę wdzięczna za wszelkie informacje dotyczące losów Pawła na ziemi amerykańskiej.

Pozdrawiam Maria.

Menu nawigacyjne

Temat postu: rodzina swistun, polska-usa Witam Pani Krystyno Prosze o pomoc, jesli to mozliwe. Czy da się ustalić ostatnie miejsce pobytu lub pochówku, ustalić ewent. Dane : Ossip Swistun, urodzony w roku, w wieku 23 lat, przybył do Nowego Jorku w dniu Dane te mam od od jego bratanka a mojego ojca. Uciekał przed poborem do carskiego wojska, i dawał znaki zycia tak aby nie spowodować represji rodziny.

Pozdrawiam Czesław Temat postu: Pawel Kalucki ur. Przypłynął w r, naturalizowany obywatel US - r. Poszukuję informacji o Andrzeju Jurku ur Wiem, że pracował w USA na pewno w r. Byłabym wdzieczna za pomoc. Mogę tylko potwierdzić informacje które pani podała i dodać, pochodził z Austro-Węgier, pracował w przemyśle samochodowym w Detroit, a jako osobę bliską w rejestrze podał: Julia Brzocki friend.

A z jakiej miejscowości w Polsce pochodził Andrzej Jurek, bo łatwiej szukać? W jednym z rytuałów templariuszy występuje wyrażenie słudzy Słowianie: Nos namque promittimus esse servi Sclavi dominorum infirmorum.

W niektórych dokumentach z XIII w. Słowianie i Słowianki to jedna z kategorii służby, np. W Niemczech używane było wyrażenie słowiańscy słudzy Schlavi oraz Sclavi servientes [34]. W traktacie Republiki Genui z królem Armenii Leonem III z roku zastosowano określenie sclavis ogólnie jako niewolnicy; podobnie w innych dokumentach włoskich tego czasu [47]. Sclavi stali się zatem, z woli prawodawców zachodnioeuropejskich, par excellence servi [48].

Kupiec lodzi Minneapolis Mn

Utożsamienie Słowian z niewolnikami dokonało się więc w społeczeństwach Europy Zachodniej, po wcześniejszych Niemczech, w czasie gdy karawany ze słowiańskimi niewolnikami pędzonymi przez Żydów do Al-Andalus przestały przechodzić przez jej obszar w związku ze zdobyciem Kordoby przez antyżydowskich Almohadów w roku [49]. Jednakże Słowianie, sprzedawani przez Włochów, stali się wówczas jedynymi niewolnikami w krajach zachodnioeuropejskich, z wyjątkiem jeńców muzułmańskich we Włoszech i Hiszpanii, zwanych zwykle w dokumentach podobnie po prostu saracenami lub maurami często małą literą, jako synonim niewolnika muzułmańskiego [50] [51].

Dawne łacińskie określenie servi w XII—XIV wieku zaczęło tam oznaczać grupy miejscowej ludności poddanej stąd starofrancuskie, a potem ang. Nazwa Słowianin stała się przez to jedynym określeniem niewolnika sensu stricto w tamtejszych językach w późnym średniowieczu [53].

Tak używane określenie słowianin, w epoce nowożytnejw wyniku masowego handlu niewolnikami afrykańskimizostało przeniesione na nich, przez analogię do wcześniejszych niewolników słowiańskich [54].

MINNEAPOLIS MINNESOTA HOODS

W języku portugalskim słowo escravo słowianin w znaczeniu niewolnik po raz pierwszy zostało użyte w roku, w dokumencie upoważniającym handlarza Diogo Valarinho do wysłania niewolników z odkrytych niedawno Wysp Zielonego Przylądka [55].

Przez pojawienie się nowego rodzaju niewolników, odniesione do nich pojęcie słowianin zostało tylko apelatywem. Chodzi tu raczej o nastawienie tych, którzy najzupełniej świadomie nadali pejoratywny sens nazwie całego ludu.

Spis treści

Kananejczycy[ edytuj edytuj kod ] Nazwy Słowianie i Słowiańszczyzna w IX—X wieku pojawiają się dokumentach hebrajskojęzycznych. Pierwsze wzmianki zawiera Księga Josippona hebr. Sefer Josipon — ספר יוסיפוןpodająca również nazwy kilku plemion słowiańskich. Datowana była ona wpierw na początek IX, a następnie na połowę X wieku. Henryk Łowmiański i prof.

Krzysztof Tomasz Witczak jej powstanie określili na około roku [61].

Pozdrawiam Grazyna Słuszna uwaga od Gabi, a ja jeszcze uzupełnię, że po angielsku to Joseph, tak jak wynalazła Joanna. Rokwięc panie Czesławie - następny ślad. Wszystko idzie po nitce do kłębka i tylko trzeba trochę uporu w tym kierunku i cierpliwości - czego Ci życzę.

Słowa te Żydzi zapożyczyli najprawdopodobniej z języka arabskiego aṣ-Ṣaqlab — صَقْلَابgdyż w najstarszych źródłach mają one rdzeń Sqlab. Josippon nazywa Słowian Saqlābī סקלאביzaś Chasdaj ibn Szaprutautor listu do króla Chazarów z ok. Już jednak autor Księgi Josippona informuje, że Słowianie są uważani przez Żydów za potomków biblijnego Kanaanasyna Chama. Ibrahim ibn Jakub natomiast pisze, iż Słowianie pochodzą od Madajasyna Jafeta [65].

Niewolnictwo Słowian

W rezultacie Żydzi uznali Słowian za pochodzących od przeklętego syna Chama, którego potomkowie, mocą tzw. W II wieku takie jego rozumienie zastosowała Misznaa potem wraz z nią przejął Talmud Babiloński w traktacie Pesachim [69]. Takie określenie stosuje Talmud Babiloński w traktacie Quiddušin [68]. W średniowieczu czołowi rabini żydowscy twierdzili, że Słowianie są potomkami Kananejczyków, którzy przed czasem Jozuego wyemigrowali do Europy Środkowej [72] [73].

Kupiec lodzi Minneapolis Mn

Przez to apelatyw kananejczyk stał się dla Żydów ponownie deonimem oznaczającym Słowianina, pozostając jednak w związku ze swym sensem ogólnym. Określeń tych używają też: Nathan ben Jehiel z Rzymu ok. Słowian jako potomków Kananejczyków przedstawiali także: Aben Ezra z Toledo ok.

Kupiec lodzi Minneapolis Mn

Badacze różnią się w kwestii, kto rozpoczął deprecjonowanie Słowian przez utożsamianie ich z niewolnikami: Niemcy, Włosi, Grecy, Arabowie, czy Żydzi? Roman Jakobson i prof. Jak stwierdza zaś m. Masowe pozyskiwanie niewolników z terenów Słowiańszczyzny przez Żydów sprawiło bądź utrwaliło to skojarzenie, jak potwierdza Max Weinreich [87]. W dokumentach starocerkiewnosłowiańskich z IX wieku używane są formy Kanon, Kanaon itp.

Kupiec lodzi Minneapolis Mn

Nie było to zewnętrzne zniekształcenie, ale wpływ poglądów żydowskich, przyjętych nawet przez niektórych Słowian, na co wskazuje ich treść. Tekst z początku X wieku ku czci św.

Tadeusz Lewicki i prof. Wyniki badań Jakobsona i Halle zaprzeczają temu, bowiem w czasie, gdy Żydzi już nazywali Słowian Kananejczykami i to w dosłownym sensie, jako potomków Kanaana, który to pogląd, jako wcześniej istniejący, przytacza autor Księgi Josippona, w żadnym języku europejskim nie dokonała się jeszcze choćby deonimizacja nazwy Słowianin.

Jeżeli nawet przyjąć najpóźniejsze datowanie tej księgi przez prof. Ananiasza Zajączkowskiego na koniec X wieku, a wczesne umiejscowienie rozumienia Sclavus jako niewolnik Charlesa Verlindena w dokumentach niemieckich na połowę tego stulecia, wskazującego na pierwszeństwo Niemców, to źródła podane przez Jakobsona i Halle poświadczają pierwszeństwo Żydów w IX wieku [90] [28] [88].

Niemniej zarówno pierwsze żydowskie dokumenty hebrajskojęzyczne nazywające Słowian Kananejczykami, jak pierwsze niemieckie dokumenty łacińskojęzyczne, stosujące określenie Słowianin w sensie niewolnik pochodzą mniej więcej z tego samego czasu.

W tym czasie dokonała się u Żydów zmiana znaczenia pojęcia Aszkenazim. W starożytności oznaczało ono Scytówpotem Chazarów, a następnie Słowian do X wieku [92] [93] łączyło się to z wywodzeniem Słowian ze Scytii przez niektórych, np.

Państwo Wielkomorawskie pierwotnie także było przez Żydów określane jako kraj Aszkanaz [95]. Zachodnie Niemcy, centrum kulturalne Żydów, określane były jako Lotir Lotaryngia w szerokim sensie [96].

Chasdaj Kupiec lodzi Minneapolis Mn Szaprut w liście do króla Chazarów w poł. X wieku Aszkenaz nazywa już sąsiadem Słowiańszczyzny [97]. Zatem w oczach Żydów Słowianie utracili wówczas na rzecz Niemców zaszczytne pochodzenie od Aszkanaza, pierwszego syna Gomeraktóry był pierwszym synem Jafeta Rdz 10, 2—3na rzecz najbardziej hańbiącego pochodzenia od przeklętego Kanaana, ostatniego syna Chama [72] [64].

Niektórzy badacze zwracają uwagę, iż Żydom zdarzało się też nazywanie Niemiec i Austrii oraz innych krajów Kanaanem. Dawid Kimhi pisał, że na terenie Cesarstwa Niemieckiego żyją Kananejczycy tj. Słowianiez terenów Esclavonia Słowiańszczyzny [99].

Izaak z Wiednia w poł. Amerykański lingwista, specjalista od jidysz, prof. Dovid Katz ur. W konsekwencji Słowianie, jako miejscowa ludność, zostali określeni przez Żydów jako Kananejczycy, nawet jeśli nie byli niewolnikami. Tak np. Joseph Kara ok. Jehuda ha-Kohen z Moguncji w pracy Księga Praw z około lub roku, opisuje szczegółowo konsekwencje wydarzenia, gdy podczas zdobywania Przemyśla w bądź roku, jacyś goje uprowadzili z miasta grupę Żydów, w tym dwóch chłopców według innej relacji przytoczonej w tekście to sami Żydzi uszli z miasta podczas walk [].

Żydzi ci byli jeńcami wojennymi, a nie niewolnikami na sprzedaż []. Opisując ich losy, autor Polaków nazywa Kananejczykami, od których jednak Żydzi oczekiwali pomocy, gdy sami byli w potrzebie, przytaczając m. Wtedy ci dwaj byli jeszcze mali.

Zabrano ich, a gdy wyprowadzono ich z miasta w pole, porzucili ich na polu, płaczących i stękających. W międzyczasie ujrzeliśmy pewnego Kananejczyka, którego poznałem. Poprosiłem go, aby nas przyjął do swego domu, jak również i chłopców. I rzekłem mu, że jeżeli zlitują się nad nami niebiosa i wyprowadzą nas z niewoli, uczczę go odpowiednio i zapłata będzie u mnie dla niego przygotowana.

I tak uczynił. Zdarzył się cud, wyszedłem z niewoli i przyszedłem do domu owego Kananejczyka, ażeby dowiedzieć się o chłopców. I rzekł mi: Jeden zmarł, a oto drugi stoi tutaj przed tobą. Polska, jako późniejsza część Kanaanu Zachodniego, była obszarem napływu i mieszania się Żydów ruskich dawniej chazarskich i czeskich oraz niemieckich. W związku z tym, że zachodnia część Kanaanu Zachodniego w ostatnich stuleciach średniowiecza znalazła się w granicach Rzeszyzaszła modyfikacja w żydowskim nazewnictwie.

762 jobs found for you

Obszar języków jidysz; na zach. Spowodowało to stopniowe zaprzestanie posługiwania się przez Żydów w krajach słowiańskich językami kananickimi hipotetyczne języki judeosłowiańskie na rzecz języków jidyszopartych znacząco na języku niemieckim z komponentami słowiańskimi []. Kolejna zmiana w nazewnictwie dokonała się w drugiej połowie XVI wieku. W wyniku Unii Lubelskiej nazwą Polska zaczęto obejmować tereny wschodniej Słowiańszczyzny, należące dotąd do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Kupiec lodzi Minneapolis Mn

Żydzi przybywający z Zachodu do Polski w tym czasie, jej nazwę, której używali od czasów pierwszych Piastów w formie Polania lub Polonia od łac. Polen []skojarzyli z hebrajskim zwrotem p°h ljin פה לין — tu spocznij! W tradycji żydowskiej kolejnych wieków powstało kilka opowieści o tym wydarzeniu.

Najczęściej za autora owego skojarzenia uważany jest rabin Mojżesz ben Israel Isserles [].