Przejdź do treści

Wybierz opcję Trasa, aby otworzyć aplikację Mapy, a następnie wykonuj wskazówki dojazdu, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się znajomy. Możesz też wybrać opcję Wysyłaj moje położenie, a następnie wybrać, jak długo chcesz udostępniać swoje położenie. Ostrzeżenie Opcji Publikuj w Internecie należy używać tylko do publicznego udostępniania zawartości, a nie do udostępniania wewnętrznego. SketchUp Desktop Viewer jest znacznie łatwiejszy w użyciu niż SketchUp, zwłaszcza jeśli użytkownik nie ma doświadczenia w tworzeniu modeli 3D. One way to get it to them is to share it in the Power BI service. Wiadomość e-mail zawiera również link do odpowiedniego pulpitu nawigacyjnego lub raportu.

Dowiedz się więcej Część terminologii w usłudze Microsoft Dataverse została zaktualizowana. Na przykład encja to teraz tabela, a pole to teraz kolumna.

Utwórz rolę zabezpieczeń dla swojej aplikacji

Dowiedz się więcej Ten artykuł zostanie wkrótce zaktualizowany w celu odzwierciedlenia najnowszej terminologii. Aplikacje PowerApps korzystają zabezpieczeń opartych na rolach do udostępniania. Podstawową zabezpieczeń opartych na rolach jest to, że rola zabezpieczeń zawiera uprawnienia definiujące zestaw akcji, które mogą zostać wykonane w aplikacji.

Opcje udostepniania modelu.

Wszyscy użytkownicy aplikacji muszą być przypisani do Transakcje opcji Michael Cors najmniej jednej roli wstępnie zdefiniowanej lub niestandardowej. Role można również przypisywać do zespołów.

Synology - Efektywne kosztowo rozwiązanie do zabezpieczenia Twoich danych

Jeśli użytkownik lub zespół jest przypisany do jednej z tych ról, osoba lub członkowie zespołu otrzymują uprawnienia skojarzone z tą rolą. Wymagania wstępne Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń z równymi lub wyższymi uprawnieniami, niż rola przypisana do aplikacji i innych użytkowników.

Obserwowanie udostępnionego położenia

Utwórz rolę zabezpieczeń dla swojej aplikacji Ogólnie aplikacje oparte na modelach zawierają niestandardowe tabele i inną konfigurację niestandardową. Ważne jest, aby najpierw utworzyć rolę zabezpieczeń z uprawnieniem do wszystkich składników używanych w aplikacji.

Otwórz aplikację Lokalizator i wybierz kartę Osoby. Wybierz opcję Wysyłaj moje położenie lub Udostępniaj położenie.

Więcej informacji: Tworzenie niestandardowych ról zabezpieczeń Uwaga Ten krok może być pominięty, jeśli istniejące role dają dostęp do danych w aplikacji. Wersja zapoznawcza: Udostępnianie aplikacji opartej na modelu Udostępnianie aplikacji opartej na modelu obejmuje dwa podstawowe kroki. W pierwszej kolejności należy skojarzyć z aplikacją jedną lub więcej ról zabezpieczeń, a następnie przypisać role zabezpieczeń do użytkowników.

Wybierz aplikację opartą na modelu i kliknij Udostępnij.

You've created dashboards and reports. Być może chcesz współpracować nad nimi z innymi osobami. Maybe you want to collaborate on them with your coworkers.

Wybierz aplikację i wybierz rolę zabezpieczeń z listy. Wyszukaj użytkownika Wybierz użytkownika a następnie wybierz rolę z listy.

Podręcznik użytkownika iPhone'a

Kliknij przycisk Udostępnij. Udostępnij łącze do swojej aplikacji Inaczej niż udostępnianie kanwy aplikacji, udostępnianie aplikacji opartych na modelu nie powoduje obecnie wysyłania wiadomości e-mail z łączem do aplikacji. Aby uzyskać bezpośrednią łącze do aplikacji: Opcje udostepniania modelu.

Opcje udostepniania modelu.

edycji aplikacji i kliknij kartę Właściwości Skopiuj Adres URL ujednoliconego interfejsu. Wklej adres URL aplikacji w lokalizacji, gdzie użytkownicy mają do niego dostęp, na przykład publikując go w witrynie SharePoint, lub wyślij za pośrednictwem poczty e-mail.

Tworzenie i konfigurowanie roli zabezpieczeń Środowisko Opcje udostepniania modelu.

 1. #pracuje_zdalnie | ProGrupa Blog
 2. Zarządzanie udostępnionymi folderami i drukarkami
 3. Sposoby współpracy i udostępniania w usłudze Power BI - Power BI | Microsoft Docs
 4.  - Чуточку.
 5. Zautomatyzowany system handlu futures
 6. Сьюзан встала и быстро подошла к громадному книжному шкафу с техническими руководствами, взяла с полки справочник с прошитым проволочной спиралью корешком и принялась его листать.

obejmuje wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeńktóre odzwierciedlają typowe zadania użytkownika z poziomami dostępu zdefiniowanymi, aby pasowały do sprawdzonych zabezpieczeń zapewniania dostępu do minimalnej ilości danych biznesowych niezbędnych do korzystania z aplikacji. Na przykład, jeśli Twoja aplikacja jest oparta na niestandardowej tabeli, uprawnienia do tabeli muszą być wyraźnie określone, zanim użytkownicy będą mogli w niej pracować. Aby to zrobić, możesz wybrać jedno z poniższych działań.

Umowy domyślnie obejmują wszystkich odbiorców. Dokumenty w bibliotece są jawnie udostępniane we właściwościach szablonu. Jednakże w większości organizacji istnieją role, które wymagają nadzoru nad transakcjami bez bezpośredniego zaangażowania obserwatora lub grupy pod nadzorem agentów, którzy muszą mieć ogólny wgląd do wszystkich transakcji w swojej grupie. Administratorzy, którzy chcą włączyć udostępnianie zaawansowane, powinni skontaktować się z menedżerem ds.

Rozwiń istniejącą wstępnie zdefiniowaną rolę zabezpieczeń, aby zawierała uprawnienia do wierszy na podstawie tabeli niestandardowej. Utwórz niestandardową rolę zabezpieczeń w celu zarządzania uprawnieniami dla użytkowników aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu i zakresu uprawnień zobacz Role zabezpieczeń.

 • 1099 Rozne transakcje opcji zapasow
 • SketchUp Sytuacja panująca na całym świecie jest dla wszystkich czymś nowym.
 • Udostępnianie zdjęć i wideo na iPhonie Zdjęcia i wideo z aplikacji Zdjęcia możesz udostępniać w aplikacjach Mail i Wiadomości oraz innych.
 • Udostępnianie konta innemu użytkownikowi
 •  Черт возьми! - Он отшвырнул паяльник и едва не подавился портативным фонариком.
 •  Стресс - это убийца, Сью.
 •  - Может, пройдем, чтобы я смог вам это доказать.
 • Udostępnianie aplikacji opartej na modelu za pomocą Power Apps - Power Apps | Microsoft Docs

Tworzenie niestandardowej roli zabezpieczeń W witrynie PowerApps wybierz Aplikacje, obok aplikacji, którą chcesz udostępnić wybierz …, a następnie wybierz Udostępnij. Wybierz aplikację i rozwiń listę ról zabezpieczeń.

Opcje udostepniania modelu.

Na stronie Wszystkie role wybierz Nowa.