Przejdź do treści

Z tego względu stał się on jednym z głównych punktów dla uprawiania indywidualnej i grupowej turystyki. Niestety malownicze skałki przyciągają zwiedzających, którzy wchodząc do rezerwatu naruszają obowiązujące prawo oraz narażają się na wypadek z uwagi na trudne warunki terenowe.

Na terenie rezerwatu nie ma wyznaczonego szlaku dla ruchu pieszego, stąd też przebywanie osób w granicach rezerwatu jest naruszeniem zakazów przewidzianych dla tej formy ochrony przyrody.

Ruch pieszy powinien odbywać się wyłącznie po wyznaczonym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krośnie, szlaku tzw.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

Niestety malownicze skałki przyciągają zwiedzających, którzy wchodząc do rezerwatu naruszają obowiązujące prawo oraz narażają się na wypadek z uwagi na trudne warunki terenowe. Nazwę - Prządki im.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

Henryka Świdzińskiego - rezerwatowi nadano w r. Profesor Henryk Świdziński był geologiem, specjalistą geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, autorem dwóch prac dotyczących Prządek w okresie międzywojennym.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

Henryka Świdzińskiego — geologa, specjalisty geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, autora dwóch prac dotyczących Prządek w okresie międzywojennym [4]. Przez teren rezerwatu nie przebiegają na razie żadne szlaki dla ruchu pieszego, tak więc przebywanie w granicach rezerwatu jest naruszeniem przepisów, które zabraniają poruszania się poza wyznaczonymi szlakami.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

W sąsiedztwie północnej granicy rezerwatu biegnie czarny szlak wyznaczony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krośnie [4]. W pobliżu rezerwatu znajdują się ruiny XV-wiecznego zamku Kamieniec w Odrzykoniu.

Opcje rezerwatow gazu ziemnego

Rezerwat Prządki im. Henryka Świdzińskiego.