Przejdź do treści

Przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia. Dodawanie numeru przesyłki dla zleceniodawcy W celu lepszej identyfikowalności, jako zleceniodawca masz możliwość dodania numeru przesyłki dla danego transportu. Z rozwijanego menu, jako zleceniodawca, musisz tylko wybrać "Otrzymane udostępnienia od partnerów". Finder Zaznacz rozszerzenia, do których chcesz mieć dostęp w menu szybkich czynności na Biurku i w Finderze, a także w panelu podglądu Findera. Aby to zrobić, wybierz opcję "Yes" Tak. Należy mieć przygotowane dane uwierzytelniające do logowania.

Widoczne są wady tego podejścia: poczta e-mail nie jest bezpieczna i źle nadaje się do dużych plików.

Apple Footer

Dzięki transferowi FTP firmy tracą kontrolę nad starszymi wersjami plików, mają niewystarczające rejestrowanie aktywności i są ograniczone do przesyłania i pobierania Początkowo PRO. W braku porozumienia w tej sprawie między wykonawcami i producentami fonogramów państwo członkowskie może określić warunki podziału wynagrodzenia.

Jeśli dane rozszerzenie jest zaznaczone na liście, ale nie widzisz go w menu udostępniania, oznacza to, że rzecz, którą próbujesz udostępnić, nie może zostać udostępniona przy użyciu tego rozszerzenia.

Opcje udostepniania i GmbH

Na przykład, możesz udostępnić przez AirDrop stronę internetową otworzoną w Safari, ale nie możesz udostępnić w ten sposób zaznaczonego tekstu. Finder Zaznacz rozszerzenia, do których chcesz mieć dostęp w menu szybkich czynności na Biurku i w Finderze, a także w panelu podglądu Findera.

Poufne udostępnianie dokumentów w BRITA

Udostępnienia sfederowane ¶ Udostępnianie federacyjne umożliwia montowanie udostępnionych plików ze zdalnych serwerów Nextcloud, w efekcie tworząc własną chmurę Nextclouds.

Od tej pory nie będzie on widoczny dla użytkowników przeglądających sieć za pomocą folderu Moje miejsca sieciowe lub Eksploratora Windows.

Karlsruhe, 23 październik Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą teraz używać PROOM, aby łatwo śledzić, kto wysłał określone informacje i kiedy odbiorca uzyskał do nich dostęp. Nikt nie musi się już martwić o rozmiar swoich plików.

Udostępnianie poprzez model klasyczny - ograniczanie dostępu do udziałów- wstęp. Korzystając z klasycznego udostępniania mamy możliwość kontrolowania dostępu do każdego zasobu oraz nadania uprawnień. Uprawnienia nadajemy konkretnym użytkownikom, określamy listy ACL dla każdego obiektu w udziale oraz użytkownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do zasobu nie są logowani jako goście, lecz jeśli nazwa i hasło użytkownika sieciowego odpowiada nazwie i hasłu konta znajdującego się na komputerze wówczas system uwierzytelnia takie konto jako lokalne.

Udajemy się do Panelu sterowania, a następnie Opcji folderów.

Pacjenci: rejestracja i konfiguracja konta w chmurze mylife Cloud

Klikamy zakładkę Widok, po czym odznaczamy opcję Użyj prostego udostępniania plików zalecane i klikamy OK. Klikamy PPM na puste pole, a następnie Nowy użytkownik W polu Nazwa użytkownika oraz Hasło na każdym komputerze, który znajduje się w grupie roboczej wpisujemy takie same dane, aby konta mogły logować się na inne komputery jako konto lokalne. Odznaczamy pole Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu, a następnie zaznaczamy Hasło nigdy nie wygasa, po czym klikamy OK.

Udostępnianie folderu.

Opcje udostepniania i GmbH

Klikamy PPM na ikonę folderu lub partycji, którą chcemy udostępnić, a następnie Udostępnianie i zabezpieczenia Zaznaczamy opcję Udostępnij ten folder, a następnie wpisujemy lub pozostawiamy domyślną nazwę udziału. Oprócz tego możemy wpisać komentarz oraz ograniczyć liczbę maksymalnych połączeń poprzez Limit użytkowników.

Podręcznik użytkownika macOS

Dopuszczalne maksimum dopuszcza do 10 użytkowników. Od tej pory udostępniony folder będzie widoczny w sieci. Czynności te powtarzamy na każdym komputerze grupy roboczej.

Opcje udostepniania i GmbH

Zarządzanie uprawnieniami udostępnionego folderu. Klikamy odnośnik Uprawnienia.

Zaznaczamy nazwę użytkownika lub grupy, którą chcemy zarządzać. Kliknij przycisk "Next" Dalej. Krok 10 z 14 Podaj preferowany język i strefę czasową.

Możemy użytkownikom sieci nadać uprawnienia do odczytu lub odczytu i modyfikacji danych.

Informacje o kraju są wstępnie wypełnione na podstawie podanych wcześniej danych. Wybierz swoje ustawienia daty i czasu.

Opcje udostepniania i GmbH

Krok 12 z 14 Wybierz, których jednostek miary chcesz używać przy korzystaniu z oprogramowania mylife Software. Następnie kliknij przycisk "Finish" Zakończ. Ten przycisk przekierowuje do szczegółowych informacji o pacjencie.

Dane trackingowe: udzielanie udostępnienia wybranym partnerom biznesowym Rozszerzona funkcja monitorowania pozycji pojazdów umożliwia bezpieczne przekazywanie danych trackingowych wybranym partnerom biznesowym Korzystanie ze zintegrowanego wcześniej systemu telematycznego za pomocą Smart App lub Smart API pozwala na pracę w obrębie jednego interfejsu oraz na udzielenie dostępu do danych wybranym i zaufanym partnerom biznesowym, według własnego uznania i w zależności od potrzeb, oszczędzając tym samym Twój cenny czas. Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że spedycja od dawna realizuje transport frachtów dla producenta żywności.

Krok 13 z 14 Podaj pozostałe szczegóły, takie jak płeć czy data urodzenia. Uwaga: nie zmieniaj wstępnie wypełnionego adresu e-mail.

Opcje udostepniania i GmbH

Jest to adres e-mail, którego będziesz używać w chmurze mylife Cloud. Następnie kliknij przycisk "Save" Zapisz.

Krok 14 z 14 Udało Ci się pomyślnie zarejestrować konto w chmurze mylife Cloud. Teraz możesz używać oprogramowania mylife Software przez Internet oraz importować informacje dotyczące leczenia ze swoich urządzeń.

Account Options

Uwaga: wszystkie nazwy i wartości są podawane wyłącznie w celach demonstracyjnych. Wyłącznie dla personelu medycznego: zapraszanie pacjentów do udostępniania danych w chmurze mylife Cloud Krok 1 z 6 Przejdź do swojego ekranu głównego "Dashboard".

Z listy rozwijanej wybierz pacjenta, którego chcesz zaprosić do udostępniania danych.