Przejdź do treści

Wartości współczynnika gamma zostały dla jasności uzupełnione Cena wykonania. Umożliwia tworzenie profili i udostępnianie kartotek pracowniczych na podstawie pełnionych funkcji i zależności służbowych, naliczanie wynagrodzeń, obsługę procesu zarządzania urlopami, obsługę świadczeń socjalnych i BHP dla pracowników, optymalizację procesu planowania i ewidencji czasu pracy. Szybsze podejmowanie decyzji. Druga ważna informacja, którą niesie ze sobą delta, to informacja o prawdopodobieństwie, że opcja wygaśnie w pieniądzu. Jednocześnie polecam zapoznanie się z niektórymi naszymi webinarami, poświęconymi tej tematyce, które znaleźć można w archiwum. Na etapie wdrożenia systemu można więc wybrać tylko te funkcjonalności, które w danym momencie są niezbędne w kontekście prowadzonej działalności.

Szybsze podejmowanie decyzji. Indywidualny dobór aplikacji systemu Oprogramowanie może być dowolnie konfigurowane, w zależności od indywidualnych potrzeb organizacji. Na etapie wdrożenia systemu można więc wybrać tylko te funkcjonalności, które w danym momencie są niezbędne w kontekście prowadzonej działalności. Kolejne aplikacje mogą być bez problemu uruchomione w każdej chwili.

W ten sposób oprogramowanie można swobodnie rozbudowywać wraz z rozwojem Opcja TETA., uczelni czy instytucji. Obsługa systemu możliwa jest z poziomu desktopów, jak również urządzeń przenośnych — dzięki aplikacji TETA Mobile. Uzupełnieniem oprogramowania jest platforma pracownicza TETA ME, usprawniająca realizację procesów kadrowo-płacowych i obsługę pracownika, który zyskuje stały Opcja TETA.

Współczynniki greckie delta, gamma, vega i theta

do usług działu HR. Dostęp do modułów i funkcjonalności narzędzia warunkowany jest zakresem uprawnień przyznanych użytkownikowi.

Finanse — moduł usprawnia zarządzanie informacjami księgowymi i analizę stanu należności oraz zobowiązań, ponadto automatyzuje proces dekretacji dokumentów. Zapewnia szerokie spektrum możliwości w zakresie obsługi i rozliczenia podatku VAT. Pozwala na ewidencję zdarzeń gospodarczych, generowanie sprawozdań finansowych, obsługę i kontrolę realizowanych płatności.

Ułatwia planowanie i realizację projektów z uwzględnieniem kosztów, a także przeprowadzanie inwentaryzacji majątku trwałego. Moduł jest w pełni zgodny z ustawą o rachunkowości.

Kady i płace HR — moduł zawiera wszystkie narzędzia, które są niezbędne dla efektywnej pracy działów HR. Dzięki funkcjonalnościom dobranym adekwatnie do rodzaju wykonywanych zadań, automatyzuje i w Opcja TETA. przyśpiesza działania w obszarze kadrowo-płacowym.

Słownik inwestycyjny

Usprawnia zarządzanie personelem i wszelkie związane z tym czynności, ponadto ułatwia przeprowadzanie procesów z obszaru miękkiego HR m. Umożliwia tworzenie profili i udostępnianie kartotek pracowniczych na podstawie pełnionych funkcji i zależności służbowych, naliczanie wynagrodzeń, obsługę procesu zarządzania urlopami, obsługę świadczeń socjalnych i BHP dla pracowników, optymalizację procesu planowania i ewidencji czasu pracy.

Daje możliwość edycji i aktualizowania Opcja TETA., posiada też narzędzia analizy i zaawansowanego raportowania, a także opcję elastycznego dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej firmy. Moduł może być integrowany z programem Płatnik, komunikuje się również z programem e-Deklaracje. Jest to kompletne narzędzie, maksymalnie dopasowane do potrzeb działów kadrowo-płacowych.

10. Analiza wrażliwości

Logistyka — moduł obsługuje cały proces sprzedaży od ofertowania, poprzez przyjęcie zamówienia, wystawienie dokumentu WZ, wycenę, aż po fakturowanie.

Posiada wbudowane narzędzia do przygotowywania ofert sprzedaży i wystawiania e-faktur w tym z podpisem Opcja TETA.rozbudowaną kartotekę pozycji towarowych i materiałowych, rejestr informacji o dostawcach i odbiorcach, mechanizmy ewidencjonowania i kontroli kosztów. Wspomaga sprzedaż detaliczną, przeprowadzanie inwentaryzacji i obsługę reklamacji.

Umożliwia szybką weryfikację dostawców i sprawną realizację procesów zarządzania zapasami. Zapewnia dostęp do aktualnych danych Opcja TETA. dotyczące historii procesów produkcyjnych Algorytm wyboru udostepnienia. logistycznych dzięki możliwości śledzenia pochodzenia wyrobupozwala na lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury i środków transportu.

Produkcja — moduł ułatwia koordynowanie procesu produkcji, z uwzględnieniem definiowania rodzaju zlecenia, planowania i prognozowania dostępności zasobów, kalkulacji kosztów i kontroli jakości.

Opcja TETA. Dokument opcji Udostepnij

Pomaga w zachowaniu płynności realizowanego procesu produkcji. TETA ERP to również szeroki wachlarz możliwości tworzenia zaawansowanych analiz biznesowych, opartych o dużą ilość danych i pozwalających na prognozowanie sytuacji. Obok gotowych do wykorzystania wzorców analitycznych można tworzyć własne szablony umożliwiające interpretację informacji ekonomicznych i finansowych organizacji.

Współczynniki greckie

Za pomocą narzędzia Business Intelligence można pozyskać dokładne informacje na temat każdego z obszarów organizacji, które dostępne są dla użytkowników zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i posiadanymi uprawnieniami. Generowane raporty mają możliwość wstawiania elementów graficznych, a pulpity menadżerskie w czytelny sposób prezentują wyniki w formie tabel, wykresów, list itp.

Opcja TETA. System handlowy CS Go

Dlaczego warto? Odciążenie pracowników od prac administracyjnych na rzecz działań strategicznych.

Delta, Gamma, Theta, Vega - Options Pricing - Options Mechanics

Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. Synchronizacja działań wewnątrz poszczególnych działów.

Opcja TETA. System emisji handlowych Protokol z Kioto

Sprawniejsza obsługa klientów. Kontrola nad sytuacją finansową organizacji. Redukcja czasu i kosztów obsługi księgowej. Pełna obsługa dokumentacji kadrowo-płacowej.

Inżynieria finansowa – Analiza wrażliwości – MIM UW

Pełniejsza kontrola nad magazynami. Dwukierunkowa integracja z wieloma systemami Wbudowane mechanizmy Workflow oraz Transformacji pozwalają administratorom na własnoręczne budowanie gotowych transformacji danych, które umożliwiają dokonywanie cyklicznego importu lub eksportu danych z innej Opcja TETA., pliku Excel, XML czy pliku tekstowego. Dowiedz się więcej.